Siyatik ağrısına ne iyi gelir? Siyatiğin en önemli 7 sebebi nedir?

Araştırmalara göre insanların büyük bir kısmı siyatik hastalığını yaşamlarında bir defa dahi olsa mutlaka yaşıyor. Siyatik ağrısına ne iyi gelir? Siyatiğin en önemli 7 sebebi nedir?

Siyatik ağrısına ne iyi gelir? Siyatiğin en önemli 7 sebebi nedir?

Siyatik ağrısına ne iyi gelir? Siyatiğin en önemli 7 sebebi nedir?

İnsan vücudundaki en uzun sinir olan siyatik boyunca ağrı yayılması olarak tanımlanan “siyatik” terimi bir hastalıktan ziyade bazı hastalıkların bulgusu olarak kabul ediliyor. Siyatik ağrıların; bel fıtığı, belde dar kanal, hatta omurilik tümörü gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğine dikkat çeken Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Siyatik terimi sıklıkla siyatik sinir boyunca ağrı yayılması olarak bilinir. Dolayısıyla bir hastalık değil, bazı hastalıkların bir bulgusu olarak karşımıza çıkar.

Genellikle kaba etlerden başlayarak sağ ya da sol bacağın arkasından ya da yanından aşağıya doğru giden keskin, yakıcı, derin bir ağrı olarak tanımlanır.

Ağrı genellikle diz altına, ayağa kadar iner. Ağrıya uyuşukluk ya da iğnelenme de eşlik edebilir. Oturma ve ayağa kalkma çok ağrılı olabilir. Öksürme ve hapşırma ağrıyı arttırabilir.

Bazı Bel-Omurga Hastalıkları Siyatik Ağrısına Neden Olabilir

Bel fıtığı: Sıklıkla siyatik ağrısına sebep olabilir. Bel omurları arasında fıtıklaşan kıkırdağın, doğrudan siyatik siniri oluşturan sinir köklerine baskı yapması neticesinde ortaya çıkar. Ağrıdan başka uyuşukluk (his kaybı), kuvvetsizlik, karıncalanma görülebilir.

Belde dar kanal: Genellikle ileri yaşlarda görülür. Omurga içindeki omurilik kanalının daralması neticesinde sinir köklerinin kemik ve bağ dokusu tarafından sıkışmasına bağlı görülür. Ağrı genellikle pozisyona bağlıdır. Ayağa kalkma ve yürüme gibi aktivitelerde artarken otururken azalır.

Bel kayması: Bir omurun diğer omur üzerinde kayması olarak tarif edilir. Bu kayma neticesinde siyatik siniri oluşturan sinir kökleri sıkışıp siyatik ağrısına neden olabilir.


Travma: Siyatik ağrısı, belde siyatik siniri oluşturan sinir köklerine doğrudan ya da trafik kazaları, spor yaralanmaları gibi dışarıdan uygulanan kuvvetlerde basınç neticesinde olabilir. Bazen bel omurlarındaki kırıklar da siniri ezebilir.

Priformis sendromu: Priformis kası, kaba etlerin derininde kalça kaslarında bulunur. Siyatik sinirin Priformis kası altında sıkışması neticesinde olabilir. Kesin tanı koydurucu röntgen, MR gibi radyolojik bulgusu olmadığından tanısı zor olabilir.

Omurga tümörleri: İyi ya da kötü huylu anormal büyümelerdir. Nadir görülürler. Belde gelişen bir omurga tümörü sinir basısı yaparak siyatik ağrısına neden olabilir.

Omurga enfeksiyonu: Omurga etrafında gelişen bir enfeksiyon, iltihabi reaksiyon ya da bası etkisi ile siyatik ağrısına neden olabilir.

Siyatik ağrısına nasıl teşhis konulur?

Doktorunuzun şikayetinizi değerlendirmesi hastalığın hikayesini sorgulaması ile başlar. “Ağrı nasıl başlamıştır?”, “Ne kadar şiddetlidir?”, “Geçirilmiş kaza yada yaralanma var mıdır?” gibi sorularla ağrının şekli tanınmaya çalışılır. Fizik muayene ile ağrının kaynağı ve sebebi araştırılır.

Doktorunuz gerekli gördüğü taktirde teşhisi doğrulamak için röntgen, tomografi ve MR gibi radyolojik tetkikleri isteyebilir. Çünkü kaba etlerden başlayıp bacak arkasından aşağıya inen her ağrı siyatik ağrısı olmayabilir.

Vücudun bu bölgesindeki başka yapılardan da kaynaklanabilir. Eğer siyatik ağrınız olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza başvurunuz. Çünkü ağrıdan kurtulmanın en iyi yolu doğru teşhistir.

Siyatik Ağrısında Ne Zaman Acil Müdahale Gerekir?


Bacak/ayak güçsüzlüğü artarsa, idrar ve gaita kaçırma olursa acilen doktora başvurmak gerekir.

Modaya uyacağım diye omurga sağlığınızdan olmayın


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.