Yönetilmesi gereken insanlar değil, insanlar ile ilgili olanlardır

İnsanlar yönetilmez. İnsanlara kılavuzluk edilir. İnsanlara kılavuzluk edecek çalışma ve yaşam alanları yönetilir. İnsanları yöneterek hayatı yönetmiş olamazsınız, hayatı ve hayat ile ilgili olanları yöneterek, insanları yönetmiş olursunuz.

Yönetilmesi gereken insanlar değil, insanlar ile ilgili olanlardır
Yönetilmesi gereken insanlar değil, insanlar ile ilgili olanlardır

İnsan değil, insan ile ilgili olanlar yönetilir

Örneğin para yönetimi olur, sağlık yönetimi olur, eğitim yönetimi olur, tarım yönetimi, spor yönetimi olur, finans yönetimi olur, sanat yönetimi olur ama “insan yönetimi” olmaz. Bunların yönetimi insanın kendini yönetmesinin koşullarını ve gereklerini sağlar.

Eğer insan yönetimi konusunda ısrar edilirse, insanlar metalaşır. Metalaştırılan insan, insan olmaktan çıkarılarak nesneleştirilir. Amaç olmaktan çıkar, araçsallaştırılmış olur.


Örneğin günümüz eğitim alanındaki en temel arıza, eğitimin “öğrencileri yönetmek” üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Oysa öğrenciler yönetilmez, onların gelişimi için alanlar ve gerekenler gerekenler yönetilir.

 • Okul yönetilir,
 • Temizlik yönetilir,
 • Tesisler yönetilir,
 • Dersler yönetilir,
 • Müfredatlar yönetilir,
 • Programlar yönetilir…

Öğrenciler ise yönetilen bu alanlarda ve koşullarda eğitim süreçlerini sürdürerek gelişirler.

Keza öğretmenler de yönetilmez!

 • Fakülteler yönetilir,
 • Eğitim Programları yönetilir,
 • Öğretim Programları (Müfredatlar) yönetilir,
 • Öğretmen geliştirme uygulamaları, atelyeleri yönetilir,
 • Öğretmen özlük çalışmaları yönetilir…

Öğretmenler de yönetilen alan ve koşullara göre işlerini yaparlar.


Söz konusu durumu spor altyapılarını ele alarak ifade etmek gerekirse, antrenörleri yönetmeye odaklanma demek; Antrenörlerin yaşamı, gelişimi ve işini olması gereken düzeyde yapmasını sağlayacak koşullara odaklanmamak demektir.

Çocukları yönetmeye odaklanmak demek, çocuğun gelişimi ve gelişimi için gerekenleri yönetmeyi bir yana bırakmak demektir. Oysa yönetme işini antrenörü ve çocuğu yönetmek yerine, yani antrenörü ve çocuğu gütmek yerine;

 • Tesisleri yönetmek,
 • Araç gereçleri yönetmek,
 • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık programları yönetmek,
 • Altyapıların gelişmesi için hedefleri yönetmek,
 • 3, 5 ve 10 yıllık gelişimleri yönetmek, işleyişi yönetmek, organizasyonları yönetmek
 • Altyapı finans sistemini yönetmek

Gelir giderleri yönetmek gibi yönetim amaç ve alanlarına odaklandırdığımızda, doğal ve zorunlu olarak antrenör işlerini yapacaklar, çocuklar da gelişecekleri eğitimlerini gerçekleştirmeye devam edeceklerdir. Yani antrenörü ve çocukları yönetmek gibi bir derdimiz olmayacaktır.

Yönetilmesi gereken insanlar değil, insanlar ile ilgili olanlardır

Özetle yönetmeyi gelişim ve üretim ile ilgili insan dışındaki tüm aktörlere değil de insana odaklamak demek aslında yönetememek demektir.


Türkiye bu bağlamda birçok alanda yönetmeyi beceremeyen bir durumdadır. Çünkü derdimiz insanı yönetmek üzerine inşa edilmiştir. Oysa yönetilmesi gereken insan değil, insanların düzeni ve düzen ile ilgili olan her şeydir.

Türkiye’nin çocuk ve spor konusunda temel sorunu nedir?