Anayasa Mahkemesi üniversiteye geçişte ilahiyat ayrıcalığına dur dedi!

AYM, ilahiyat önlisans mezunlarına, “moral ve motivasyonlarını artırmak” amacıyla sınavsız üniversiteye geçişi sağlayan Yükseköğretim Kurulu Yasası’ndaki geçici maddeyi iptal etti. İptal kararında, “Ülkemizde motivasyonu yükseltilecek çok sayıda meslek alanı var” dendi.

Anayasa Mahkemesi üniversiteye geçişte ilahiyat ayrıcalığına dur dedi!

AKP milletvekilleri, 28 Haziran seçimlerine iki ay kala TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülen ve 13 üniversitenin bölünmesine yol açan yasaya son dakikada geçici bir madde ekledi. Madde ile iki yıllık ilahiyat önlisans programından mezun olanlara dört yıllık alanlarda sınavsız lisans tamamlama olanağı sağlandı. CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve 126 CHP milletvekili, “Eşitlik ilkesine aykırı olduğu” gerekçesiyle düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurdu.

Başvuruyu karar bağlayan AYM, sadece ilahiyat önlisans mezunlarına ayrıcalık tanıyan YÖK Yasası’ndaki geçici 77’nci maddeyi iptal etti. İptalin gerekçesi, başvuruda ileri sürülen gerekçe gibi “Eşitliğe aykırılık teşkil ediyor” oldu.


“Kuralın makul bir nedeni yok”

AYM, ilahiyatçılara tanınan ayrıcalığın Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. Kuralın, “İlahiyat önlisans mezunlarının bilimsel seviyelerini yükseltmek” gerekçesiyle getirildiğini anımsatan Yüksek Mahkeme’nin kararında şunlar kaydedildi:


“Lisans programlarına yerleştirme konusunda kurallar belirlenirken mesleki alanlar arasından sadece birinin seçilerek buna yönelik bazı istisnalar öngörülmesi ancak bunu gerektiren makul bir nedenin bulunması halinde adalet ve hakkaniyet ilkelerini ihlal etmez. Ülkemizde, moral ve motivasyonları yükseltilebilecek çok sayıda meslek alanı bulunmaktadır. Bu nedenle, anılan gerekçenin bir meslek alanı ile ilgili olarak farklı kural getirilmesinin makul görülmesi mümkün değildir.”

AYM’nin denetim alanına girmez

İlahiyatçılara tanınan ayrıcalığın adaletsizliğe yol açtığı tespitiyle iptaline hükmedilen karar, oy birliği ile alındı. Karara katılmayan iki AYM üyesinin karşıoy gerekçesi şöyle:


“Kuralda bir sınav şartı öngörülmediğinden, istekli olanların sınavsız olarak bu imkandan yararlanacakları ve lisans tamamlama eğitiminde başarılı olmaları halinde lisans diploması almaya müstehak olacakları açıktır. Yasa koyucu yasama faaliyetinde bulunurken kamu yararına dayanmak ve Anayasa’ya aykırı olmamak koşuluyla istediği düzenlemeyi yapma hakkına sahiptir. Kuralda kamu yararının bulunup bulunmadığı meselesi ise çok açık bir aykırılık saptanmadıkça AYM’nin denetim alanına girmemektedir.”

İmam hatip ortaokulu öğrencileri, imam hatip liselerini tercih etmedi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.