Mal rejimi nedir? Mal rejimi sözleşmeleri nasıl düzenlenir?

Aile hukuku çalışma alanlarından birisi olan mal rejimi sözleşmeleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu esaslarına uygun bir şekilde eşler arasında evlendikten sonra ya da evlenmeden önce düzenlenebilir. Mal rejim sözleşmeleri, evlilik esnasında edinilen mal varlıklarını eşlerin idare etme, yaralanma haklarını ve bu mallar üzerindeki tüm tasarruflarını düzenleyen hukuki belgelerdir

Mal rejimi nedir? evlilik sözleşmesi Mal rejimi sözleşmeleri nasıl düzenlenir?

Mal rejimi sözleşmeleri evlilik sırasında nikah memuruna bildirilerek ya da evlilik sonrası noter onayıyla taraflar arasında düzenlenebilir. Evlilik sözleşmelerinin hazırlanmasında avukat desteği ve danışmanlığı ile hazırlanması eşlerin faydasına olacaktır.

Boşanma davalarında mahkemeler eşler arasında düzenlenmiş olan mal rejimi sözleşmelerini kaldırması yönünde hüküm verebilir. Mahkemeler genellikle boşanma talebindeki eşlerin, maddi durumlarına ya da boşanma gerekçelerine göre mal rejimi sözleşmesinin hükümlerini kaldırabilir.

Türk Medeni Kanununda mal rejimi hususu, seçimlik mal rejimi ve yasal mal rejimi olarak iki farklı şekilde açıklanmıştır. Yasal mal rejimi, eşler arasında evlilik sözleşmesi yani mal rejimi sözleşmesi yapılmadığı durumlarda, eşler arasında evlilik sırasında edinilen mallara katılma rejimidir. Seçimlik mal sözleşmeleri is mal ayrılığı, mal ortaklığı ayrımı ve paylaşmaları mal ayrılığı anlamına gelmektedir ve eşler arasında imzalanan evlilik sözleşmelerini ifade etmektedir.

Mal rejimi sözleşmeleri sonradan değiştirilebilir ya da kaldırılabilir

TMK 203. maddesi kişiler arasında düzenlenen mal rejimi sözleşmesinin kanunlardaki sınırlarını belirlemektedir. İlgili madde uyarınca eşler, mal rejimini seçebilir, değiştirebilir ya da kaldırabilir.

Mal rejimi sözleşmelerinin yapılabilmesi için eşlerin ayırt edebilme yeteneğine sahip olmaları, kanunen kısıtlı ya da küçük olan tarafın yasal temsilcilerinin rızasının alınma şartı vardır. Mal rejimi sözleşmeleri doğrudan doğruya kişinin kendi hakları ile ilgili olduğu için eşler tarafında bizzat yapılması gerekir.

Eşlerin her iki tarafın da rızası alınarak imzalarının onaylanması ile düzenlenen mal rejimi sözleşmeleri, geçerli bir sebeple aile mahkemesine başvurulması durumunda mevcut sözleşmenin mal ayrılığı sözleşmesine dönüştürülmesi yönünde karar verilebilir.

Mal rejimi sözleşmesinin başladığı tarihte, kişisel malların tespit edilmiş olması gerekmektedir ve sözleşmelerde eşlerin sözleşme öncesindeki kişisel mallar üzerinde hak iddia etmesi mümkün değildir. Evlilik ya da mal rejimi sonrası edinilen mallar, edinilmiş mal rejimi yani yasal mal rejimini kapsamaktadır. Evlilik birliği devam ettiği sürece eşler hem kişisel mal varlıkları hem de yasal mal rejimi olarak nitelendirilen mallar üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir.

Evlilik sözleşmesi mal paylaşım davaları ve boşanma davalarında geçerli kabul edilmesi sebebiyle, ayrıca icra hukuku alanında eşin yaşamış olduğu sıkıntılı durumlarda fayda sağlamaktadır.

İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.