Ergoterapi: Gelişim bozukluğu ve otizm tedavisine umut oluyor

Herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan bireylerde, 0-6 yaş arası gelişim bozukluğu olan çocuklarda ve otizm tedavisinde kullanılan ergoterapi yöntemiyle kişilerin sosyal yaşama katılımı ve adaptasyonu kolaylaşıyor.

Ergoterapi: Gelişim bozukluğu ve otizm tedavisine umut oluyor

Ergoterapi: Gelişim bozukluğu ve otizm tedavisine umut oluyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. öğretim üyesi Aycan Çakmak Reyhan Ergoterapiye dair az bilinenleri paylaştı.

Temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılarak bağımsızlık kazanmalarını sağlamak olan ergoterapi, her yaş grubuna uygulanabiliyor.


Ergoterapistler olarak; kişilerin ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştiriyoruz. Herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan, yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış, katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışıyoruz.

0-6 yaş arası gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda, ergoterapinin özellikle oyun desteği, günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesi, iletişim, kaba ve ince motor hareketlerde etkili olabileceği biliniyor. Çok düşük doğum ağırlıklı çocuklarda uygulanan ergoterapi tedavisinin ayrıca, okul öncesi motor fonksiyonların geliştirilmesinde etkisi oldukça fazla” açıklamasında bulundu.

Ergoterapi, Otizm tedavisinde vücudun etkin kullanılmasını sağlıyor

Otistik çocuğun yetenek seviyesine göre, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını arttırmak ve aktivitelere katılımını sağlamak hedefleniyor. Değişik oyun aktiviteleriyle, fiziksel ve iletişim becerileri geliştiriliyor. Duyu bütünlüğünün geliştirilmesiyle vücudun etkili kullanımı sağlanıyor. Böylece çocuğun sosyal etkileşimi, sınıf performansı ve katılımında olumlu bir artış görülebiliyor.


Ergoterapi tüm dünyada, özellikle Amerika’da yaygın olarak kullanılıyor. Türkiye’de son yıllarda artan mezun sayısına bağlı olarak yaygınlaştığını söylemek mümkün, ancak hala yeterli seviyede değil. Ancak giderek artması bekleniyor” şeklinde konuştu.

Tedavinin yöntemi kişiye özel belirleniyor

Çalışılan alana göre kullanılan tedavi yöntemlerinin farklılık gösterdiğini, kişilerin ergoterapi sürecine aktif biçimde katıldığının bilgisini veren Dr. öğretim üyesi Reyhan şu bilgileri paylaştı:

Örneğin; pediatrik ergoterapi ünitesinde her çocuğa özel tedavi uygulanıyor. Bu ünitelerde; beyin felci, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, gelişim geriliği, yazı yazma ve ince motor beceri sorunları, down sendromu, genetik bozukluklar, gelişimsel koordinasyon bozuklukları, tendon ve sinir yaralanmaları gibi ortopedik problemleri içeren nörogelişimsel problemi olan tüm çocuklar testlerle değerlendiriliyor.


Ev programı verilerek belirli aralıklarla takip ediliyor veya çocuğun durumuna göre ünitede haftalık seanslarla ergoterapi programına alınıyorlar.

Otizm testi: Bebeğinizi nasıl gözlemlemelisiniz?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.