4 milyon kişiye e-haciz: Vergi daireleri öğrencilerin banka hesaplarına da çöktü!

Vergi daireleri, öğrenim kredisi borcu olan öğrencilerin banka hesaplarına da bloke koydu. Trafik cezası, MTV, sigorta primleri gibi pek çok borç kalemi nedeniyle 3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu.

4 milyon banka hesabına e-haciz: Vergi daireleri öğrencilerin banka hesaplarına da çöktü!

Devlete olan borçlarını ödeyemeyen 3,9 milyon vatandaşın banka hesabı bloke edildi. 30 Eylül’den itibaren e-haciz yoluyla hesaplarına bloke koyu yüz binlerce kişi arasında öğrenim kredisi alan öğrenciler de bulunuyor.

E-haciz işlemi, hesap sahiplerinin çoğuna bildirim dahi yapılmadan uygulamaya konuldu.


KYK borcu olan öğrencilerin de banka hesaplarına bloke kondu

Uygulama Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi daireleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) kredi alan ancak borç taksitlerini ödeyemeyen yaklaşık 217 bin 216 kişi de e-hacize maruz kalanlar arasında.

Bloke konulan hesaplarda hiçbir şekilde işlem yapılamıyor.

Bloke konulan borçlar:

Hesaplara bloke koyulmasına neden olan devlet borç kalemleri ise şöyle:

• Trafik Para Cezaları,

• Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları,

• Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları,

• Motorlu Taşıtlar Vergisi,

• RTÜK idari para cezaları,

• Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları,

• Öğrencilerin, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,

• Ecrimisil borçları,

• Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,

• Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,

• Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları,


• Mahkeme cezaları, yargı harç borçları ve tüm vergi borçları.

E-haciz: SGK ve vergi borcu ödemeyenlerin banka hesaplarına bloke