PISA 2018 sonuçları açıklandı: Türkiye yine OECD ortalamasının altında

PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye’de öğrenciler “okuma, matematik ve fen bilimi” alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında kaldı.

PISA 2018 sonuçları açıklandı: Türkiye yine OECD ortalamasının altında

PISA 2018 sonuçları açıklandı. Türkiye yine OECD ortalamasının altında kaldı!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından her üç yılda bir düzenlenen ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren PISA testinin 2018 yılı sonuçları açıklandı.


Türkiye’de 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 73’ünü temsil eden 186 farklı okuldan 6 Bin 890 öğrenci PISA testine girdi.

PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye’de öğrenciler “okuma, matematik ve fen bilimi” alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında kaldı.

37 OECD ülkesi arasında Türkiye, okuma becerilerinde 31’inci, matematik okuryazarlığında 33’üncü, fen biliminde ise 30’uncu oldu.

PISA sonuçlarında, Türkiye’ye ilişkin ortalama puanların düşüklüğü kadar en üst düzeyde (düzey 5 ve 6) yeterlilik gösteren öğrencilerin oranının düşük olması da dikkati çekti.

En üst düzeyde yeterlilik gösteren öğrencilerin oranı düşük iken en alt yeterlilik düzeyinde (düzey 1 ve aşağısı) yer alan öğrencilerin oranı ise yüksek oldu.

En alt yeterlilik düzeyinde yer alan öğrencilerin oranı matematik okuryazarlığında yüzde 36,7, fen bilimlerinde yüzde 25,2, okuma becerilerinde yüzde 26,1 oldu.


2018 yılı PISA sonuçları

PISA 2018 sonuçları
PISA 2018 sonuçları – Kaynak: OECD.org

2018 raporundan öne çıkanlar:

• OECD tarafından 78 ülkeden 15 yaş gurubu 10 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla yapılan PISA 2018 test sonuçları belli oldu.

 Okuduğunu anlamada 555 puanla, matematikte 591 puanla ve fen bilimlerinde 590 puanla Çin birinci oldu. Onu sırasıyla Singapur, Hong Kong ve Estonya izledi.

 Türkiye okuduğunu anlamada 466 puan, matematikte 454 puan ve fen bilimlerinde 468 puan aldı.

 PISA’da son 5 sırayı Sudi Arabistan, Peru, Arjantin, Bosna ve Arnavutluk oluşturdu.

 Teste farklı gelir gruplarından öğrenciler alındı. Sosyo-ekonomik olarak avantajlı yüzde 10’luk dilimdeki öğrenciler daha başarılı oldu.

 OECD ortalamasında belirgin iyileşmeler görüldü. Öğrenci performansları özellikle Arnavutluk, Moldova, Peru ve Katar’da arttı.

 Türkiye’nin 2003- 2018 arasında gelişme gösterdiği görülüyor.

Türk eğitim sisteminin son 5 PISA sonuçları: Her alanda geriledik!


• 2003 yılında 41 ülke arasında; fende 33, matematikte 35, okuduğunu anlamada 35’inci sırada.
• 2006 yılında 57 ülke arasında; fende 43, matematikte 43, okuduğunu anlamada 37’inci sırada.
• 2009 yılında 65 ülke arasında; fende 43, matematikte 43, okuduğunu anlamada 41’inci sırada.
• 2012 yılında 65 ülke arasında; fende 43, matematikte 44, okuduğunu anlamada 41’inci sırada.
• 2015 yılında 72 ülke arasında; fende 51, matematikte 48, okuduğunu anlamada 49’uncu sırada.

PISA sonuçları: Okuduğunu anlamayan kişi her türlü hataya yol açabilir!