LGS: Sınavda başarı için sadece bilgi yetmiyor!

Yüz binlerce öğrenci 1 Haziran’da yapılacak Liseye Giriş Sınavı’na (LGS) girecek. Belirli bir düzeye kadar kaygının normal ve hatta motive edici olduğunu hatırlatan uzmanlar, kaygı düzeyinin sınav performansını etkilediğine dikkat çekiyor.

LGS: Sınavda başarı için sadece bilgi yetmez!
LGS: Sınavda başarı için sadece bilgi yetmez!

Liseye Giriş Sınavı için birçok öğrenci endişeye kapılıyor, başarısızlık korkusu çocuklarda sınav kaygısına neden oluyor. Sınav kaygısı sınavdan önce, sınav esnasında ve/veya sonrasında ortaya çıkabilen, “olumsuz duygulanımlar yaşatan aşırı uyarılmışlık hali” olarak tanımlanıyor.

Bu dönemde öğrencinin ne kadar iyi ve yeterli hazırlanmış olursa olsun sınav sonucu ile ilgili kaygıya düşebileceğini hatırlatan GEO Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Talia Büke, sınav kaygısının başlıca nedeninin öğrencinin ve ailesinin sınava atfettikleri olduğunun altını çiziyor. Öğrencinin sınavı kendi kimliğiyle ilişkilendirilmesinin sonucu mutlaka etkilediğini anlatan Büke, aslında tek başına sınavın kaygı unsuru olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor.


Doğru nefes alma ve gevşeme egzersizleri faydalı olabilir

Belirli bir düzeye kadar kaygının normal hatta motive edici ve performansı arttırmaya yardımcı olduğunu hatırlatan Büke, “Çocuktaki kaygı düzeyi sınav performansını, kendisini ve yakın çevresini olumsuz etkiliyorsa bu durumu dikkate almakta ve çözümlemekte fayda var” diyor. Büke, kaygıyla baş etme konusunda bazı noktalara dikkat çekiyor:


  • Kaygı yaşayan öğrencinin, hatalı düşüncelerini fark etmesini sağlayarak bu düşünceleri değiştirmenin yollarını bulması için onu desteklemek gerekir. Duyguları yönlendiren gücün, düşüncelerde olduğunu unutmadan öğrencinin işlevsel düşünceleri seçmesi ve işlemesi için onu olumlu bir şekilde yönlendirmek faydalı olacaktır. Bu duygu ve düşünceleri düzenleme sürecini, kaygı yaşayan öğrenciye anlatarak bu süreci kendi başına yönetmesini telkin etmek önemlidir.
  • Gelecek ile ilgili kurgulara kapılmaktansa kısa ve uzun vadeli hedef belirlemek ve hedefleri gerçekçi bir şekilde belirledikten sonra aşama aşama ulaşmak motivasyonu artıracaktır. Öğrenci bu hedeflerine öz değerlendirmesini de yaparak ulaşmalıdır.
  • Doğru nefes almayı ve gevşeme egzersizlerini kullanmak bedensel kontrolü sağlamak için faydalı olacaktır.
  • Düzenli uyku ve dengeli beslenme gibi fizyolojik ihtiyaçlara da sağlıklı niteliklere uygun olarak önem verilmelidir.
  • Bilinçli bir öğrenme ortamı oluşturarak öğrenme hedeflerine ulaşmasını telkin etmenin yanı sıra öğrencinin zorlandığı konularda diyalog kurmak ve kazanımlara odaklanmasını sağlamak doğrudur.
  • Zaman yönetimi dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsurdur. Zamanı etkin kullanmak öğrenilebilir.

Çocuklar sınava hazırlanırken güçlü iletişim becerilerine ihtiyaç duyar

“Mevcut eğitim sistemimiz içerisinde sınav odaklı bir başarı elde etmeyi istemek kaçınılmazdır” diyen Büke, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Sınavlarda başarı için sadece “bilgi” ve “ezber” yeterli değil. Çocuğun bilgiyi kavrama, analiz, değerlendirme ve sentez aşamalarına getirip beceriye dönüştürmesini gerektirecek; üretmesini sağlayacak metot ve tekniklere ihtiyaç vardır.

Çocuklarımızı sınava hazırlarken neyin, nasıl ve niçin olduğu konusunda sorgulama yapmaları gerektiği, güçlü iletişim becerilerine ihtiyaç duyulduğu, iş birliğine açık olmaları gerektiği de akıldan çıkarılmamalıdır.


Tüm bu konularda donanıma sahip öğretmenler ve bu kriterleri dikkate alarak yapılanan okullarda, sınav başarısı da yüksek olur. Öğrencinin geleceğine yön verecek sınavlardan, iyi bir sonuç almak için bahsettiğim koşulları oluşturmak oldukça önemlidir ve bu öğrenme süreçlerinin iyi yönetilmesi için psikolojik yapının da desteklenmesi şarttır.”

Sınav stresi kaygıyı, inanmak başarıyı getirir!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.