Dijital sektörde nitelikli çalışan eksikliği yaşanıyor!

IAB Avrupa “Dijital Sektörde İnsan Kaynağı” başlıklı raporunun ilkini yayınladı. Rapor sektörü oldukça etkileyen nitelikli insan gücü sorununun nedenlerini belirleyerek, çözüm yollarını irdeliyor.

Dijital sektörde nitelikli çalışan eksikliği yaşanıyor!

IAB Avrupa Eğitim Komitesi tarafından Araştırma Komitesi desteğiyle hazırlanan rapor hem Dijital Pazarlama İletişimi Sektöründe işe alım yapan yetkililerinin hem de bu alana girmeye hazırlanan adayların yaşadığı zorlukları tanımlıyor. Bu hedef doğrultusunda eğitim ihtiyaçları ve gelecekteki önceliklere odaklanılıyor. Rapor ayrıca işveren ve çalışan adaylarının maaş beklentileri, gerekli yetenekler gibi konulardaki algı uyuşmazlıklarını da ortaya koyuyor.

Rapora göre insan kaynakları uzmanlarının ve eğitmenlerin, sektör çalışanları ve potansiyel adaylar için önemli buldukları unsurların başında programatik (yüzde 56) ve Analytics (yüzde 54) geliyor.


Bunların yanı sıra video reklamlar (yüzde 39), gelişen teknolojiler (yüzde 37), çapraz medya (yüzde 36) ve içerik pazarlaması (yüzde 35) da önemli konular arasında.

Ev-Dışı Dijital (yüzde 11.81), Dijital Ses (yüzde 14.17) ve email pazarlaması (yüzde 14.96) ise eğitim talebi açısından gerilerde yer alıyor.

Bu rapor neden önemli bir başlangıç?

Raporla ilgili görüşlerini paylaşan IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehan şunları söyledi: “Dijital Sektörde İnsan Kaynağı 2018 Raporu, endüstri için değerli bir kaynak oluşturmak adına ilk adım. Bu adım önümüzdeki yıllarda Dijital reklam alanındaki nitelikli çalışan eksikliğinin üstesinden gelebilmek için gerekli olan öncelikleri belirlememizi sağlayacak.”

Raporda ortaya konan bir başka önemli konu ise eğitim sistemi. Sistemin birçok açıdan Dijital çağın gerekliliklerine uygun olmadığı ve genç yetenekleri Dijital reklam sektörünün koşullarına ve taleplerine göre yetiştirme konusunda yetersiz kaldığına vurgu yapılıyor. Çalışmaya katılan birçok kişi, bu durumu sektördeki dijital yetenek eksikliğin en büyük nedeni olarak gösteriyor.

“Eğitim sistemi dijital endüstri için yetersiz!”

IAB Avrupa Eğitim Yürütme Kurulu Başkanı ve Wavemaker Türkiye CEO’su Neslihan Olcay ise raporla ilgili şu yorumda bulundu:


“Anketin sonuçları bizlere sektörde yoğun şekilde nitelikli çalışan eksikliği yaşandığını gösteriyor. Katılımcılara göre de bunun en büyük nedenli öğrencileri Dijital çağdaki Dijital endüstri için hazırlamakta yetersiz kalan eğitim sistemi. Bu çalışmanın çıktılarının, gerek sektörümüzdeki kurumlar gerekse de örgün eğitim kurumları tarafından yeni ve gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen eğitim programlarının geliştirilmesine ilham kaynağı olmasını umuyoruz.”

“İş başvurusunda adaylar dijitaldeki yeteneklerini değerlendiremiyor”

En büyük çelişkilerden biri de adaylardan kendilerini değerlendirmeleri istendiğinde ortaya çıkıyor. Adaylardan, Dijitaldeki yeteneklerini 1’den 10’a kadar puanlamaları istendiğinde, genel ortalama 7’nin üzerinde olarak ortaya çıkıyor. Adayların başvurdukları pozisyon için kendi yeteneklerini değerlendirememesi işverenlerin işe alım süreçlerini zorlaştırıyor.

İşverenler çalışanları geliştirmek için eğitim bütçesi artırmayı planlıyor

Öte yandan hem çalışanların hem de işverenlerin Dijital eğitimlere daha fazla yatırım yapmak istemelerini belirtmesi olumlu bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor. Araştırmada yer alan işverenlerin yüzde 43’ü önümüzdeki yıl çalışanlarının eğitim bütçesini artırmayı amaçlıyor. Adayların da yüzde 85’i Dijital’de kariyer inşa etmek için gerekli yetenek ve birikimleri kazanmak amacıyla kendilerine yatırım yapmak istediklerini belirtiyor.

Karamsar olamayız!

IAB Polonya Eğitim ve Sertifikasyon Direktörü EwaOpach, ise raporla ilgili şu yorumu yaptı:

“E-pazarlama endüstrisi sürekli değişiyor. Bu ortama uyum sağlamak ve bunu devam ettirebilmek için, sürekli güncellenme güncellenmesi gereken bir eğitim ihtiyacı var. Adayların kendilerini bu alanda olduklarından nitelikleri görmeleri, abartılı ve gerçekçi olmayan finansal beklentilere yol açıyor. Ama karamsar olmamalıyız çünkü hem işverenler hem de çalışanlar durumu düzeltmeye istekli olduklarını ifade ediyor.”

IAB Avrupa, Eğitim Komitesi ve diğer komiteler ve çalışma grupları ile beraber, dijitaldeki yeteneklerin mevcut ve gelecek jenerasyonlarını sektörün ihtiyaçlarına uygun biçimdeyetiştirmek adına üyelerinin ve sektörün eğitim çalışmalarını desteklemeye devam edecek.

IAB nedir? Ne yapıyor?


2007 yılı Ekim’inde 23 katılımcıyla platform olarak kurulan ve 2011 Temmuz’unda dernekleşen IAB Türkiye reklamveren – ajans – medya üçlüsünün aynı çatı altında temsil edildiği tek meslek örgütüdür. Kuruluş amacı endüstrinin bir bütün olarak, sağlıklı biçimde gelişmesine destek vermektir. Hedefleri doğrultusunda eğitimden ölçümlemeye, endüstriyel standartların oluşturulmasından yarışmalara kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir.

2019 teknoloji trendleri: Yapay zeka, 5G ve chatbots