Atatürk ile Amerikalı bir çocuk arasındaki ilginç mektuplaşma

Dünya lideri kolay olunmuyor. 1923 yılında geçen mektuplaşma, Mustafa Kemal Atatürk’ün ülke sınırlarını aşmış bir lider olmasını tekrar tekrar kanıtlar nitelikte.

Atatürk ile Amerikalı bir çocuk arasındaki ilginç mektuplaşma

Cumhuriyetin yeni ilan edildiği 1923 yılının Ekim ayında, Atatürk ve arkadaşları büyük bir yoğunluğun içindeydi. Bu zor dönemde Atatürk, bütün gününü çalışmaya ayırıyordu.

Bir gün yaveri, elinde bir zarfla Atatürk’ün odasına girer:


Paşam bir mektubunuz var. Amerika’dan!

Zarftaki isme bakan Atatürk, ismi tanıyamadı. Curtis LaFrance isminde bir yabancıdan gelen mektubu görünce, Atatürk daha da meraklandı.

Atatürk ile Amerikalı bir çocuk arasındaki ilginç mektuplaşma

Elmira, New York, 258 Ekim 1923

“Sayın efendim, ben on yaşında Amerikalı bir çocuğum. Türkiye’ye ve yeni hükümetine büyük bir ilgi duyuyorum. Siz ve Bayan Kemal hakkında bir röportaj okudum. Türkiye hakkında bir defterim var ve şimdiden siz ve Bayan Kemal hakkında birçok yazı ve resim topladım. Lütfen Amerikalı bir çocuğa, bir küçük not ve bir imzalı fotoğrafınızı gönderin. Bir gün, Türkiye’yi görebileceğimi umut ediyorum. Saygılarımla, Curtis LaFrance”

*

Atatürk bu mektubu okuduğunda bir hayli duygulandı, ancak bu kişisel ilgiden değil, kurulan bağımsız devletin etkisi olduğundandı. “Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı, Özel” başlıklı bir kağıt aldı ve başka bir cumhurbaşkanına yazar gibi ciddi bir üslupla mektubu yanıtladı:

“Bay Curtis LaFrance, mektubunuzu aldım. Türk yurdu hakkındaki ilgi ve iyi dileklerinize teşekkür ederim. İsteğiniz üzere bir fotoğrafımı gönderiyorum. Amerika’nın zeki ve çalışkan çocuklarına biricik öğüdüm; Türkler hakkında her işittiklerine gerçekmiş gibi bakmayıp, kanılarını bilimsel ve esaslı incelemelere dayandırmaya önem vermelidir. Başarılar ve mutluluklar dilerim, Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal.”

mustafa kemal atatürk curtis lafrance america

Mektup, İngilizceye çevrilerek aslıyla Curtis LaFrance’a yollanır.

İlginç bir detay olarak Curtis LaFrance’in, okulu Columbia Üniversites tarafından yapılan açıklamayla, 10 Kasım 2012 yılında 99 yaşında hayata veda ettiği öğrenilmiş. (Kaynak: CEOtudent)

Mektuplaşmanın İngilizce versiyonu:

Elmira, New York
October 28, 1923

To Mustafa Kemal Pasa, Ankara

Dear Sir,


I am an American boy ten years old. I am very much interested in
Turkey and the new government. I have been reading an interview
with you published a few days ago.

I have started a collection on Turkey and already have a number of
articles and letters, including you, Mustafa Kemal.

Please send short message to this American boy, together with an
autographed photograph. I hope some day to visit Turkey.

Respectfully yours,
(signed)
Curtis Lafrance

—————–

From Mustafa Kemal to Curtis Lafrance:

Ankara
November 27, 1923

Dear Mr. Curtis Lafrance,

I received your letter. Thank you for your interest in Turkey. I
am sending you an autographed picture as requested.

The only request I have of smart and hard-working American boys like
yourself is this: Do not believe in everything you hear about Turks
and do insist grounding your opinions on scientific and historical
researches.

I wish you much success and happiness.


Gazi Mustafa Kemal
President, Turkish Republic

Mustafa Kemal ve Eleni: Manastır’da büyük ve yasaklı bir aşk hikayesi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.