Anayasa Mahkemesi üniversiteye geçişte ilahiyat ayrıcalığına dur dedi!

AYM, ilahiyat önlisans mezunlarına, “moral ve motivasyonlarını artırmak” amacıyla sınavsız üniversiteye geçişi sağlayan Yükseköğretim Kurulu Yasası’ndaki geçici maddeyi iptal etti. İptal kararında, “Ülkemizde motivasyonu yükseltilecek çok sayıda meslek alanı var” dendi.

Anayasa Mahkemesi üniversiteye geçişte ilahiyat ayrıcalığına dur dedi!

AKP milletvekilleri, 28 Haziran seçimlerine iki ay kala TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülen ve 13 üniversitenin bölünmesine yol açan yasaya son dakikada geçici bir madde ekledi. Madde ile iki yıllık ilahiyat önlisans programından mezun olanlara dört yıllık alanlarda sınavsız lisans tamamlama olanağı sağlandı. CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve 126 CHP milletvekili, “Eşitlik ilkesine aykırı olduğu” gerekçesiyle düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurdu.

Başvuruyu karar bağlayan AYM, sadece ilahiyat önlisans mezunlarına ayrıcalık tanıyan YÖK Yasası’ndaki geçici 77’nci maddeyi iptal etti. İptalin gerekçesi, başvuruda ileri sürülen gerekçe gibi “Eşitliğe aykırılık teşkil ediyor” oldu.

“Kuralın makul bir nedeni yok”

AYM, ilahiyatçılara tanınan ayrıcalığın Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. Kuralın, “İlahiyat önlisans mezunlarının bilimsel seviyelerini yükseltmek” gerekçesiyle getirildiğini anımsatan Yüksek Mahkeme’nin kararında şunlar kaydedildi:

“Lisans programlarına yerleştirme konusunda kurallar belirlenirken mesleki alanlar arasından sadece birinin seçilerek buna yönelik bazı istisnalar öngörülmesi ancak bunu gerektiren makul bir nedenin bulunması halinde adalet ve hakkaniyet ilkelerini ihlal etmez. Ülkemizde, moral ve motivasyonları yükseltilebilecek çok sayıda meslek alanı bulunmaktadır. Bu nedenle, anılan gerekçenin bir meslek alanı ile ilgili olarak farklı kural getirilmesinin makul görülmesi mümkün değildir.”

AYM’nin denetim alanına girmez

İlahiyatçılara tanınan ayrıcalığın adaletsizliğe yol açtığı tespitiyle iptaline hükmedilen karar, oy birliği ile alındı. Karara katılmayan iki AYM üyesinin karşıoy gerekçesi şöyle:

“Kuralda bir sınav şartı öngörülmediğinden, istekli olanların sınavsız olarak bu imkandan yararlanacakları ve lisans tamamlama eğitiminde başarılı olmaları halinde lisans diploması almaya müstehak olacakları açıktır. Yasa koyucu yasama faaliyetinde bulunurken kamu yararına dayanmak ve Anayasa’ya aykırı olmamak koşuluyla istediği düzenlemeyi yapma hakkına sahiptir. Kuralda kamu yararının bulunup bulunmadığı meselesi ise çok açık bir aykırılık saptanmadıkça AYM’nin denetim alanına girmemektedir.”

İmam hatip ortaokulu öğrencileri, imam hatip liselerini tercih etmedi