Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2 fakültenin 9 yıldır öğrencisi yok!

Bursa Teknik Üniversitesi’ni denetleyen Sayıştay, üniversite bünyesindeki 6 fakülteden 2’sinde öğrenci bulunmadığını belirledi. Üniversite yönetiminin 2015’te öğrencisi olmayan iki fakültenin kapatılması yönünde teklif sunduğu ancak Yüksek Öğretim Kurumu’nun buna ret kararı verdiği öğrenildi. 2010 yılında açılan İletişim Fakültesi ile Denizcilik Fakültesi’ne 9 yılda tek bir öğrencinin dahi kayıt yaptırmadığına da Sayıştay raporlarında yer verildi.

Bursa Teknik Üniversitesi 2 fakültenin 9 yıldır öğrencisi yok!

Sayıştay 2018 yılı raporunda, “Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde açılan, İletişim Fakültesi ile Denizcilik Fakültesi’nin öğrencisinin bulunmadığı, söz konusu birimlerin mevzuata uygun olarak çalıştırılamadığı” görüşüne yer verdi.

Kamu zararına yol açmış

Raporun devamında, “İletişim Fakültesi ile Denizcilik Fakültesinin kurulduğu 2010 yılından (21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete/6005 sayılı Kanun) bu yana öğrencisi olmamış ve fiilen eğitime başlayamamıştır. İhtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, fiilen atıl duruma gelen fakültelerin kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına ve dolayısıyla kamu zararına yol açmakta olduğu değerlendirilmiştir” denildi.


Fakültelerin kapatılmasını YÖK reddetmiş


Kamu idaresi, öğrencisi olmayan iki fakültenin 2015’te kapatılması için teklif sunduklarını ancak YÖK tarafından reddedildiğini belirterek; “Bulguda adı geçen iki fakültenin Teknik Üniversite konseptine uygun olmadığı paydaşlara iletilmiş olup, üniversitenin 2018-2033 yılları arası Gelişim Planı’nda yer verilmediği, ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitenin görüşü alınmadan bu fakültelerle ilgili öğretim elemanı yetiştirme, yurtdışına araştırma görevlisi gönderilmesi ve öncelikli alanlar kapsamında öğretim elemanı tahsis edildiği, iki fakültenin kapatılmasına ilişkin Üniversite tarafından 2015 ve 2017 yıllarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulan tekliflerin reddedildiği ve yine 26/12/2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Komisyonuna sunulan önerilerin uygun bulunmadığı bildirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Üniversiteler konusundaki yaklaşımlara katılmak mümkün değil