Yapay zeka pazarlama uzmanlarına yeni roller yüklüyor

Yapay zeka alanındaki yenilikler tüketiciyi ve iş hayatını farklı yönlerde etkiliyor. Pazarlama alanında da yeni ufuklar açıyor.

Kadir Has Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nimet Uray, yapay zekanın tüm sektörlerde %2’ye yakın büyümeye neden olacağını belirtti.

Yapay zeka teknolojisi bir çok sektöre önemli katkı sağlıyor. Hangi nitelikte tüketicilerle etkileşim halinde olduğunu anlamak ve geleceğe ilişkin doğru davranış tahminlerinde bulunmak yapay zekanın teknolojileri ile mümkün olabiliyor.


“2035 yılına kadar %40 verimlilik artışı yaşanacak”

Yapay zeka teknolojisi, firmaların kullanıcı davranışını tahmin etmeye, marka veya firmayı terk etme ihtimali olan müşterileri önceden belirlemeye, özendirici teşvikler sağlamaya, onları kazanmaya ve mevcut müşterileri doğru stratejiler ile elde tutmaya yardımcı oluyor.

Yüz tanıma, bir diğer yapay zekanın teknoloji olarak özellikle perakende ve online reklamcılık gibi kampanyalarda önemli katkılar sağlıyor.

Kadir Has Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Dr. Nimet Uray; “Yapılan araştırmalara göre yapay zeka teknolojisi ile 2035 yılına kadar tüm endüstrilerde en az % 2’ye yakın bir büyüme ve %40’lık verimlilik artışı yaşanacak. Bu teknoloji müşterilerin tercih, beğeni, satın alma vb tutum ve davranışları hakkında veri sağlamayı çok daha ucuz ve kolay hale getiriyor.


Pazarlamacılar böylelikle mesajlarını müşteri davranışına göre farklı kanallarla iletebiliyor. Pazarlama yöneticileri yapay zeka teknolojisi ile hedef kitlelerine çok daha güçlü ve etkin yolla ulaşabiliyor. Dolayısıyla yapay zekayla etkin pazar bölümlendirme ve kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri geliştirmek mümkün hale geliyor” dedi.

Pazarlama uzmanları yapay zeka teknolojileri ile çalışmak durumunda kalacak

Yaşantımıza şimdiden giren Sanal Asistan Teknolojileri’nin gelecekte tüketici karar verme sürecini doğrudan etkileyebileceğini de belirten Kadir Has Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Dr. Nimet Uray, SAT’ların tüketici karar verme sürecinde rolü arttıkça, pazar bölümlendirme, hedef kitle tanımlama, fikir liderlerini belirleme, konumlandırma vemarka stratejilerinde ezberin bozulabileceğini, oyunun kurallarının yeniden belirlenmesi gerekeceğini belirtiyor.

Dr. Nimet Uray; “Yapay zekayla uygun yetenekler geliştirmek için öncelikle mevcut ve potansiyel kullanıcıları anlamak gerekiyor. Yapay zeka teknolojisi, tekrarlanmış işlerde büyük miktarda veriyi sınıflandırarak otomatik hale getiriyor. Bu açıdan baktığımız zaman pazarlama uzmanlarının veri analitiği konusunda detaylı bilgi sahibi olmaları, çıktılardan anlamlı bulgular elde etmeleri ve çıkan sonuçları yorumlayarak, bilgileri müşteri davranış ya da tutumu ile ilişkilendirebilecek alt yapıya sahip olmaları gerekiyor.


Ancak, bu teknoloji duygusal boyutta yorum yapma ve sonuç ortaya koyma kapasitesinin sınırlı olduğu unutulmamalı. Pazarlama uzmanlarının yapay zeka teknolojisinin katkılarından yararlanmak, tüketici deneyimini derinden anlamak ve deneyim haritasını çıkarabilmek amacıyla, empati ve duygusal zeka yeteneklerini de geliştirmesi ve yapay zeka teknolojisi ile entegre olarak kullanması büyük önem taşıyor.” şeklinde bilgi verdi.

Bankacılık sektöründe yapay zeka insan zekasının yerini alır mı?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.