Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dini hükümler yeniden yorumlanabilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İçtihada bağlı dini hükümler yeniden yorumlanabilir. Dini inanç ve değerlerin istismarı ve araçsallaştırılması, dinin geniş kitleler nezdinde zemin kaybetmesine yol açıyor. Türkiye’de sosyoekonomik ve kültürel değişim, dini inanç, ahlaki değerler ve milli kültürü tehdit eder hale geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dini hükümler yeniden yorumlanabilir

6. Din Şurası‘nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, içtihada bağlı dini hükümlerin yeniden yorumlanmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

“Dini hükümler yeniden yorumlanabilir”

“İçtihada bağlı dini hükümlerin üretildiği tarihsel şartların sosyoekonomik gerçeklikler açısından yeniden yorumlanabileceğini” belirten Ali Erbaş, şunları söyledi:


— Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyoekonomik ve kültürel değişim, dini inanç, ahlaki değerler ve milli kültürü tehdit eder hale geldi. Bu durum, dini hayatı zorladığı gibi, Müslümanların savunma mekanizmalarını zayıflatarak gelecek tasavvurunu da gölgeliyor.

“İstismarın en somut halini 15 Temmuz’da gördük”

— İç ve dış dinamiklerce dini inanç ve değerlerin istismarı ve araçsallaştırılması, dinin geniş kitleler nezdinde zemin kaybetmesine yol açıyor. Bu istismarın en somut hali 15 Temmuz darbe girişiminde yaşandı. Sahih din anlayışının korunup yaygınlaştırılmasının ne kadar önemli olduğu çok acı bir şekilde görüldü.

— Dinin, her toplum ve tarih için geçerli olan sabiteleri tartışmaya açılmamalı. Ancak içtihada bağlı dini hükümler, üretildiği tarihsel şartların sosyoekonomik gerçeklikler açısından yeniden yorumlanabilir.

“Bilim insanları danışmanlığında araştırma yapmalıyız”


— Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından inanç problemleri konusunda sağlıklı veriler elde edilmesi amacıyla alanında yetkin bilim insanlarının danışmanlığında saha araştırmaları yapılmalı. Üniversitelerdeki din, birey ve toplum ilişkileri hakkında hazırlanan lisansüstü tezler ve diğer akademik çalışmalar desteklenmeli. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek hizmet politikalarına dönüştürülebilmeli. (AA)

Diyanet’ten isyan etmeyin hutbesi: Maddi ve manevi sıkıntılar alın yazısıdır