Bilimsel araştırmaya göre çocuklar zekalarını anneden alıyor

Bilim insanları, genetiği değiştirilmiş fareler üzerinde bir araştırma yaptılar. Uzun yıllar süren araştırma, insanlar açısından gerçekleştirildiğinde de benzer bir sonuç ortaya çıktı. Buna göre çocuklar, zekalarını annelerinden alıyorlar.

Bilimsel araştırmaya göre çocuklar zekalarını anneden alıyor
Bilimsel araştırmaya göre çocuklar zekalarını anneden alıyor

Bilimsel araştırmaya göre çocuklar zekalarını anneden alıyor.

Annelerin yeri, her zaman için çok farklıdır ve her ne yaparsak yapalım, annelerimizin haklarını ödeyemeyiz. Bu durum zaten tartışmaya da kapalıdır ancak yapılan yeni bir araştırma, bilimsel olarak da annelerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü yapılan araştırma çocukların, zekasını annelerinden aldığını ortaya koyuyor.


Zeka genleri, X kromozomuyla taşınıyor. Annelerde iki tane olan X kromozomu, erkeklerde ise sadece bir tane bulunuyor. Bu bağlamda çocukların, zekalarını annelerinden almaları zaten daha kuvvetli bir ihtimal ancak bilim insanları, çocukların babalarından gelen X kromozomunun anneler tarafından devre dışı bırakıldığını düşünüyorlar. Yani bir çocuk, X kromozomunu babasından alsa bile annenin genleri, bu durumu engelliyor.

Babadan gelen genler fiziki yapıyı, anneden gelen genler zekayı şekillendiriyor

Bilim insanlarına göre bazı genler, “koşullu gen” olarak isimlendiriliyor ve bu genler, bazı durumlarda anneden bazı durumlarda da babadan alınıyor. Bilim insanlarına göre zeka ile ilgili genler de koşullu genler kategorisinde yer alıyor ve bu genler, annelerden alınıyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler de bu durumu destekliyor.


Araştırmacılar, annelerin zeka üzerindeki etkisini araştırmak için genetikleri değiştirilmiş farelerden yararlandılar. Araştırmalar annelerin geninin daha fazla olduğu durumlarda farelerin daha büyük kafa ve beyin yapısının olduğunu ancak vücutların daha küçük olduğu sonucuna ulaştılar. Genlerini daha çok babalarından alan farelerde ise bu durum tam tersi oldu. Yani genlerini daha çok babalarından alan fareler, daha küçük beyin ve kafa yapısına sahip oldular.

Zeka seviyesi sadece sahip olunan genlerle ilgili değil

Yapılan araştırma bununla da sınırlı değil. Bilim insanları, farelerin bazı genlerini sadece babadan bazı genlerini de sadece anneden aldığını fark ettiler. Yapılan araştırmalara göre babadan gelen genler; cinsellik, saldırganlık ve yiyeceklerle ilgiliydi. Ancak bu araştırma, farelerin düşünme, planlama ve anlamlandırma gibi genlerini babalarından almadığını ortaya koydu.

Bilim insanları, fareler için geçerli olan bu durumun insanlarda da mümkün olabileceğini düşünerek 12 bin 686 genç ile görüşme yaptılar. 1994 yılından beri yapılan görüşmelerde, 14 ila 22 yaş aralığındaki gençler tercih edildi. Görüştükleri gençlerle ilgili detaylı veriler toplayan bilim insanları, bir çocuğun zeka seviyesi için en önemli etkenin annenin sahip olduğu IQ seviyesi olduğu sonucuna ulaştılar.


Zeka, elbette genlerle aktarılan bir durum ancak zeka seviyesi, sadece genlerle ilgili değil. Araştırmacılar, uzun yıllardır zeka seviyesinin çevresel faktörlerle de ilişkili olduğunu söylüyorlar. Hatta araştırmalara göre zeka seviyesinin sadece yüzde 40 ile yüzde 60 aralığındaki bir bölümü genlerle aktarılıyor. Geriye kalan oran, çevresel faktörler sonucunda şekilleniyor. (Webtekno)

Disleksi testi: Erken tanı için WISC-4 Zeka Testi ve CAS testleri


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.