Meme kanserine yakalanma riskini arttıran etkenler

Meme kanseri hastalığının en sık görüldüğü yaş aralığı 50-70 yaş arası kadınlar olmakla birlikte diğer bütün kanserler gibi her yaşta görülme riski vardır. Meme kanserine yakalanma riskini arttıran etkenler neler?

Meme kanserine yakalanma riskini arttıran etkenler
Meme kanserine yakalanma riskini arttıran etkenler

Dünya genelinde menopoz sonrası kadınların bir hastalığı olarak bilinen meme kanserine yakalanma yaşının son 20 yıldır düştüğünü ve genç kadınlarda da görülmeye başladığını söyleyen Liv Hospital Ulus Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu “Son yıllarda meme kanserinin görülen hasta yaş ortalamasının daha gençlere doğru kaydığını görüyoruz. Türkiye gibi sosyal, kültürel ve ekonomik şartlara sahip ülkelerde meme kanserine yakalanma oranı genç kadınlarda da artmıştır” diyor.

Türkiye’de 12 kadından biri meme kanserine yakalanıyor

Meme kanseri dünyadaki kadınlar arasında en sık rastlanan kanser türüdür ve kansere bağlı kadın ölümlerinin de bir numaralı nedenidir. Son 50 yılda dünyada meme kanseri görülme sıklığı iki mislinden fazla artmıştır. Meme kanseri, sosyo ekonomik açıdan gelişmiş Batı ülkelerinde 50 yıl önce her 20 kadından birinde görülürken günümüzde her 8 kadından biri bu hastalığa yakalanıyor. Ülkemizde de bu oran son yıllarda gittikçe yükseliyor. Türkiye’de her 12 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor.


Kansere yakalanma yaşı düşüyor

Amerika ve Avrupa ülkelerinde çok sık rastlanan meme kanserinin olgularının ancak yüzde  7-8’i 40 yaş altındayken, ülkemizde 40 yaş altı meme kanseri olguları tüm meme kanseri olgularının yaklaşık yüzde 20’sini yani beşte birini oluşturuyor. Buna ek olarak ülkemizde meme kanserli hastaların yarısı 50 yaş altındadır.

Meme kanseri neden 50 yaş altında da görülmeye başladı?

  • Endüstriyel gıdaların daha çok tüketiyor olması
  • Gereksiz ve kontrolsüz hormon, ilaç ve benzer ürünlerin kullanılması
  • Genç kadınların stresli iş yaşamları
  • Doğum yapmama; geç yaşta doğum yapma, emzirmeme

40 yaşından sonra her yıl mamografi

Hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı kadınlarda meme kanseri amacıyla mamografi ile taramaya başlama yaşı Dünya Sağlık Örgütü’nce 40 yaştan sonrası olarak belirlenmiştir. Ancak, özellikle ailesinde meme kanserinin olguları olan genç kadınların ergenlikten itibaren üç yılda bir meme muayenesi ve gerekirse meme ultrasonu ile kontrol edilmesi gerekir.

Meme Kanserine Yakalanma Riskini Arttıran Etkenler

Kadın olmak

50-70 yaş arasında ve menopoz sonrası dönemde olmak

Ailesinde (anne veya baba tarafında) meme kanserine yakalanmış akrabaları olmak

(Akrabalık derecesi ne kadar yakın ve meme kanserli akraba sayısı ne kadar fazlaysa risk o kadar yükselir)

Daha önce meme kanserine yakalanmış olmak


Adet başlama yaşının erken, menopoz yaşının geç olması

Hiç doğum yapmamış olmak

İlk doğumunu 30 yaşından sonra yapmak

Doğum yapmış olmak fakat bebeğini emzirmemek

Uzun süreli hormon tedavisi almak

Modern şehir yaşamının stresli ortamında yaşamak

Şişmanlık: Özellikle menopoz sonrası fazla kilo almak ve doymuş yağlardan zengin gıdaları fazla miktarda tüketmek


Fiziksel aktivite azlığı

Meme kanseri hakkında doğru olduğu sanılan 8 yanlış


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.