Doğalgaz faturası asgari ücretin yüzde 15’ini buluyor!

Türkiye’de doğalgaz faturası, asgari ücretin yüzde 15’ini buluyor! Elektrik ve su da eklendiğinde üç fatura asgari ücretin yüzde 25’ini buluyor. Enerji piyasası verilerine göre; bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa’da 110-120 dolar seviyesindeyken, Türkiye’ye gelen gazın fiyatı 250 ila 280 dolar.

Doğalgaz faturası asgari ücretin yüzde 15 buluyor!

Doğalgaz faturası asgari ücretin yüzde 15’ini buluyor!

Rusya ile Türkiye arasında doğrudan doğalgaz akışına imkan sağlayan TürkAkım’da vanalar açılırken kamuoyu gelen gazın fiyatlarına ilişkin detaylara odaklanmıştı. Fakat projenin kapasitesi, inşası ile ilgili birçok detay paylaşılırken sözleşmede yer alan fiyatlandırmalara ilişkin bilgiler kamuoyuna yansımadı.


Enerji piyasası verilerine göre Avrupa piyasalarında bin metreküp doğalgazın fiyatı ortalama olarak 110-120 dolar seviyelerinde seyrederken Türkiye’ye gelen gazın fiyatı 250-280 dolar seviyelerinde. Başka deyişle Türkiye’ye doğalgaz yaklaşık iki kat daha maliyetli ulaşıyor.

Türkiye’de seçimlerin olduğu 2019’da doğalgazdaki yüksek maliyetler konut kullanımına belli bir süre yansıtılmamıştı. Fakat seçimleri takiben doğalgaza zamlar uygulanmaya başlamıştı. Bu zamlarla sadece 2019’da doğalgaza toplamda yüzde 37’lik bir zam yapılmıştı.

Gazın maliyeti vatandaşa nasıl yansıyacak?

TürkAkım ile Türkiye Rusya’dan doğrudan doğalgaz tedariği imkanına kavuşurken sözleşmede indirim olup olmadığı konusunda net bir açıklama gelmedi. Enerji piyasası uzmanlarına göre TürkAkım doğalgazda Türkiye’nin arz güvenliğini sağlarken, sözleşmede herhangi bir değişikliğe neden olmadı.

Eski BOTAŞ Doğalgaz Daire Başkanı ve enerji piyasası uzmanı Arif Aktürk yeni hatla sadece gazın güzergahının değiştiğini belirtti. Aktürk, “Daha önce Rus gazı Ukrayna üzerinden Türkiye’ye ulaşıyordu. TürkAkım ile daha güvenli bir güzergah sağlanmış oldu. Fakat sözleşmede bir değişiklik söz konusu olmadı. Doğalgazın fiyatı dokuz aylık petrol ürünlerinin ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu hesaplama yönteminin devam ettiğini söyleyebiliriz. Başka deyişle fiyatta bir değişiklik yok” ifadelerini kullandı.


Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek ise hesaplamalarına göre Türkiye’ye gelen yeni gazda ancak yüzde 2’lik bir indirim beklediklerini söyledi. Dilek, “TürkAkım ile gelen gazda Bulgaristan için yüzde 5’lik bir indirim söz konusu olabilir. Fakat hesaplamalarımıza göre Türkiye için ancak yüzde 2’lik bir indirimden bahsedilebilir” dedi.

“İndirim beklemek mümkün görünmüyor”

Bu tablo vatandaşın doğalgaz faturası için de önemli veriler sunuyor. Türkiye’de gazın dağıtımından sorumlu kamu kuruluşu BOTAŞ, daha önce artan maliyetleri konutlara yansıtmamaya çalışmıştı. Bu süreçte kurum ciddi bir yük ile karşı karşıya kalmıştı. Seçimlerin ardından konutta doğalgaza gelen zamlarla kurumun bu yükünün biraz daha hafifletilmesi amaçlanmıştı. Uzmanların değerlendirmelerine göre önümüzdeki dönemde artan maliyetler dolayısıyla doğalgazda 2018’in sonunda açıklandığı gibi bir indirim beklenmiyor.

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, “Enerji fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bir yandan da döviz kurunun arttığını görüyoruz. Bunlar maliyetlerin artması anlamına geliyor. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarında bir düşüş beklenmiyor” diye konuştu.

Asgari ücretin ayda yaklaşık yüzde 15’i doğalgaz faturasına gidiyor!

Tüm bu tablo Türkiye’de vatandaşın bütçesi açısından ayrı bir önem taşıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) 2019’da gerçekleşen rakamlar üzerinden yaptığı hesaplamalara göre asgari ücretin ayda yaklaşık yüzde 15’i doğalgaz faturasına gidiyor. Su ve elektrik faturaları da dahil edildiğinde; asgari ücretlinin bütçesinde üç faturanın payı ayda yüzde 25‘yi buluyor.

2020 asgari ücretindeki artışın da 2019’da gerçekleşen doğalgaz fiyatlarındaki artışın gerisinde kaldığı görülüyor. Türkiye’de 2020 için asgari ücrette net yüzde 15 artış yapılırken, sadece 2019’da doğalgaz fiyatları toplamda yüzde 37 artış kaydetmişti.


Avrupa ortalamalarına bakıldığında Türkiye’nin doğalgaz fiyatlarının asgari ücrete oranının belli başlı ülkelerin gerisinde kaldığı görülüyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin 2019 rakamlarına göre Türkiye doğalgaz fiyatlarının asgari ücrete oranında Belçika, İrlanda ve Almanya gibi ülkelerin gerisinde bulunuyor. Buna karşın Türkiye bu oranda Slovenya ve Macaristan gibi ülkelerle yakın sıralamalarda yer alıyor.  Kaynak: Deutsche Welle Türkçe / S. Recep Oktay

18 ayda yüzde 71 zamlanan doğal gaz faturalarına şaka gibi çözüm geldi!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.