Yeni nesil pazarlama stratejileri: Büyük veri yönetimi nedir?

Yapay zeka kabiliyeti ve büyük veri uygulama alanlarının artması pazarlama sektörünü de diğer sektörler gibi değişime uğratıyor.

Yeni nesil pazarlama stratejileri: Büyük veri yönetimi nedir?
Yeni nesil pazarlama stratejileri: Büyük veri yönetimi nedir?

Şirketler artık değişen müşteri profili ve satış anlayışı ile birlikte zorunluluk haline dönüşen büyük veri yönetimini etkili bir pazarlama aracı olarak kullanıyor. Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı firmalarından Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, değişen piyasa taleplerine karşı büyük veri yönetiminin stratejilerinde hız ve verimliliği arttırdığını söyleyerek üretici ile tüketiciyi daha da yakınlaştırdığını belirtiyor.

‘Büyük Veri’ ve ‘Yapay Zeka’ kavramı hayatlarımıza girmeden önce, şirketler stratejilerini iletişim veya klasik pazarlama kuramlarına göre belirliyordu.

Strateji, iletişim ve algı yönetimi parametrelerine göre belirlenip müşteriye ait bilgilerin toplanıp değerlendirilmesi veri analistleri tarafından yapılıyordu. Günümüzde ise teknolojinin ulaştığı boyut itibariyle gündemle entegre pazarlama ve satış sektörünün de çağa ayak uydurması kaçınılmaz oldu.


Pazarlama stratejilerinde etkili bir rekabet için büyük veri yönetimi ile birlikte yapay zeka yazılımlarının kullanımı, değişen müşteri profili ve satış anlayışıyla zorunlu hale geldi. Büyük veri yönetimini etkili kullanan firmalar nitelikli bilgiye ulaşıyor. Bu bilgi hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerinin doğru analiz edilmesini sağlıyor. Analizler ışığında hazırlanan bilgilendirme, kampanya ve satış stratejileri kurumları rekabette ön plana çıkartıyor.

Büyük veriyi analiz edip sonuçlarını stratejilerinde uygulamaya koyan firmalar; bütçelerini daha etkili yönetiyor.

Uygulanan satış ve kampanyalar doğrudan hedef kitleye ulaşarak rekabette hızla avantajlar elde etmelerini sağlıyor. Böylece, iç ve dış parametrelere bağlı olarak herhangi bir satış veya pazarlama senaryosunda gerçekleşebilecek tüm durumlar sanal ortamda analiz edilebiliyor. Gerçek dünyada denenmesi imkansız veya ciddi bir iş gücü ve para kaybına neden olabilecek olası durumlar hakkında bilgiye ulaşılabiliyor.


Teknolojiyi kurumsal bir şekilde kullanan şirketlerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı firmalarından Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, yapılan araştırmalara göre kurumların yüzde 64’ünün büyük veri ile birlikte yapay zekayı pazarlama amacı ile kullandıklarını söyledi. Şimşek, değişen piyasa taleplerine karşı büyük veri yönetiminin üretici ve tüketiciyi daha da yakınlaştırdığını belirterek pazarlamayla satış arasındaki mesafeyi daralttığını ifade etti.

Büyük Veri ile Yeni Nesil Pazarlama Yöntemleri

Büyük veri ile birlikte yapay zeka uygulamalarının pazarlama ve satışta devrim yarattığını belirten Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, “Bilgi, pazarlama ve satışın kalbini oluşturur. Büyük veri yönetimi ile bilgi toplama ve işlemedeki verimlilik kuşkusuz insan gücünün ulaşamayacağı bir noktada artık. Yapay zeka teknolojileri, her geçen gün daha fazla gelişerek üretici ve tüketiciyi daha da yakınlaştırmaktadır. Böylece hem tüketiciler ürünleri daha iyi tanıyabilmekte hem de üreticiler müşteri hedeflerine daha sağlıklı ulaşabilmektedir. Bu teknolojiler karar verme, daha iyi satış döngüsü yaratma ve ‘tahmini’ satın alma süreçlerinde etkin bir rol üstleniyor. Günümüzde işletmeler gelişen bu teknolojiler sayesinde ideal müşteri sayısını, satın alma olasılığını ve müşteriyi; doğru alan, mesajlaşma ve kanal aracılığıyla en uygun şekilde tanımlayabiliyor.” açıklamasında bulundu.

Pazarlamada Derin Öğrenme Destekli Yapay Zeka

Tanıdığınız birçok markanın başarısının arkasında, yapay zeka tabanlı stratejilerinin yattığı söyleyen Kutlay Şimşek, “Araştırmalar veri odaklı pazarlama stratejilerinin %70’inin kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerinden oluştuğunu gösteriyor. Hal böyle olunca, klasik pazarlamayöntemleri piyasa rekabetinde avantaj sağlama fonksiyonunu kaybetti.


Günümüzde şirketler rekabeti sağlayabilmek için derin öğrenme destekli yapay zeka araçlarına başvuruyor. Derin öğrenmeye dayalı Yapay Zekanın en önemli özelliği kuşkusuz öngörüsel işlem yeteneği. Araştırmalar derin öğrenme destekli yapay zeka araçları sunan şirketlerin elde ettiği gelirlerin %30 ile %240 arasında değişmekle birlikte ortalama %49 oranında arttığını gösteriyor.” açıklamasında bulundu.

Pazarlama için fenomen mi, ünlü mü tercih edilmeli?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.