Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı metro parası belediyeden kesilecek!

Cumhurbaşkanı kararına göre; İstanbul ve Ankara’da Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan metro yatırımları için harcanan para belediye ödeneklerinden kesilecek.

cumhurbaşkanı kararı Ulaştırma Bakanlığı metro parası belediyeden kesilecek!

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, Ankara ve İstanbul’da geçmiş dönemlerde Bakanlıkça yapılan metroların bedelleri ilgili Büyükşehir Belediyesinin ödeneğinin %5’i oranında kesintilerle tahsil edilecek.

‘Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar’da değişikliğe giden Cumhurbaşkanı kararı dün yayınlandı.


Hasılatın bir kısmı Hazine’ye aktarılıyordu

Eski düzenlemeye göre bakanlık tarafından yapılan raylı sistemi devralan belediye, bütçeden karşılanan ya da karşılanacak toplam proje maliyet bedelini, projeden sağlanan tüm brüt gelirleri Hazine’ye ait hesaba aktararak ödüyordu. Bundan sonra, Hazine ve belediyelerle birlikte belirlenen periyotlarla bu hasılatın yüzde 15’i Hazine’ye, kalanıysa belediye hesaplarına aktarılıyordu.

Değişiklikle bundan böyle proje maliyeti, merkezi bütçenin vergi gelirlerinden belediyeye aktarılacak kaynaktan her ay yüzde 5 kesinti yapılarak karşılanacak.

Ayrıca kesinti yapılırken metro işletmesinin kar edip etmediğine de bakılmayacak. AK Parti’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara’yı kaybetmesinin ardından değişikliğe gidildi.


İşte o karar:

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda değişikliğe giden Cumhurbaşkanı kararı


Kaynak: Cumhuriyet / Mustafa Çakır

Devlet köprüler ve Avrasya Tüneli için sadece 1 yıl için 3.6 milyar TL geçiş garantisi ödemesi yapacak!