Polio’nun sonu: Salgado’nun az bilinen foto röportajı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2002 yılında 2004’te bitmesini beklediği 15. Yaygın Polio (Çocuk Felci) Aşılama kampanyasını belgelemeyi planlamıştır. Bu çalışma Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın önsözüyle yayınlanmıştır. Kitabın fotoğraflarını ise dünyaca ünlü Brezilya’lı fotoğrafçı Sebastio Salgado çekmiştir.

Polio çocuk felci Salgado az bilinen foto röportajı

Polio’nun sonu: Salgado’nun az bilinen foto röportajı…

Prof. Dr. Hakan Yaman

Eylül 2003 ayında yayınlanan Polionun Sonu: Hastalığı Bitirmek için Küresel Çaba (The End of Polio: A Global Effort to End a Disease) kampanyanın son yıllarını belgeleyen görsel bir belge olmuştur. DSÖ 1988 yılında 125 endemik polio ülkesinde Küresel Polio Eradikasyon programını başlatmıştır.


2000’li yılların başında ise ülke sayısı altıya düşmüştür: Afganistan, Mısır, Hindistan, Nijer, Nijerya ve Pakistan. Bu listeye Somali de dahil iken, bir yıl kadar polio vakasına rastlanmaması üzerine 2003 yılında bu listeden çıkarılmıştır.

Dünyada birçok ajans ve sivil toplum örgütünün desteği ile yürütülen aşılama programı ise 1988 yılında 350 000 olan polio vakası sayısının 2003 yılının sonuna doğru 556’ye düşmesini sağlamıştır. Günümüzde ise dünyada rapor edilen polio vakası sayısı 2017 yılı itibariyle 22’ye düşmüştür (Pakistan , Afganistan ve Nijerya’da rastlanmıştır).

Sebastio Salgado çalışmalarında handikaplı grupların sorunlarına dikkat çekme konusunda büyük bir üne sahip bir fotoğrafçıdır.  Özellikle İşçiler (1994) ve Göçmenler (2000) çalışmalarıyla bu gruplara dikkat çekmiştir.

1988 yılında başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün öncülüğünde yürütülen ve 2004 yılında bitmesi beklenen Global Polio Eradikasyon programını (Global Çocuk Felci Eradikasyon Planı) beş endemik ülkede izlemeye almıştır. İnsani krizleri fotoğraflamaya alışık olan ve bu uğurda neredeyse sağlının kaybeden Salgado, dünyanın bu sorunlara yönelik geliştireceği çözüme dair kaybettiği umudunu, Global Polio Eradikasyon programı ile yeniden kazandığını söyler.

Fotoğrafların muazzam etkileri

Çekmiş olduğu fotoğraflar daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın ön sözüyle yayınlanır. Fotoğraflar ayrıca New York Times gibi gazetelerde yerini bulur. Çocuk felci ile ilgili çalışmalar konusunda muazzam bir heyecan yaratır. Çoktan batılı ülkeler tarafından unutulmuş çocuk felcinin az gelişmiş ülkelerde olan varlığı ve aşılama ile engellenebildiği halde, çocukların aşılanmadıkları için sakat kalmaları üzüntü vericiydi.

New York Times’da çıkan fotoğraflardan birisi, örneğin, Yeni Delhi’de çekilmişti (Şekil 1). Bu fotoğraf bir okulun bahçesinde bulunan bir bankı gösteriyordu. Üzerinde neşeli, gülen, birbirleriyle şakalaşan öğrencilerle doluydu. Çocuklar her yerde çocuktur, ama bunlar farklıydı. Hepsinin değnekleri ya da bacaklarında atel bulunuyordu.

Öğrencilerin çoğunda çocuk felci vardı. Birkaçının sırtı dönük ya da yalnızlığa terkedilmiş görünüyordu, diğerleri ise neşeliydi. Bu fotoğrafta Salgado iki temel fotoğraf ilkesini zorlar. Birincisi bireylerin “kusurlarını” çekinmeden gösterir ve ikincisi nihilistik bakış açısına karşı gelir. Çocukları dünyada umutsuzluk içindeki insanlar olmaktan çıkarır, yaşayan birer birey haline getirir. Geleceği ve umutları olan geleceğin büyüklerine dönüştürür.

Şekil 1: Neşeli Öğrenciler

(Yeni Delhi, 2001. Amar Jyoti Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi. 540 öğrencisi bulunur.)
(Yeni Delhi, 2001. Amar Jyoti Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi. 540 öğrencisi bulunur.)

Salgado fotoğraflarında insanları yoksullukları ve koşulları ile olağan çevrelerinde resmetmektedir. Kendilerini ne insan olmaktan çıkarıyor, ne de güzellemeye tabi tutuyor. Ama fotoğraflarında yine de estetik ve gerçekçiliğe dair kaygıları vardır. Örneğin bir fotoğraf Pakistan’da Peşaver yakınında mülteci Pencaplı’ların ekipler tarafından aşılanmasını, ve aşılayanların ve babanın yüzünden okunan mutluluğu gösteriyor (Şekil 2).

Şekil 2: Aşılama Mutluluk Verir

Şekil 2: Aşılama Mutluluk Verir

Diğer fotoğrafta ise Afrika’da aşılanan bir çocuğun annesini gösteriyor. Anne, acısız bir işlem olmasına rağmen,  çocuğu aşılanırken onun kadar ızdırap çekiyor (Şekil 3). Arka fonda uluyan köpek kareyi tamamlıyor.


Şekil 3: Ana Yüreği

ana yüreği çocuk felci polio
(Sudan 2002 yılında tamamıyla çocuk felcinden arınmıştır).

Etkileyici diğer bir sahne ise Hindistan’da tren penceresinde aşılan çocuk fotoğrafıdır. Yani aşılanmamak için hiçbir bahane kabul edilmiyor (Şekil 4). Hatta trenler trende bulunan tüm çocuklar aşılanıncaya kadar tren garını terk edememektedirler.

Şekil 4: Aşıdan Kimse Kaçmasın

aşıdan kimse kaçmasın polio çocuk felci
(Utar Pradesh 2002 yılında en yüksek polio vakasının görüldüğü yerdir).

Aşılama her zaman tehlikesiz bir eylem değildir. Örneğin Somali’de aşı ekipleri silahlı koruma ile kampanyalarını yürütmüşlerdir (Şekil 5).

Şekil 5: Her şeye Rağmen Aşılama

Şekil 5: Her şeye Rağmen Aşılama
Şekil 5: Her şeye Rağmen Aşılama

Hindistan’da aşılanan çocukları takip edebilmek için ise  aşılanan çocukların parmakları boyanmaktadır (Şekil 6).

Şekil 6: Ben Aşılandım

Şekil 6: Ben Aşılandım polio çocuk felci birleşmiş milletler

Tüm bu çabalar çocukların çocuk felci geçirmemeleri için yapılmaktadır. Örneğin, Somali’de yaşayan ve fotoğrafı çekildiğinde (2001) 11 yaşında olan Muhammet Aden Ali, Baidoa Stadı’nda Polio 2000 ve Polio 2001 takımlarının maçını izlemek için seyirci koltuğuna ilerlerken görüntülenmiş (Şekil 7). Bu maçlar aşıyı popülerleştirmek için o yıllarda sıkça düzenlenmekteydi.

Şekil 7: Çocuklar engel tanımaz

Şekil 7: Çocuklar engel tanımaz

Salgado’nun eşsiz fotoğraflarına eşlik eden metin Siddharth Dube tarafından yazılmıştır. Kendisi de polionun etkisi altında kalmıştır. 1961 yılında kardeşine polio teşhisi konulduğunda bu hastalığın yazgısını bizzat yaşamıştı. Daha sonra da kendisine bu kitabı yazma teklifi gelince tereddütsüzce kabul etmişti.

Kendisi belki bu insani krizi en iyi yazabilecek kişilerden birisiydi, çünkü bizzat hastalığın tüm aşamalarını izleme fırsatı bulmuş ve kardeşiyle birlikte yaşamıştı.

Salgado ise polio ile belki ilk defa karşılaşıyordu, ama dünyanın her türlü kriz bölgesini gezen birisi olarak, birçok hastalık, sakatlık ve ölümü görmüştür. Hatta neredeyse kendi sağlığını kaybetmiştir. Kendisi de gelişmekte olan bir ülkeden geldiği için bu konuyu anlatmak kendisine cazip gelmişti.

Kendi ifadesiyle, “(Durumun) boyutu dikkatimi çekti. Polionun hala bir sorun olduğu ülkelerin birçoğunu başka vesilelerle ziyaret etmiştim ve bu hastalığın berbat etkilerinin farkına varmamıştım. Bu hastalığı yok etmek için verilen mücadeleyi gördüm. Onlarca milyon çocuğun ağzına aşı damlatmaya çalışan milyonlarca sağlık çalışanı emek sarf ediyor. Çok keyif verici bir durum olduğu için bu öyküyü paylaşmak istedim.”

Günümüzde polio mücadelesi devam etmektedir.

Az gelişmiş, sağlık alt yapısı zayıf olan ve mülteci sorununun olduğu ülkelerde hala bir sorun olarak devam etmektedir. Rapor edilen polio sebebiyle engellilik sayıca azalmıştır ve hala Pakistan, Afganistan ve Nijer gibi ülkelerde rastlanmaktadır. Bu nedenle mülteci sorununun ve aşı karşıtlığının arttığı bu dönemde geçmişte bu uğurda verilen mücadele unutulmamalıdır.

Herkes bilinçli ebeveyn ve bireyler olarak bu mücadeleye katkıda bulunmaya devam etmelidir.  Salgado’ya ise iyi bir görsel öykü anlatıcısı olarak yeniden teşekkür etmek gerekir. Kendisi çevresel sorunlar, işçi hakları, terk edilmiş bebekler, soykırım gibi konulardan sonra halk sağlığını önemli ölçüde etkileyen bu sorunu insanlara ulaştırmış ve dikkat çekmiştir.


Fotoğraflar: Sebastio Salgado

Kaynaklar:

  1. CDC Continues to Support the Global Polio Eradication Effort. Erişm:  https://www.cdc.gov/polio/updates/index.htm. Erişim Tarihi: 18.12.2019.
  2. Does polio still exist? Is it curable? Erişm: https://www.who.int/features/qa/07/en/. Erişim Tarihi: 18.12.2019.
  3. Bulletin of the World Health Organization. Photo special. The last days of polio. Erişm: https://www.who.int/bulletin/volumes/82/1/photo_essay_0104/en/. Erişim Tarihi: 18.12.2019.
  4. The End of Polio: A Global Effort to End a Disease. Erişm: http://www.siddharthdube.com/end_polio.html. Erişim Tarihi: 18.12.2019.
  5. Dube S, Dennis M, McNab Ch. The End of Polio: A Global Effort To End A Disease. New York: Bullfinch Press. 2003.
  6. Finger A. Luminous photos, lousy text. Erişim: http://www.raggededgemagazine.com/reviews/salgadopolio0304.html. Erişim Tarihi: 18.12.2019.
  7. Marshall SJ. The last days of polio. Bulletin of the World Health Organization. 2004; 82 (1):67-70.

Pablo Picasso’nun bizlere fotoğraf hakkında öğretebileceği 7 şey


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.