AİHM üyeliğine Türk kadın yargıç seçildi: Saadet Yüksel

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Türkiye adına görev yapacak olan yargıç olarak seçildi. Yüksel, 2017’den bu yana İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyordu.

AİHM Türk kadın yargıç seçildi: Saadet Yüksel

Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi. Yüksel, 2017’den bu yana İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Ankara’nın geçen yıl gösterdiği adaylardan Selami Kuran’ın 27 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen mülakatta “yetersiz” bulunması sonrasında, Ekim 2018’de yargıç seçim süreci geçici olarak dondurulmuştu.


Yargıç adaylarıyla mülakatları gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) AİHM Yargıç Seçme Komisyonu, diğer iki aday için “geçer” oyu vermiş olsa da listenin blok halinde reddedilmesi yönünde görüş belirtmişti.

Böyle bir senaryo Türkiye’nin AİHM yargıç seçim sürecini çok ileri bir tarihe sarkıtacağından, Selami Kuran nihai kararı verecek olan AKPM Başkanlık Divanına son anda dilekçe gönderip adaylıktan çekildiğini bildirmişti.


AKPM bu gelişme üzerine, listenin Selami Kuran’ın yerine yeni bir adayla 6 Mart 2019 tarihine kadar güncellenmesi için Ankara’ya süre vermişti.

Süleyman Soylu: Binali Bey ile görüşmemde ahlaki bir yoksunluk mu var?