Entegre raporlama nedir? Türk şirketleri entegre raporlamaya hazır mı?

Geleceğin Raporu olarak da bilinen entegre raporlama, yarattığı değerin bilincinde olan şirketler ve kurumlar, hızlı bir şekilde bu alana yönelmeye devam ediyor.

entegre raporlama geleceğin raporu türkiye kpmgKüresel muhasebe meslek kuruluşu ACCA, Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CFGS), Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) ve KPMG Türkiye işbirliğiyle Türkiye’de entegre raporlama alanındaki mevcut durumu ve entegre raporlamaya dair potansiyeli analiz etme hedefiyle hayata geçirilen “Entegre Raporlama: Mevcut Durum, Paydaşların Algıları ve Beklentileri” Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

Türkiye’de ilk kez yapılan araştırma, şirketlerin %51’inin entegre raporlama konusunda bilgi sahibi olduğunu ve konunun üst yönetimin gündeminde yer aldığını da ortaya koydu.


Şirketlerin değerini hem finansal bilgiler hem de sürdürülebilirlik performansları ile beraber en bütüncül, etkili ve kapsamlı şekilde gösteren entegre raporlamanın önemi, tüm dünyada daha fazla fark ediliyor.

Bu ihtiyaçtan hareket eden küresel muhasebe meslek kuruluşu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants); Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Finans, Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CFGS); Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) ve KPMG Türkiye; Türkiye’de entegre raporlama alanındaki mevcut durumu ve entegre raporlamaya dair potansiyeli analiz etme hedefiyle önemli bir araştırmayı hayata geçirdi. “Türkiye’de Entegre Raporlama: Mevcut Durum, Paydaşların Algıları ve Beklentileri” Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

Yatırımcı ve yöneticilerin gündeminde entegre raporlama var

Türkiye’de entegre raporlama ile ilgili tüm paydaşların görüş, algı ve beklentilerin, kapsamlı şekilde inceleyen araştırma; %47’si şirketler, %22’si akademisyen, %12’si yatırımcılar, %7’si danışmanlar, %7’si düzenleyici ve uygulayıcılar, %6’sı ise sivil toplum kuruluşlarından oluşan geniş bir katılımcı grubuyla gerçekleştirildi.

Alanında Türkiye’de kurumsal raporlama, strateji, politika ve yol haritasının oluşturulmasına öncülük edebilecek ilk çalışma olma niteliğini de taşıyan araştırma, şirketlerin %51’inin entegre raporlama konusunda bilgi sahibi olduğunu ve konunun şirketlerin üst yönetiminde görev alan yöneticilerin gündemlerinde yer aldığını da ortaya koydu. Araştırma, entegre raporlamanın gelişmekte olan piyasalarda yatırımcıların kararları için temel oluşturacak nitelikte bir rapor olduğunu da gösterdi.

Entegre rapor hazırlayan şirketlerin %72’si maliyet avantajı sağladı

‘Geleceğin raporu’ olarak da adlandırılan ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council) – IIRC’nin 2011 yılında ilk kez başlattığı entegre raporlama sistemini kullanan şirketlerin:

  • %96’sı sermaye kavramının finansal sermayenin ötesine geçerek daha geniş kapsamlı olarak ele alınmasında fayda gördü
  • %96’sı şirketin uzun dönemli sürdürülebilirliğini değerlendirmeye imkan sağlayan entegre düşünce yapısını oluşturmaktan fayda sağladı,
  • %92’si çevresel, sosyal ve yönetişim verilerinin finansal verilerle ilişkilendirilmesinde fayda gördü
  • %72’si etkinlik/verimlilik artışı ve maliyet avantajı elde etti
  • %56’sı şirket risklerinin daha iyi resmedilmesi sayesinde daha düşük sermaye maliyetine ulaştı.

Entegre Raporlama Paydaş İlişkilerini Geliştiriyor

Araştırma, entegre rapor hazırlayan şirketlerin %100’ünün entegre rapor hazırlama sürecinin, paydaş ilişkilerini geliştirilmesine katkısı olduğuna inandığını da ortaya koydu. Şirketlerin %80’i entegre rapor hazırlama sürecinin organizasyon içi değer yaratma süreçlerinin farkına varılmasına ve daha etkin kullanımına katkısı olduğunu ifade etti. %60’ı ise entegre rapor hazırlama sürecinin yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesine önemli bir katkı sağladığını belirtti.

entegre raporlama geleceğin raporu türkiye kpmg

Araştırmaya ilişkin konuşan ACCA Yönetişimden Sorumlu İcra Direktörü Maggie McGhee, şunları söyledi: “Entegre raporlamanın öncelikli amacı, bir firmaya finansal sermaye sağlayanlara bu kurumun zamanla nasıl değer yarattığını anlatabilmesidir. Bu nedenle entegre raporlama firmalara dair hem finansal hem de finansal olmayan bilgileri sunar.

Entegre raporlama, aynı zamanda, bir firmanın zaman içerisinde yaratacağı değer hakkında bilgileri; firmanın çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları, yerel topluluklar, kanun koyucular, düzenleyici kuruluşlar ile paylaşmasına olanak sağlayarak çok geniş bir yelpazede bulunan tüm paydaşlara fayda sağlar.”

Entegre raporlamanın beş temel faydasından da bahseden McGhee, bunları şöyle sıraladı: “Entegre raporlama bir firma içinde faaliyet gösteren tüm birimler arasındaki etkileşimi artırırken bu birimleri birbirine bağlar. Firma içindeki tüm dahili süreçleri geliştirerek, firmanın iş faaliyetlerine dair daha iyi bir kavrayış sağlar. Mevcut yapı ve iş faaliyetleri hakkında bütünsel bir iş modeli sunarak üst yönetimin odağını ve farkındalığını artırır. İş modeli ve stratejisinin daha iyi bir şekilde ifade edilmesini sağlar ve tüm iş paydaşlar için değer yaratır.”


Prof. Dr. Güler Aras:

Toplantının açılışında konuşan YTÜ Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Kurucu Başkanı ve Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, şunları söyledi:

“Yatırımcı güveninin önemli olduğu gelişmekte olan piyasalarda halka açık firmaların yatırımcı kararları için temel oluşturacak nitelikli bilgi sunan entegre raporlama sermaye piyasaları açısından büyük önem taşıyor.

‘Sorumlu raporlama’, temelinde ‘entegre düşünce’ye dayanan raporlama süreci, kurumlara kendi değer yaratma hikayelerini, stratejilerini anlatma ve çok daha önemlisi paydaşlar arasında yaratılan değerin nasıl dağıtıldığını paylaşma olanağı sağlıyor. Finansal ve finansal olmayan bilgiler ilişkili olarak aktarılırken, sadece tarihsel veriler değil geleceğe yönelik bilgiler de rapor ediliyor.

entegre raporlama geleceğin raporu türkiye kpmg şirketler kurumlar

Türkiye’de Entegre Raporlama 2018 araştırması sonuçları

Bu çerçevede, “Türkiye’de Entegre Raporlama” 2018 araştırması sonuçları, entegre rapor hazırlama sürecinin kurumların değer yaratma süreçlerine ilişkin farkındalıklarını önemli ölçüde arttırdığını ve değer yaratma sürecinin daha etkin kullanıldığını gösteriyor. Bu kapsamda entegre raporlama konusunda kurumları teşvik edecek düzenlemelerin yapılması ve Borsa İstanbul tarafından teşvik mekanizmalarının oluşturulması bu alandaki gelişime destek olacaktır.”

KPMG Türkiye, Denetim, Güvence ve Sürdürülebilirlik Hizmetler Şirket Ortağı Şirin Soysal, şöyle konuştu; “Dünyadaki şirketlerin raporlama yöntemleri köklü bir şekilde değişiyor. Şirketler kendilerini paydaşlarına ve hissedarlarına açıklamak için rakamlardan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Günümüzde değer, finansal ve finansal olmayan (çevresel, sosyal ve yönetişim) performans ile yönetiliyor.

Yatırımcılar artık “değer”e yatırım yapıyor. Bireylerin ve toplumun da şirketlerden beklentileri değişiyor. Şirketlerin, bu değişimden kaynaklanan riskleri ve fırsatları iyi yönetmek ve uzun vadede sürdürülebilir bir iş modeli kurmak için uzun vadeli bir yolculuğa çıkmaları gerekiyor. Bu da entegre düşünce ve entegre raporlamayla mümkün.

Entegre raporlama, şirketin paydaşlarına kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmak için kaynaklarını nasıl kullandığı hakkında kısa ve özlü iletişimdir. “Türkiye’de Entegre Raporlama” 2018 araştırması sonuçları, entegre raporlamadaki bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğini de öne çıkan bir bulgu olarak ayrıca vurgulamıştır.”

entegre raporlama geleceğin raporu türkiye kpmg

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) CEO’su Richard Howitt:

“Bu rapora konu olan araştırmanın sonuçları öncelikli olarak Türk iş dünyasının entegre raporlama hakkındaki farkındalığının geçen sene içinde nasıl bir artış sağladığını gösteriyor.

Ayrıca Türk iş dünyasının entegre raporlamanın; firmaların çok hızlı değişen dünyada hepimizin maruz kaldığı dış tehditlere ve risklere karşı kullanılabilecek bir araç olduğunu anladığını da gösteriyor. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (International Integrated Reporting Council) – IIRC olarak bu alanındaki ilerleyişimizi entegre raporlamanının küresel çapta adapte edilmesi ile devam ettirmeyi amaçlıyoruz.

Günümüzde entegre raporlama ve entegre düşünce artık küresel bir norm haline gelmiştir ve bu rapordaki önemli bulgular da Türkiye’nin entegre raporlamaya dair uluslararası ivmeyi yakalayabileceğini kanıtlıyor” dedi.

67 ülkede 1600 üstünde şirket benimsedi


Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (International Integrated Reporting Council) – IIRC CEO’su Richard Howitt’in yaptığı son açıklamaya göre; günümüzde dünyanın 67 ülkesinde 1600’den fazla şirket entegre raporlamayı benimsemeye başlamıştır. Bu ülkelerin de arasında G20 ve BRICS ülkeleri de bulunmaktadır.

Şirketlerin performans değerlendirmesinde 3 kritik nokta!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.