Adalet Bakanlığı kadına şiddete karşı genelge yayımladı

Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik genelge yayımladı. Genelgede, cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde “Aile içi ve kadına yönelik şiddet bürosu” kurulması ve uzman savcıların görevlendirilmesine karar verildi.

Adalet Bakanlığı kadına şiddete karşı genelge

Adalet Bakanlığı kadına şiddete karşı genelge yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, imzasıyla yayımlanan genelgede, kadına yönelik şiddetin engellenmesi yönünde alınan önlemler sıralandı.


Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada, “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması hakkındaki genelgemizi güncelledik. Bu vesileyle kadınlara yönelik her türlü şiddeti bir kez daha kınıyor, genelgemizin önleyici ve koruyucu tedbir uygulamalarına rehber olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

7 maddelik kadına şiddete karşı genelde:

Genelgede başlatılan soruşturmalara ilişkin olarak 7 madde sıralanırken, bu maddeler ve atılacak adımlar şöyle belirtildi:

1- Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu” kurulması ve bu bürolarda çalışan Cumhuriyet savcılarının uzmanlaşmalarının sağlanarak zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi ve sık iş bölümü değişikliği yapılmaması;

2- Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan şikayet başvurularında gerekli soruşturma işlemlerinin ikmali için müracaat evrakının doğrudan kolluğa havalesinden kaçınılması, müracaat sahibinin Cumhuriyet savcısı tarafından ayrıntılı şekilde ifadesi alınarak şikayet ve delillerinin açıklattırılması ve buna göre ikmali istenilen hususlar açıkça bildirilerek kolluk birimlerinin talimatlandırılması;


3- Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca verilen yetkilerin maddi gerçeğe ulaşmak için etkili şekilde kullanılması; soruşturma konusunu aydınlatmaya yarayacak her türlü bilgi, belge ve delilin zamanında, eksiksiz ve ayrıntılı şekilde toplanması;

4- Eylemle orantılı ceza muhakemesi koruma tedbirlerine başvuru hususunun değerlendirilmesi; mağdurun daha önce başka şikayetinin bulunup bulunmadığının mutlaka kontrol edilmesi; süregelen şiddet vakalarının tespiti halinde şüpheli hakkında zincirleme eylemlerle orantılı koruma tedbirlerine başvuru hususunun da göz önünde bulundurulması;

5- Kural olarak gizli olan soruşturma evresiyle ilgili ifade, tutanak, belge, ses ve video kaydı gibi delillerin internet ve sosyal medya gibi platformlarda paylaşılmasının önüne geçilmesi; kanuni zorunluluk nedeniyle gizli tutulan bilgilerin üçüncü kişilere verilmesinin, Türk Ceza Kanununun 285 inci maddesi uyarınca “Gizliliğin ihlali” suçundan sorumluluk doğuracağının bilinmesi;

6- Özel hayatın gizliliği, mahremiyet hakkı, lekelenmeme hakkı, kişisel verilerin korunması gibi temel hakların korunmasına önemle riayet edilmesi;


7- Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde, talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yaşama hakkının korunmasını sağlamak amacıyla 6284 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca geçici koruma altına alma tedbiri hususunda karar verilmek üzere gereğinin takdiri için mülki amire bildirilmesi, kararlarına yer verildi.

63 baro Yargıtay’a isyan etti: İstismar meşrulaştırılamaz!