Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun ilk icraatı: Maaşa zam!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri, kamuoyu algısını düzeltecek tavsiyelerde bulunmaları için istihdam edildiler. İlk icraat ise kamuoyunun tepkisini en çok çekecek şey oldu: Maaşa zam!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu ilk icraatı: Maaşa zam!
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun ilk icraatı: Maaşa zam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya’ya hareketinden önce yapılan ve bir saat süren toplantıya, AKP’li TBMM eski Başkanları da olan YİK üyeleri Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile ANAP’lı eski Başkan Yıldırım Akbulut katıldı.

Kurul üyelerine ödenecek ücretleri Cumhurbaşkanlığı belirliyor. Üyelere imzalatılan ilk sözleşmede maaşın 13 bin lira olarak belirlendiği; daha sonra ise 18 bin liraya çıkartıldığı öğrenildi. Cemil Çiçek, daha önce YİK üyeliğinden aldığı maaşı bağışlayacağını açıklamıştı.


TBMM Başkanlığı, başbakanlık yapmış ve devlete hizmet etmiş kişilerin bilgi ve birikimlerinden istifade edebilmek için oluşturulan YİK üyeleri için Beştepe’de birer oda ve sekreter tahsis edildi.

Şu ana kadar sadece Bülent Arınç’a verilen odanın hazırlandığı, diğer üyelerin odasının ise düzenlendiği belirtildi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM eski Başkanı Hikmet Çetin ise kurul üyeliği teklifini kabul etmemişti. TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk’a ise üyelik teklifi yapılmamıştı. (Veli Toprak/SÖZCÜ)

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) nedir?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan 36 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte kuruldu.

Kurulun görevleri ile alakalı henüz net bir düzenleme yapılmamış olsa da, özellikle maddenin teşkilat kararnamesinde eklendiği bölüm dikkate alınarak değerlendirilirse, bir anlamda Cumhurbaşkanı’na danışma görevi yapacak nitelikte olacağı açıktır. Kurulda eski devlet adamları, emekli sivil veya askeri bürokratlar, eski büyükelçiler vb. kişilerin bulunmasını beklemekteyiz.

Özel temsilcilik maddesinin devamında düzenlenmiş olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun çalışma usûl ve esasları ile alakalı detaylı düzenlemeler yapıldığında yazımıza buna dair ayrıntılı ilaveyi yapacağız.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yapısı Nasıldır, Kimlerden Oluşur, Kısaca Görevleri Nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 10 Temmuz 2018 tarihinde çıkarılmış olan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile adeta sil baştan düzenlenmiştir. Teşkilat yapısı aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır.

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı ilgili kararnamenin birinci maddesi gereğince Devletin başı olarak nitelendirilmiştir. Gerek Cumhurbaşkanlığı teşkilatının gerekse tüm devlet birimlerinin başı Cumhurbaşkanı’dır.

Özel Kalem Müdürlüğü

İkinci maddede düzenlenen özel kalem müdürlüğünün makama ilişkin özel ve resmi yazışmaları yapmak, ülke içi veya ülke dışı gezi ve ziyaretleri düzenlemek ve idaresini sağlamak, makama dair tüm hizmetlerin ve ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı

Cumhurbaşkanı tarafından seçilen ve kendisine fikir sunacak, danışmanlık edecek kişilerden oluşan yapıdır.


Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi

Bu birimde Cumhurbaşkanı, özel uzmanlık gereken konularda, ülke dışında veya dış kuruluşlarda özel görevleri ifa etmek üzere kişiler görevlendirmektedir. Bu kişiler hakkında Başdanışman hükümleri uygulanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK)

Devlete hizmeti geçmiş kişilerin bilgilerinden ve deneyimlerinden faydalanabilmek adına görevlendirileceği Kuruldur.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları

Cumhurbaşkanı tarafından kendisine yardım etmesi için seçilen ve onun verdiği görevleri yerine getiren kişilerdir.

Bakanlıklar

Başbakanlık makamının ilgası ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte Bakanlıklar Cumhurbaşkanlığı bünyesinde teşkilatlanmıştır. Mevcut sistemde eski sistemden farklı olarak bazı bakanlıklar birleştirilmiş bazıları ise ilgili bir bakanlık bünyesine katılarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu bağlamda bakanlık sayısı da azalmıştır. Güncel olarak 2019 yılı itibariyle 16 tane bakanlık bulunmaktadır. Bu bakanlıklar;

• Hazine ve Maliye Bakanlığı
• Sağlık Bakanlığı
• Adalet Bakanlığı
• Milli Eğitim Bakanlığı
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
• Tarım ve Orman Bakanlığı
• Ticaret Bakanlığı
• Kültür ve Turizm Bakanlığı
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Gençlik ve Spor Bakanlığı
• Milli Savunma Bakanlığı
• Dışişleri Bakanlığı
• İçişleri Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki tüm idari işlerin sevk ve idaresini sağlamak için kurulmuştur. Kendi içerisinde alt genel müdürlükler halinde teşkilatlanan başkanlığa bağlı müdürlükler şunlardır;

-Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
-Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
-Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü
-Destek ve Mali Hizmetler Müdürlüğü
-Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları

Ülkenin idaresi ve yürütme görevinin ifası bağlamında bir anlamda istikamet belirleyici nitelikte politikaların tespiti için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde politika kurulları oluşturulmuştur. Bu kurullar şunlardır;

• Sosyal Politikalar Kurulu
• Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu
• Ekonomi Politikaları Kurulu
• Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
• Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
• Güvenlik ve Dış Politikaları Kurulu
• Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu
• Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
• Yerel Yönetim Politikaları Kurulu

Cumhurbaşkanlığı Bağlı Kuruluşları

Görev ve yetki yönünden Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak görev yapan kurumlar şunlardır;


Türkiye Varlık Fonu
• Diyanet İşleri Başkanlığı
• Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT)
• Devlet Denetleme Kurulu
• Devlet Arşivleri Başkanlığı
• Strateji ve Bütçe Başkanlığı
• İletişim Başkanlığı
• Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK)
• Savunma Sanayi Başkanlığı
• Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

Ali Babacan’ın kuracağı yeni partinin adı


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.