e-Dönüşüm uygulamalarında cezai yaptırımlar geliyor!

Yeni tebliğ ile e-Dönüşüm uygulamalarında 1 Ocak 2020 tarihinde cezai yaptırımlar geliyor. e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-Makbuz gibi uygulamalar hayatımıza giriyor.

e-Dönüşüm uygulamaları fatura arşiv irsaliye defter ceza

Bugüne kadar 125 binin üzerinde firmanın e-Dönüşüm uygulamalarına geçtiği günümüzde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğler ile birlikte 1 Ocak 2020 itibariyle şirketlerin e-Dönüşüm alanında verimliliklerini arttıracakları yeni bir dönem başlıyor.

Fatura, kredi kartı ekstresi, poliçe, müşteri mektubu gibi birçok belge türünde uygulanan e-Dönüşüm’ü, bu alanlardaki bütün işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-Makbuz gibi uygulamalar e-Dönüşüm’ün hayatımızı kolaylaştıran örnekleri arasında yer alıyor.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarında 1 Ocak 2020 tarihinde yeni düzenlemeler ve cezai yaptırımlar geliyor. 1 Ocak’tan itibaren firmalar vergi mükellefi olanlara yani diğer firmalara vergiler dahil 5 bin TL üzerinde kâğıt fatura kesemeyecek. Vergi mükellefi olmayanlara yani son kullanıcılara da vergiler dahil 30 bin TL ve üstü faturaları GİB portal üzerinden düzenlenme zorunluluğu geliyor.

e-Dönüşüm uygulamalarının şirketlere kazandırdığı avantajlar neler?

Özellikle KOBİ tarafında e-Dönüşüm zorunlulukları ve yeni düzenlemelerle gelen cezai yaptırımların bazı firmalarda bilinmezlik oluşturduğuna değinen Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural şöyle konuştu:

Yeni düzenlemelerle günlük fatura kesim limitlerinde getirilen zorunluluklar pek çok KOBİ tarafında kaygı ve bilinmezlik oluşturuyor. Ancak e-Dönüşüm’ün kısa ve uzun vadede getireceği faydalar ile avantajlara baktığımızda; sonuçların çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Yeni tebliğ ile e-Fatura kullanan firmaların yıllık cirolarına yüzde 3 oranında katkı sağlayabileceğini söyleyebiliriz.

Her bir kâğıt fatura için kargolama maliyeti de düşünüldüğünde şirketleri 5-7 TL gibi bir masrafa ek olarak 10 yıl boyunca arşivleme ve gereksiz iş yükünden kurtarmış oluyoruz.

Toplam fatura hacmine göre şirketlerin keseceği bir e-Fatura‘nın maliyeti kuruşlar seviyesine iniyor. Ayrıca 50 bin adet sayfa için 1 ağaç kesiliyor; kağıt tüketimini önemli ölçüde azaltması sayesinde e-Dönüşüm ürünlerinin çevreye de büyük katkı sağlayan uygulamalar bütünü olduğunu söyleyebiliriz.


Yayımlanan yeni tebliğ, toplamda 200 binin üzerinde firmanın dijitalleşmesi anlamına geliyor. e-Dönüşüm entegrasyonu her açıdan Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacak. Bu nedenle firmaları sadece zorunlukları beklemeden hem kolaylık hem de maliyet avantajları nedeniyle e-Dönüşüm’e gönüllü geçişlerini de destekliyor ve bekliyoruz.

e-Arşiv Fatura’ya geçiş süreçlerinde cezai yaptırım

Yeni tebliğ kapsamında günlük fatura kesme limitleri ile ilgili süreçlere dikkat çeken Adnan Vural, yeni düzenlemelere ilişkin cezai yaptırımlar konusunda da şirketlere uyarıda bulunuyor. Yeni düzenleme kapsamında tebliğ gerekliliklerine uymayanlara uygulanacak cezai yaptırımlardan bahseden Vural şu bilgileri paylaştı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zorunluluk getirilen belgeler düzenlenmediği, kullanılmadığı, bulundurulmadığı takdirde cezai uygulamalar var. Düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlar olan; gerçeğe aykırı olarak düzenlen veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenen fatura tespit edildiğinde; her bir belge için 240 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Her bir belge türüne göre kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12 bin TL, bir takvim yılı içinde ise 120 bin TL’yi geçemeyecek.

Cezalar mali müşavirleri de ilgilendiriyor!

Ayrıca tüm bu belgelerin getirilen kanunun 227. maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde de yine cezai yaptırımları bulunuyor. Bu noktada serbest muhasebeci mali müşavirleri (SMMM) de ilgilendiren çok önemli bir konu var.


Faturanın yanlış tutar ile kesilmesi durumunda, IP ve MAC adresi ile yapılan incelemede tespit edilen; işlemin gerçekleştirildiği bilgisayar sahibine ait cezai yaptırımlar söz konusu olabilecek. Bu nedenle yanlış tutarlı bir fatura kesilmesi durumunda sadece firmanın cezai yaptırımı olmuyor; tespit edilmesi durumunda işlemi yapan SMMM’ler de ceza alabiliyor.

E-Arşiv Fatura için son tarih 1 Ocak 2020 – Başvuru nasıl yapılır?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.