2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ve MTV artış oranları belli oldu

2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 12; pasaport, ehliyet, trafik cezaları ise yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret de 22,58 oranında artış gösterecek.

2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ve MTV artış oranları belli oldu

2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ve MTV artış oranları belli kesinleşti. Daha önce açıklanan yüzde 22,58 artış oranı tepkilere neden olmuştu. MTV artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi; ancak pasaport, ehliyet, trafik cezası gibi diğer vergi oranları yıl sonu enflasyon beklentisinin (yüzde 12) neredeyse iki katı oranında (22,58) bir artışa tabi tutulacak.

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Karar, 1 Ocak 2020’da yürürlüğe girecek.


Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları yüzde 22,58 artacak!

Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 22,58 olarak belirlendi. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020’de yüzde 22.58 oranında artacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.


Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22,58 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.

Pasaport ücretleri ne kadar olacak?

Yüzde 22.58 oranındaki yeniden değerleme sonrası yeni pasaport harçlarında fiyatların şöyle olması bekleniyor.

  • 1 yıllık 248.26 TL’den 304,31 TL’ye çıkacak.
  • 2 yıllık 405 TL’den 496,44 TL’ye çıkacak.
  • 3 yıllık 575 TL’den 704,83 TL’ye çıkacak.
  • 4-10 yıl 811 TL’den 994,12 TL çıkacak.
  • Defter bedeli de 133 TL’den 163.03 TL’ye çıkacak.

    Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12


    Merkez Bankası ve Yeni Ekonomi Programı’na göre 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Başka bir deyişle çalışana zam pazarlığında bu oran dikkate alınacak. Ancak Üretici Fiyat Endeksi’ne göre belirlenen yeniden değerleme oranı ile vergi, harç ve cezalar yüzde 22.58 oranında zamlanacak.

Arap ülkelerinde yayınlanan Türk vatandaşlığı reklamı