Bankada mevduat hesabı olanları ilgilendiren çok önemli değişiklikler

Bankada mevduat hesabı olanları ilgilendiren çok önemli değişiklikler yapıldı. TL vadeli mevduat hesaplarında vergi oranları düşürüldü. Döviz tevdiat hesaplarında ise vergi oranları yükseltildi.

Bankada mevduat hesabı olanlar dolar euro tl döviz vergi

Tasarrufa teşvik kararnamesi ile yapılan değişiklikler:

TL vadeli mevduat hesaplarında yeni vergi oranları:

  • 6 aya kadar vadeli mevduatlarda vergi %15’ten %5’e düşürüldü.
  • 1 yıla kadar vadeli hesaplarda vergi %12’den %3’e düşürüldü.
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda vergi %10’dan sıfıra indirildi.

Döviz tevdiat hesaplarında yeni vergi oranları:


  • 6 aya kadar vadeli mevduatlarda vergi %18’den yüzde 20’ye çıktı.
  • 1 yıla kadar vadeli hesaplarda vergi %15’ten %16’ya yükseltildi.
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13’lük vergi oranı değiştirilmedi.

Daha önce nasıldı?

Daha önce 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 18 oranında vergi alınırken; 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplardan yüzde yüzde 15; 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan ise yüzde 13 oranında vergi alınıyordu.

Döviz mevduat faizlerindeki vergilendirme yükseltildi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faiz ve katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılacak tevkifat oranı; vadeli ve ihbarlı hesaplarla altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 18’den yüzde 20’ye, bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’den yüzde 16’ya çıkarıldı.

Bir yıldan uzun vadeli hesaplar için belirlenen yüzde 13’lük oranda ise değişiklik yapılmadı.

TL mevduat faizlerinden vergi oranları düşürüldü

Kararla TL mevduat faizlerinden yapılan tevkifat oranı düşürüldü. Buna göre, bu kapsamda tevkifat oranları; vadeli ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’ten yüzde 5’e, bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 12’ten yüzde 3’e, bir yıldan uzun vadeli hesaplar için de yüzde 10’dan sıfıra indirildi.

Aynı kararla, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları aynı şekilde düşürüldü.


Belirlenen oranlar bugün itibarıyla üç ay için geçerli olacak. Süre bitiminde karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacak.

Dolar Euro artışına bağlı olmayan zam uygulamalarına ceza!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.