‘Bütçe halk için kullanılmıyor’ eleştirisine Albayrak’tan yanıt: Maaş ödüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bütçe halk için kullanılmıyor” eleştirisine, “Bütçeden 3,4 milyon kamu çalışanı için 333,9 milyar TL maaş, ücret ve sosyal güvenlik prim ödemesi yapılıyor” yanıtını verdi.

Bütçe halk için kullanılmıyor eleştirisine berat Albayrak yanıt: Maaş ödüyoruz

Albayrak, 2019 yılı için belirlenen 853.8 milyar TL’lik vergi geliri hedefinin tutmamasının nedeni olarak ise ‘ekonomik canlanmayı desteklemek ve enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmak’ amacıyla yapılan vergi oran indirimlerini gösterdi.

2019 yılı bütçesinde öngörülen 853.8 milyar TL vergi geliri hedefi tutmadı ve TBMM’ye sunulan 2020 bütçe kanunu teklifinde içinde bulunduğumuz yılın vergi geliri hedefleri de revize edildi.


Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakan Berat Albayrak’a sorular arasında vergi ve gelir hedeflerinin neden tutmadığı da vardı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın bu yöndeki sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, 2019 yılında ekonomik canlanmayı desteklemek ve enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla vergi oran indirimleri uygulandığını, geçici olarak vergi oranlarının sıfırlandığını ve bazı uygulamaların hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu uygulamalar ile vergi hasılatında azalma meydana geldiği gibi ekonomik aktivitedeki zayıf seyir ile cari açık kaynaklı dış finansman ihtiyacının sınırlandırılmasına dayanan politikalar bütçede öngörülen gelir hedefinde revize yapılmasını gerektirmiştir. Bu nedenle de 2019 yıl sonu için 667,6 milyar lira gelir tahmin edildiği Yeni Ekonomi Programında açıklanmıştır.”

Berat Albayrak’ın enflasyon beklentisi yüzde 8,5

Paylan’ın 2020 bütçesinde “Gelecek yıl gevşek para ve gevşek maliye politikası görülüyor ve bununla bu enflasyon hedefini tutturacağınızı iddia ediyorsunuz. Çıpamız nedir?” sorusuna ise Bakan Albayrak, “Ekonomide alınan tedbirler, belirsizlik ve risk primindeki azalma ile birlikte enflasyon düşüş eğilimine girmiştir” yanıtını verdi.

2020 yılı içerisinde, “Ekonomik ve siyasi istikrarın oluşturacağı öngörülebilirlik artışı, para ve maliye politikasının eşgüdümü ve enflasyondaki iyileşmeyi destekleyici duruşu, enflasyon beklentilerindeki iyileşme, ithalat fiyatlardaki ılımlı seyir ve petrol fiyatlarındaki düşüş beklentisi, TL’deki istikrar ve gıda fiyatlarında arz koşullarına” bağlı olarak ılımlı seyir beklentisiyle enflasyonun yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Albayrak , “Program dönemi sonunda düşük tek haneli enflasyon seviyesine ulaşmak için Merkez Bankası ile güçlü koordinasyon içerisindeyiz ve enflasyonun yüzde 4,9 hedefine ulaşmasını beklemekteyiz” dedi.


‘Bütçe halk için kullanılmıyor’ eleştirisine ‘maaş ödüyoruz’ yanıtı

Görüşmeler sırasında bütçe kaynaklarının halk için kullanılmadığı eleştirilerine yanıt veren Albayrak, “Milletimizin bize üst üste 18. bütçeyi hazırlama teveccühünü vermesinin sebebi kaynaklarımızı milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmış olmamızdan kaynaklanmaktadır” dedi.

Bütçeden 3,4 milyon kamu çalışanı için 333,9 milyar TL maaş, ücret ve sosyal güvenlik pirim ödemesi yapılacağını, bu sayede 16 milyon kişinin bütçeden doğrudan yararlanacağını belirten Albayrak bütçenin halk için kullanıldığına dair şu örnekleri verdi:

 290 bin işçimizin ücretleri ve sosyal güvenlik prim ödemeleri bütçeden karşılanıyor. Bütçeden işçilerimiz için 23,6 milyar TL ödeme yapılacaktır.

 2,7 milyon çiftçimize 22 milyar TL ödeme yapılacaktır.

 24,3 milyon ilk, orta ve yükseköğretim öğrencisinin faydalandığı eğitim hizmetleri için 176,1 milyar TL kaynak aktarılacaktır.


 Sağlık hizmetleri için 188,6 milyar TL kaynak aktarılacaktır.

Erdoğan’dan İmamoğlu’na Kanal İstanbul yanıtı: Sen otur işine bak!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.