Hükümet en çok parayı imam hatip öğrencilerine harcıyor!

Okulöncesi eğitim için öğrenci başına bin 1673 TL harcayan hükümet, imam hatip okullarında öğrenci başına 12 bin 707 TL harcadı.

Hükümet en çok parayı imam hatip öğrencilerine harcıyor!

Yeni eğitim öğretim yılında “Rakamlarla Eğitimin Durumu” başlıklı raporunu açıklayan Eğitim Sen, toplumun her alanında olduğu gibi eğitimde de büyük bir eşitsizliğin yaşandığını gözler önüne serdi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan tarafından açıklanan rapor, tüm teşviklere rağmen bir türlü istenen ilgiyi görmeyen imam hatip okullarına ayrılan bütçenin okul öncesi eğitimin yedi katı, teknik ve mesleki eğitimin de iki katından fazla olduğunu gözler önüne serdi.


Mesleki eğitimin iki katı, okul öncesi eğitimin 7 katı!

2017-2018 eğitim öğretim yılında; okul öncesi eğitimde öğrenci başına bin 673 TL harcandığı belirtilen raporda, buna karşılık her bir imam hatip öğrencisi için 12 bin 707 TL harcama yapıldığı bildirildi. Okulöncesi öğretim için harcanan paranın yedi katından daha fazla olan bu miktara diğer okullar da yetişemedi.

Rapora göre; ilköğretimde öğrenci başına 4 bin 326 TL, genel ortaöğretimde öğrenci başına 6 bin 153 TL, mesleki ve teknik ortaöğretimde ise öğrenci başına 7 bin 504 TL ayrıldı.


Hükümet en çok parayı imam hatip öğrencilerine harcıyor!

Okullaşma oranına darbe

Rapor, eğitimde 4+4+4 düzenlemesinin okullaşma oranına vurduğu darbeyi de gözler önüne serdi. Buna göre, 4+4+4 düzenlemesi sonrasında örgün eğitimin 12 yıla çıkarılmasına rağmen hedeflerin çok gerisinde kalındı. Okullaşma oranları açısından son altı yılın en dikkat çekici verisi ilkokulda okullaşma oranının yüzde 98.86’dan yüzde 91.54’e düşmesi oldu.

Hükümet en çok parayı imam hatip öğrencilerine harcıyor!

Eğitimde 4+4+4 uygulamasının başlaması, okullaşma oranı kadar devlet okullarında da azalmaya neden oldu. Rapora göre, uygulamanın hayata geçmesinden bu yana devlete ait ilkokul 4 bin 828 okulun kapısına kilit vuruldu.

Rapora göre; 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle 2 bin 859’u bağımsız, 427’si imam hatip lisesi bünyesinde olmak üzere toplam 3 bin 286 imam hatip ortaokulu bulunuyor. Bir yıl içinde okul sayısı 615, öğrenci sayısı ise 71 bin 154 arttı.


“Rakamlarla Eğitimin Durumu” başlıklı rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan; “Kamusal, parasız, demokratik, nitelikli, bilimsel ve anadilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması için somut adımlar atılmalı, eğitimde ticarileştirme ve eğitimi dinselleştirme adımlarına derhal son verilmelidir” dedi.

İmam Hatiplere ayrılan bütçe Fen Lisesinden 17 kat fazla


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.