Feyzioğlu: Yargı reformu gerçekleşirse AB standartlarının da üzerine çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi konusunda değerlendirme yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Türkiye’nin büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim Türkiye ittifakının yol haritası olarak görüyorum. Sizi temin ederim bu reformlar gerçekleştirilirse AB standartlarının da üzerine çıkıyoruz.

Metin Feyzioğlu: Yargı reformu gerçekleşirse AB standartlarının da üzerine çıkıyoruz

Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni son derece olumlu bulduklarını belirtti.

Matematiksel düşünme becerisi gelişmiş hukukçuya ihtiyaç olduğunu belirten Feyzioğlu, bunu sağlayacak bir müfredatın geldiğini, TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yakın çalışma içinde olduğunu kaydederek, “Hiçbir adımda biz dışlanmadık. Asli bileşen olarak çalıştık” açıklamasında bulundu.


İfade özgürlüğünün güvenceye kavuşturulması

Önemli hususlardan birisinin ifade özgürlüğünün güvenceye kavuşturulması olduğunu belirten Feyzioğlu, “Bu, Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye ittifakı söyleminin de altını dolduran bir husus. Bugün açıklanan belgeyi sadece bir reform belgesi olarak görmüyorum, Türkiye’nin büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim Türkiye ittifakının yol haritası olarak görüyorum” diye konuştu.

Tutuklamaya ilişkin önemli iyileştirmelerin olacağını kaydeden Feyzioğlu, “Bu da kes yapıştır gerekçelerle tutuklama kararı verilmesine bir son geleceği anlamını taşıyor” şeklinde konuştu.

Hakimlere coğrafi teminatın geldiğini, bunun yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının en önemli başlıklarından birisi olduğunu kaydeden Feyzioğlu, “Hiçbir hakim, ‘birilerinin beğenmediği karar verirsem çoluğumun çocuğumun sıkıntısını çekerim’ diye düşünmeden coğrafi teminat içinde hareket edecek” ifadelerini kullandı.

Belge ile hakim ve savcı yardımcılığı getirildiğini ve bunun hakim ve savcı kalitesinin Türkiye’ye yakışan şekilde artacağı anlamına geldiğini söyleyen Feyzioğlu, “Sizi temin ederim AB standartlarının da üzerine çıkıyoruz bu reformlar gerçekleştirilirse” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi‘nde öne çıkan başlıklar neler?

• Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.

• İfade özgürlüğünün güvenceye kavuşturulması.

• Hakim ve savcılar ilk kez coğrafi teminata kavuşacak. Kıdem ve performans kriterleri çerçevesinde bir hakim ya da savcının görev yeri kendi isteği dışında değiştirilmeyecek.

• İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak.

• İhtisaslaşmada yeni bir dönem başlıyor… Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak.

• Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

• Avukatlık mesleğinde bir ilk… Avukat olabilmek için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”nda başarılı olma şartı getirilecek.

• Avukatlara müjde… Avukatların yeşil pasaport alabilmesini sağlayan yeni bir düzenleme yapılacak.

• Yargının iş yükünü azaltan, vatandaşın ve avukatların adli işlemlerini kolaylaştıran birçok tedbir alınacak. Bazı iş ve işlemler, dava konusu olmadan avukatlar aracılığıyla yapılacak.


• Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK’nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek.

• Tutuklama tedbiri gelişi güzel kullanılmayacak. Buna ilişkin mevzuat gözden geçirilecek. Soruşturma ve kovuşturma aşamaları için tutukluluk süresi ayrı ayrı düzenlenecek.

• Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması, icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak.

• Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek.

• “Yargıda Hedef Süre” uygulaması daha da genişletilecek.


• Adalet hizmetlerinde performans izleme merkezleri kurulacak. Adalet hizmetlerini etkin hale getirmek için hakim ve savcıların performansı daha titiz bir şekilde takip edilecek.

• Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek.

• Suça sürüklenen çocuklara özgü kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli geliştirilecek.

• Cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek.

• Adliye bulunmayan ilçelerde ve büyük havalimanlarında video konferans yöntemiyle ifade alınmasını sağlayan SEGBİS sistemi kurulacak.

• Adli görüşme odalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak.

• Savunmanın yargılamalara etkin katılımı sağlanacak.

• Adli yardım sistemi güçlendirilecek.


• Vatandaşların danışmanlık hizmeti alabilecekleri ofisler oluşturulacak.

Erdoğan avukatlara yeşil pasaport dedi; Metin Feyzioğlu alkışladı