Yeni hipertansiyon kılavuzuna göre yüksek tansiyon limitleri değişiyor

Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen hipertansiyon; kalp krizi, böbrek yetmezliği ve benzeri hastalık risklerini de beraberinde getiriyor. Yeni hipertansiyon kılavuzuna göre yüksek tansiyon limitleri değişiyor.

Yeni hipertansiyon kılavuzuna göre yüksek tansiyon limitleri değişiyor

Hipertansiyon ile ilgili son gelişmelerin konuşulduğu “Moleküler Farklılıklardan Klinik Faydalara – ACE İnhibitörleri” toplantısına katılan Bolonya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Ünitesi Şefi Prof. Dr. Claudio Borghi, SMILE araştırmaları ile ilgili sonuçları anlattı.

İbrahim Etem-Menarini’nin destekleriyle gerçekleştirilen toplantıda, ACE inhibitörlerinin kardiyovasküler hastalık ve ölümde önemli azalma sağladığına dikkat çekildi.


Türkiye’de artan hipertansiyon görülme sıklığı ve hastalık yönetimi ile ilgili kılavuz bilgilerinde yapılan değişiklikler “Moleküler Farklılıklardan Klinik Faydalara – ACE İnhibitörleri” toplantısında ele alındı. İbrahim Etem – Menarini’nin destekleriyle gerçekleştirilen toplantıya Bolonya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Ünitesi Şefi Prof. Dr. Claudio Borghi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kerim Güler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tükek konuşmacı olarak katıldı.

Hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklar üzerine yapmış olduğu çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Claudio Borghi, akut miyokard infarktüsü sonrası erken dönem ACE inhibisyonun klinik etkilerini araştırmak üzere yaptığı SMILE çalışma serisi ile ilgili sonuçları ve ACE inhibitörlerinin kardiyovasküler hastalıkların tedavisindeki rolünü anlattı.

Prof. Dr. Borghi, ACE inhibitörlerinin kalbi koruyucu etkisinin, metabolik sendromlu ve hiperkolesterolemili hastalarda da etkili olduğunun kanıtlandığını belirtti. Prof.Dr. Borghi, “ACE inhibitörleriyle renin-anjiyotensin sisteminin bloke edilmesinin organ hasarını önlediğine, kardiyovasküler ölüm ve hastalıklarda önemli azalma sağladığına dair kanıtlar elde ettik” dedi.


Yeni hipertansiyon kılavuzuna göre yüksek tansiyon limitleri değişiyor

Türkiye’de ve dünyada referans alınan hipertansiyon kılavuzları ile ilgili detaylı bilgi paylaşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Amerikan Kardiyoloji Derneği’nin yayınladığı güncel kılavuzda hipertansiyon sınıflandırılmasında değişikliğe gidildiğini belirterek yeni kılavuzu değerlendirdi.

Prof. Dr. Tükek normal tansiyon limitlerini aşağıya çeken yeni kılavuzda sistolik 120 diyastolik 80 mm Hg üzeri değerlerin yüksek tansiyon olarak adlandırıldığını ifade etti.

Tedavide kılavuzlarının dikkate alınması hipertansiyona bağlı ölümleri azaltır

Toplantının moderatörlüğünü yapan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kerim Güler, Türkiye’de 20 milyondan daha fazla kişinin hipertansiyon hastası olduğunu ve her 4 kişiden 1’inin ölüm sebebinin hipertansiyona bağlı hastalıklar olduğunu belirtti. Kamuoyunda hipertansiyon ile ilgili farkındalığın arttırılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Güler sözlerine şöyle devam etti:


“Hipertansiyona bağlı mortaliteyi arttıran nedenlerin başında koroner hastalıklar, inme, periferik arter ve kalp yetersizliği geliyor.” Prof. Güler “Kılavuzların doğru uygulanmasının, yaşam tarzı değişikliğinin ve hastanın tedaviye uyumunun hipertansiyon tedavisinde önemli rol oynadığını” ekledi.

Aile geçmişinde tansiyon sorunu olanlar dikkat!


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.