Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu: Görevi ne olacak?

Berat Albayrak’tan yeni adım: Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu ve daha önce farklı genel müdürlüklerde bulunan iç ve dış borçlanma, yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla olan ilişkiler de yeni kurulan bu birimde birleştirildi.

Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu: Görevi ne olacak?
Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu: Görevi ne olacak?

“Devletin iç ve dış borçlanma işlemlerinin daha etkin yürütülmesi” amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Kararnameyle Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün devlet iç borçlanmasını yürütme görevi ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün bazı görevleri yeni müdürlüğe devredildi.

Daha önce Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman araçlarını kullanarak dış borç yükünü hafifletici işleri yürütüyordu.

Böylelikle iki farklı genel müdürlüğün devlet tahvili ve hazine bonosu yoluyla iç ve dış borçlanma yapan birimleri de birleştirildi. Bu adım atılırken dünyadaki Debt Capital Markets (DCM) gibi örnekler dikkate alındı.

Yeni birimde 110 kişi çalışacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Genel müdürlük bünyesinde 110 kişi çalışacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında kararnamede değişiklik yapan kararnameyle devletin iç borçlanmasını yürütmekle yetkilendirilen Borçlanma Genel Müdürlüğü, devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarma, bunların değer ve faizlerini belirleme, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapma görevlerini yürütecek.

Görevi ne olacak?

Buna göre, devlet tahvili, hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetlerini çıkarmak, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü akit ve diğer işlemleri yürütmek Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında olacak.

Genel Müdürlük, Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakereleri yürütmek gibi işlemleri gerçekleştirecek.

Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak, diğer ilgili bakanlık birimleriyle iş birliği içinde borçlanma ürün politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulunmak da yeni birimin görevleri arasında bulunacak.

Borçlanma Genel Müdürlüğü, görev alanına giren faaliyetlerle ilgili yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütecek.


Kısa vadeli dış borç ne kadar?

Merkez Bankası verilerine göre haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yılsonuna göre yüzde 5,0 oranında artışla 122,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 oranında azalarak 57,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,0 oranında artarak 59,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yürütüyordu

Daha önceden ilgili görevleri Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yürütüyordu.

Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almayla görevlendirilen Borçlanma Genel Müdürlüğü ayrıca, ilgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma, ürün, politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulacak.

Kararnameyle ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan bazı müdürlüklerin görev tanımında da değişiklik yapıldı.

Başına Mustafa Turan geçecek

Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün başına getirilecek isim de belli. Müdürlüğe, Vakıf Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Turan’ın getirileceği öğrenildi.

Taşınma düzenlemesi

Kararnamede ayrıca Bakanlığın bazı bölümlerinin İstanbul’a taşınmasının önünü açacak düzenleme de yer aldı. Kararnamenin 1. maddesinin 2. fıkrasında “Bakan, gerek gördüğü illerde doğrudan merkeze bağlı olarak temsilcilik, şube veya ofis kurmaya yetkilidir.” ifadesi yer aldı.

Böylelikle Berat Albayrak’a, istediği yerde ofis açma yetkisi verildi.

Ancak, bakanlık kulislerinde, ofis deyiminin Türk İdare Hukukuna girdiği, bu konunun kanunla düzenlenebileceği, Anayasa’nın 123. Maddesiyle çelişebileceği konuşuluyor.

Ortaköy beğenilmedi, Bank Asya binasındalar

Bakanlığın İstanbul’a taşınacak birimleri için önce Ortaköy’de kiralık bina bakıldı ancak bina beğenilmedi. Şimdi TMSF’ye devredilen Bank Asya’nın Ümraniye’deki binasına taşınma planlanıyor.

İstanbul’da görev yapacak üst düzey yöneticiler binaya gelerek odalarını, koltuklarını seçtikleri ileri sürüldü.


İstanbul’a taşınacak birimlerden birinin de Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olduğu öğrenildi.

Devlete en borçlu şirketler açıklandı: Şok rakamlar!