Yoksulluk sınırı 6,760 lira! Asgari ücret bir kişinin bile geçimini sağlamaya yetmiyor!

Türk-İş: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,175 lira artış göstererek 6,760 liraya yükseldi. Asgari ücret bugün değil bir ailenin, tek bir işçinin bile geçimini sağlamaya yetecek düzeyde değil!

Yoksulluk sınırı 6,760 lira! Asgari ücret bir kişinin bile geçimini sağlamaya yetmiyor!
Yoksulluk sınırı 6,760 lira! Asgari ücret bir kişinin bile geçimini sağlamaya yetmiyor!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla 30 yıldır yaptığı  ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ araştırmasının Temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Türk-İş’in “açlık ve yoksulluk sınırı” raporundan öne çıkanlar: 

• Toplumun ağırlıklı bölümünü oluşturan ücretli çalışanlar ve emeklilerinin geçim şartları, ücret gelirlerinde yapılan artışa rağmen iyileşmedi. Toplu sözleşme kapsamındaki çalışanların ücret gelirlerinde artış beklentisi devam ediyor.  Gelişen şartlar çerçevesinde tasarruf ve fedakarlık içinde yaşamını sürdürmeye çalışan iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler, gelirin adaletli dağılmasını ve sağlanan refahtan pay talep ediyor. Gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranında artan ücret gelirleri mevcut olumsuz yaşama şartlarının sürdürülmesi anlamına geliyor.


• Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğü dönemde Konfederasyonumuz bekar bir işçi için aylık yaşam maliyetini net 2,393.25 lira olarak hesaplamış ve fakat geçerli olan net asgari ücret 372.35 lira daha düşük tutarda karar bağlanmıştı. Milyonlarca çalışanın geçim ücreti haline dönüşen asgari ücret bugün değil bir ailenin, tek bir işçinin bile geçimini sağlamaya yetecek düzeyde değildir. Yeni asgari ücretin uygulanmaya başlanmasından bu yana yapılması gereken harcama tutarı her ay artmakta ve yapılan zamların etkisiyle aile bütçesine ek yükler gelmektedir.

• Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı; yani açlık sınırı 2.075 lira.

• Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, yani yoksulluk sınırı ise 6.760 lira oldu.

• Yoksulluk sınırı, geçtiğimiz yılın temmuz ayında 5.584 lira olarak tespit edilmişti.

• Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 2,564.52 lira olarak hesaplandı.

• Yılbaşında bekar bir işçinin asgari ücreti aylık net 417.77 lira artarak 2,020 lira olmuştu. Fakat daha aradan henüz yedi ay geçmesine karşın bu işçinin yaşam maliyeti ile mevcut asgari ücret arasındaki fark 543.62 liraya ulaştı.


• Gıda harcaması tutarı; yılbaşına göre 134 lira ve bir önceki yılın aynı ayına göre 364 lira arttı.

• Ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı ise son altı ayda 437 lira, son bir yılda ise tam 1,176 lira artış gösterdi.

Mutfak enflasyonu: Yıllık ortalama artış oranı yüzde 23’e dayandı.

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2019 Temmuz ayında şöyle:

• Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı; bir önceki aya göre yüzde 0.39 arttı.

• Yılın ilk altı yedi sonunda fiyatlardaki artış yüzde 6.91 oldu.

• Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış yüzde 19.38 oldu.


• Yıllık ortalama artış ise yüzde 22.86 seviyesinde. (Kaynak: Türk-İş)

Daron Acemoğlu’ndan ekonomik kriz yorumu: Henüz en kötü kısmı başlamadı


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.