Moody’s: Türkiye ekonomisi muhtemelen resesyona girdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin büyük bir ihtimalle resesyona girdiğini belirtti. Kurum, Türkiye’nin 2019 ortasına kadar her çeyrekte daralmasını bekliyor.

Moodys: Türkiye ekonomisi muhtemelen resesyon girdi

Küresel Makro Görünüm: 2019-2020 başlıklı raporunda Türkiye’nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirten Moody’s’e göre; Türkiye ve Arjantin ekonomileri gelecek çeyreklerde “sert küçülme” gerçekleştirebilir.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ve Arjantin ekonomilerinin küçülmesiyle Çin’in yavaşlamasının 2019’da G-20 gelişen piyasalar büyümesini aşağı çekmesini bekliyor.


Resesyon nedir?

Resesyon, kelime anlamı olarak “durgunluk” olarak tanımlanmaktadır. Bir kaç aydan daha uzun süren ekonomi genelinde belirgin bir düşüşü temsil eder.

Başka bir deyişle ülke ekonomisinde ki büyüme hızının, nüfus artış hızından daha düşük olması sebebiyle kişi başına düşen milli gelirin yerinde saymasıdır.

Makro ekonomik tüm göstergeler; Endüstriyel üretim, istihdam, reel gelir, toptan ve perakende ticaret verileri de bu ölçümlemenin içerisindedir.

Türkiye ekonomisi yıllara göre büyüme oranları:

Yıl Büyüme (%)
2002 6,2
2003 5,3
2004 9,4
2005 8,4
2006 6,9
2007 4,7
2008 0,7
2009 -4,8
2010 9,2
2011 8,5
2012 2,1
2013 4,1
2014 2,9
2015 4. 0
2016 2,9
2017 7,4

Teknik göstergelerin bir resesyonu işaret etmesi için birbirini takip eden iki çeyreklik dönemde negatif bir ekonomik büyüme göstermesi, bazı ekonomistlere göre ise bir ülke tarafından ölçülen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) izlenmesi yeterlidir. Bunun için Ekonomik Araştırmalarda bulunan Derecelendirme Kuruluşlarının bu verileri teyit etmesi gerekmeyecektir. Ancak genel anlamda tüm dünya ülkelerine zor durumlarda finansman sağlayan IMF’e göre bu göstergeleri ölçümlerken minimum bir zaman aralığı yoktur.


IMF’ye göre sırasıyla 1975-1982-1991 ve 2009 yıllarında dünyada dört küresel resesyon yaşanmıştır. 2009 yılında yaşanan bu son durgunluk daha önce yaşanan resesyonlardan daha etkili ve uzun süreli olmuştur. 2010 yılından itibaren yavaş olsa da dünya ekonomileri bir toparlanma sürecine girmiştir.

Daha önce yapılan başka bir araştırmaya göre de ülkelerin resesyona girmesi çok sık görülmese de 1960 ile 2007 yılları arasında 21 gelişmiş ekonomide 122 resesyon görüldüğü gözlemlenmiştir.

Resesyon ülke  ekonomilerinin karşılaşabileceği genel bir durumdur. Ancak Dünya genelinde yaşanacak kısa vadeli krizler bir durgunluk – resesyon başlangıcını tetikleyebilir. Ve bu etki geçmişe baktığımızda sıkça görülmüş bir durumdur. Küresel resesyon 2008-2009 yılları arasında neredeyse tüm ülkeler genelinde yaşandı.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genel anlamda bu durumdan etkilenmemek için bir takım önlemler almış olsalar da risk kaçınılamayacak kadar  büyüktü. Öncü göstergelerden bu durumu takip eden finansal kurumlar ülke ekonomilerini ne kadar uyarsa da küresel bir hareket olduğu için etkisi kaçınılmaz oldu. Yaşanılan bu  mali kriz her ekonomi kendi para politikasında farklı önlemler almasına rağmen bu durumdan zarar görmeden kurtulamadı.


Normal şartlar altında resesyonun altı ile on sekiz ay arasında sürmesi beklenmektedir. Ekonomiyi canlandırmak adına borç verme faiz oranları bu süre zarfında düşürülerek harcamaların ve tüketimin arttırılması hedeflenmektedir.

Türkiye 2019 ilk yarısında büyüme rakamlarında eksiye düşebilir!