Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dini hükümler yeniden yorumlanabilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İçtihada bağlı dini hükümler yeniden yorumlanabilir. Dini inanç ve değerlerin istismarı ve araçsallaştırılması, dinin geniş kitleler nezdinde zemin kaybetmesine yol açıyor. Türkiye’de sosyoekonomik ve kültürel değişim, dini inanç, ahlaki değerler ve milli kültürü tehdit eder hale geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dini hükümler yeniden yorumlanabilir

6. Din Şurası‘nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, içtihada bağlı dini hükümlerin yeniden yorumlanmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

“Dini hükümler yeniden yorumlanabilir”

“İçtihada bağlı dini hükümlerin üretildiği tarihsel şartların sosyoekonomik gerçeklikler açısından yeniden yorumlanabileceğini” belirten Ali Erbaş, şunları söyledi:


— Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyoekonomik ve kültürel değişim, dini inanç, ahlaki değerler ve milli kültürü tehdit eder hale geldi. Bu durum, dini hayatı zorladığı gibi, Müslümanların savunma mekanizmalarını zayıflatarak gelecek tasavvurunu da gölgeliyor.

“İstismarın en somut halini 15 Temmuz’da gördük”

— İç ve dış dinamiklerce dini inanç ve değerlerin istismarı ve araçsallaştırılması, dinin geniş kitleler nezdinde zemin kaybetmesine yol açıyor. Bu istismarın en somut hali 15 Temmuz darbe girişiminde yaşandı. Sahih din anlayışının korunup yaygınlaştırılmasının ne kadar önemli olduğu çok acı bir şekilde görüldü.

— Dinin, her toplum ve tarih için geçerli olan sabiteleri tartışmaya açılmamalı. Ancak içtihada bağlı dini hükümler, üretildiği tarihsel şartların sosyoekonomik gerçeklikler açısından yeniden yorumlanabilir.

“Bilim insanları danışmanlığında araştırma yapmalıyız”


— Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından inanç problemleri konusunda sağlıklı veriler elde edilmesi amacıyla alanında yetkin bilim insanlarının danışmanlığında saha araştırmaları yapılmalı. Üniversitelerdeki din, birey ve toplum ilişkileri hakkında hazırlanan lisansüstü tezler ve diğer akademik çalışmalar desteklenmeli. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek hizmet politikalarına dönüştürülebilmeli. (AA)

Diyanet’ten isyan etmeyin hutbesi: Maddi ve manevi sıkıntılar alın yazısıdır


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.