Bilimsel araştırmaya göre çocuklar zekalarını anneden alıyor

Bilim insanları, genetiği değiştirilmiş fareler üzerinde bir araştırma yaptılar. Uzun yıllar süren araştırma, insanlar açısından gerçekleştirildiğinde de benzer bir sonuç ortaya çıktı. Buna göre çocuklar, zekalarını annelerinden alıyorlar.

Bilimsel araştırmaya göre çocuklar zekalarını anneden alıyor
Bilimsel araştırmaya göre çocuklar zekalarını anneden alıyor

Bilimsel araştırmaya göre çocuklar zekalarını anneden alıyor.

Annelerin yeri, her zaman için çok farklıdır ve her ne yaparsak yapalım, annelerimizin haklarını ödeyemeyiz. Bu durum zaten tartışmaya da kapalıdır ancak yapılan yeni bir araştırma, bilimsel olarak da annelerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü yapılan araştırma çocukların, zekasını annelerinden aldığını ortaya koyuyor.


Zeka genleri, X kromozomuyla taşınıyor. Annelerde iki tane olan X kromozomu, erkeklerde ise sadece bir tane bulunuyor. Bu bağlamda çocukların, zekalarını annelerinden almaları zaten daha kuvvetli bir ihtimal ancak bilim insanları, çocukların babalarından gelen X kromozomunun anneler tarafından devre dışı bırakıldığını düşünüyorlar. Yani bir çocuk, X kromozomunu babasından alsa bile annenin genleri, bu durumu engelliyor.

Babadan gelen genler fiziki yapıyı, anneden gelen genler zekayı şekillendiriyor

Bilim insanlarına göre bazı genler, “koşullu gen” olarak isimlendiriliyor ve bu genler, bazı durumlarda anneden bazı durumlarda da babadan alınıyor. Bilim insanlarına göre zeka ile ilgili genler de koşullu genler kategorisinde yer alıyor ve bu genler, annelerden alınıyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler de bu durumu destekliyor.


Araştırmacılar, annelerin zeka üzerindeki etkisini araştırmak için genetikleri değiştirilmiş farelerden yararlandılar. Araştırmalar annelerin geninin daha fazla olduğu durumlarda farelerin daha büyük kafa ve beyin yapısının olduğunu ancak vücutların daha küçük olduğu sonucuna ulaştılar. Genlerini daha çok babalarından alan farelerde ise bu durum tam tersi oldu. Yani genlerini daha çok babalarından alan fareler, daha küçük beyin ve kafa yapısına sahip oldular.

Zeka seviyesi sadece sahip olunan genlerle ilgili değil

Yapılan araştırma bununla da sınırlı değil. Bilim insanları, farelerin bazı genlerini sadece babadan bazı genlerini de sadece anneden aldığını fark ettiler. Yapılan araştırmalara göre babadan gelen genler; cinsellik, saldırganlık ve yiyeceklerle ilgiliydi. Ancak bu araştırma, farelerin düşünme, planlama ve anlamlandırma gibi genlerini babalarından almadığını ortaya koydu.

Bilim insanları, fareler için geçerli olan bu durumun insanlarda da mümkün olabileceğini düşünerek 12 bin 686 genç ile görüşme yaptılar. 1994 yılından beri yapılan görüşmelerde, 14 ila 22 yaş aralığındaki gençler tercih edildi. Görüştükleri gençlerle ilgili detaylı veriler toplayan bilim insanları, bir çocuğun zeka seviyesi için en önemli etkenin annenin sahip olduğu IQ seviyesi olduğu sonucuna ulaştılar.


Zeka, elbette genlerle aktarılan bir durum ancak zeka seviyesi, sadece genlerle ilgili değil. Araştırmacılar, uzun yıllardır zeka seviyesinin çevresel faktörlerle de ilişkili olduğunu söylüyorlar. Hatta araştırmalara göre zeka seviyesinin sadece yüzde 40 ile yüzde 60 aralığındaki bir bölümü genlerle aktarılıyor. Geriye kalan oran, çevresel faktörler sonucunda şekilleniyor. (Webtekno)

Disleksi testi: Erken tanı için WISC-4 Zeka Testi ve CAS testleri