YSK üyesi Kürşat Hamurcu: AKP hiçbir somut belge ve kanıt sunmadı

İptale gerek yok diyerek muhalefet şerhi koyan YSK üyesi Kürşat Hamurcu: AKP, YSK’ya kesin bir belge ve kanıt sunmadı.

YSK üyesi Kürşat Hamurcu: AKP hiçbir somut belge ve kanıt sunmadı
YSK üyesi Kürşat Hamurcu: AKP hiçbir somut belge ve kanıt sunmadı

YSK’nın İstanbul’daki seçimleri iptal etmesinin gerekçesini yayımlamasının ardından seçimin iptali için aleyhte oy veren YSK üyesi Kürşat Hamurcu muhalefet şerhinde, sonuçlara itiraz eden AKP’nin sandık kurul başkanlarının usülsüzlük yaptığına ilişkin kesin belge ve kanıt sunmadığını belirtti.

“Somut hiçbir kanıt ve belge yok”

YSK üyesi Kürşat Hamurcu’nun muhalefet şerhinde;


“Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı sandıklarda, oy kullanan seçmenin oyunun, hangi neden ve gerekçeylegeçersiz sayılması gerektiğine ilişkin itiraz eden tarafından hiçbir somut kanıt ve belge sunulmamıştır.Seçim hukukuna egemen olan serbest, genel oy, eşit, tek dereceli, gizli oy, açık sayım ve döküm ilkelerinin hangisinin kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı tarafından ihlal edildiği, hiçbir şekilde ortaya konulmamıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, seçimin sonucuna ne şekilde etki ettiği hususunda somut hiç bir kanıt ve belge sunulmaksızın sadece sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı sandıklarda kullanılan oyların tamamının geçersiz sayılarak 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul ilinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimin iptali ve yenilenmesine karar veren çoğunluk görüşüne katılmıyorum” ifadesi yer aldı.

YSK’nın İstanbul kararına karşı çıkan 4 üyenin muhalefet şerhi

Yüksek Seçim Kurulu’nun 6 Mayıs’ta iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin gerekçeli kararı açıklandı. YSK’nın 11 üyesinden 7 sinin iptal 4’ünün de ‘iptale gerek yok’ kararı verdiği biliniyordu. ‘İptal etmeye gerek yok’ diyen 4 üyenin muhalefet şerhi de gerekçeli karar içerisinde yayımlandı.YSK üyesi Cengiz Topaktaş: Sandık kurulunun oluşumunda hata varsa, bunun sorumluluğu seçmene yüklenemez

YSK üyesi Cengiz Topaktaş‘ın muhalefet gerekçesinde ise; “Seçmenlerin sandık kurulunun oluşumuna itiraz etmeleri ve sandık kurulunun nasıl oluşturulduğunu bilmeleri mümkün değildir. Seçmenler Anayasa gereğince kendilerine tanınan seçme hakkını kullanarak oy vermişlerdir. Sandık kurulunun oluşumunda bir hata varsa bunun sorumluluğu seçmenlere yüklenemez” ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

ysk 4 muhalif üye
4 muhalif üye (daire içinde)

Sadi Güven’den 10 maddelik muhalefet şerhi:

Sadi Güven seçimin neden iptal edilmemesi gerektiğini açıkladı

Muhalefet şerhi koyan YSK Başkanı Sadi Güven, iptale karşı çıkma gerekçesini açıkladı:

  1. Sandık kurullarının aykırı oluşturulmasına katılmak mümkün değil
  2. İmzasız sandık döküm cetvellerinde AKP temsilcileri var
  3. Sayım döküm cetvelinde uyumsuzluk görülmedi
  4. İtiraz yapılmadı.
  5. Geçersiz oylar iptal nedeni olmaz.
  6. Kamu görevlilerinin görev yapmaması seçime etki etmez.
  7. Şikayet yapılmadı.
  8. Mustafakemalpaşa kararını hatırlattı.
  9. Tam kanunsuzluk hali oluşmadı.
  10. Seçimin neticesine tesir etmediği için…

(Sadi Güven’in muhalefet şerhinin detayı için tıklayın)

250 sayfalık gerekçeli kararda 2 iptal gerekçesi:


Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul‘da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesi açıklandı. YSK’nın seçim iptaline ilişkin gerekçeli kararı 250 sayfadan oluşuyor. Gerekçede sayım döküm cetvellerindeki iddialara da yer verildi. Gerekçede, 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı açıklandı.

Sadi Güven seçimin neden iptal edilmemesi gerektiğini açıkladı