Kulak zarı yırtılması neden olur? Belirtileri neler?

Kulak akıntıları, uğultular, işitme kayıpları ve özellikle enfeksiyonlar, kulak zarının yırtılmasına neden olabiliyor.

Kulak zarı yırtılmasına konforlu çözüm

Yırtık zara zamanında müdahale edilmediği takdirde işitme kayıpları beraberinde geliyor. “Kıkırdak Timpanoplasti” yöntemiyle kulak zarlarının tedavisi konforlu bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Cem Özbek, “Kıkırdak Timpanoplasti” yöntemiyle kıkırdaktan kulak zarı tedavisini anlattı.

Kulak zarı yırtılmasının nedeni enfeksiyon olabilir

Kulak zarı yırtılmalarının en sık nedeni, özellikle çocukluk çağında geçirilen orta kulak enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonların bir kısmında iltihap, zarı delerek dışarı akar. Uygun tedavi ile bu yırtılmalar çoğunlukla herhangi bir doku bozukluğu bırakmadan kapanır. Ancak tedavi gecikir veya yetersiz kalırsa, yırtılan zar kendini tamir edemez ve açık olarak kalır.


Bu durumda dış kulak ile orta kulak arasındaki bir bariyer olan kulak zarı ortadan kalkmış olduğu için, hastada zaman zaman tekrarlayan kulak akıntıları olmaya başlar. Her kulak akıntısı, aynı zamanda kemikçiklerde erozyona neden olur ve ilerleyen yıllarda erimelere bağlı olarak işitme kayıpları daha da artar.

Ayrıntılı muayene çok önemli

Hasta, kulak burun boğaz doktoruna başvurduğunda öncelikle dış kulak yolu daha sonra da orta kulak ve kemikçiklerin durumu değerlendirilir. Akıntı varsa öncelikle akıntısını giderici damla ve temizlik yapılarak kulak kuru hale getirilir.

Kulak mutlaka mikroskop altında muayene edilmelidir. Daha sonra, yapılan odyolojik işitme tetkiki, işitme kaybının seviyesi ve şekli hakkında bilgi verir. Bazen daha detaylı bilgi edinmek istediğimizde bilgisayarlı tomografiden de faydalanılır. Nihai karar ameliyatta cerrahın karşısına çıkan bulgulara göre verilir.


İlk aşama yeniden işitmeyi sağlamak

Kıkırdak timpanoplasti, greft denilen yeni zar koyma aşamasına kadar diğer kulak ameliyatları ile aynı şekilde yapılır. Hastada sorun sadece zar ise, zarın hastalıklı kısımları temizlenir ve yeni zarı kabul etmeye uygun hale getirilir.

Beraberinde orta kulakta hastalıklı dokular varsa bunlar temizlenir. Kemikçik zincirde işitmeye engel teşkil edecek erimeler varsa,bunlar da, ya uygun kemik çimentolarla yapıştırılarak veya hastanın kendi kemikçikleri iletimi sağlayacak tarzda şekil verilerek veya dışarıdan temin edilen protezlerle hastanın yeniden işitmesi sağlanır.

Mikrocerrahi ile kulak zarı hastadan alınan kıkırdakla tedavi ediliyor

Zar koyma aşamasında ise, kulağın hemen önünden veya kepçesinden alınan kıkırdaklar kullanılır. Alınan kıkırdağın bir tarafındaki kılıf dikkatlice kitap yaprağı gibi kaldırılır ve daha sonra kıkırdak ince şeritler halinde kesilir. Bu şeritlerin ne çok ince, ne de çok geniş olması gerekir. Aksi takdirde yerleştirme sırasında ve ameliyat sonrasında sıkıntılar yaşanabilir.

Yeni kulak zarı için uygun hale getirilen kıkırdaklar bu ameliyata özel uygun destekler konulduktan sonra orta kulağa sırayla yerleştirilir. Bu aşamanın doğru yapılabilmesi için cerrahın daha önceden yeterli miktarda kulak cerrahisi yapmış olması, belirli bir deneyime ulaşmış olması gerekir. Aksi takdirde doğru yerleştirme yapılmazsa istenilen başarı sağlanamaz.


Uygun şekilde yerleştirilen kıkırdakların üzerine yine destekler konur. İyileşmenin hızlı olabilmesi için bu desteklerin iyileşmesinin doğru şekilde olması, bunun için de ameliyatın başında dikkatlice korunması gerekir. Zarın kapanma oranının yüksek olması ve enfeksiyonlara karşı daha dirençli bir zar olması, ameliyat sonrasında da hasta konforunu artırmaktadır.

Dış kulak iltihabı hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabilir