Türkiye yolsuzluk araştırmasında 180 ülke içinde 91. sırada

Yolsuzlukla mücadele konusunda yaptığı çalışmalar ile bilinen Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2019 Yolsuzluk Algı Endeksi’ni açıkladı. Türkiye 13 sıra gerileyerek 180 ülke içinde 91. sırada yer aldı.

Türkiye yolsuzluk araştırmasında 180 ülke içinde 91. sırada

Türkiye yolsuzluk araştırmasında 180 ülke içinde 91. sırada!

100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren örgüt, 1995’ten bu yana yayımladığı araştırmasında 180 ülkeyi baz aldı.


Türkiye söz konusu araştırmada 2019’da 39 puan ile 180 ülke içinde 91. sıraya geriledi.

Türkiye​ aynı zamanda​ AB üyesi 28 ülke ile karşılaştırıldığında en son sırada yer ​alıyor ve üye ülkelerle puan farkı​nın açıldığı görülüyor.

Endeks’te 36 OECD üyesi ülke arasında sondan ikinci sırada bulunan Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise sondan dördüncü sırada​.​

türkiye oecd yolsuzluk corruption
Türkiye yolsuzluk araştırması

2018’e göre 2 puan daha kaybeden Türkiye, bir yıl içinde 13 basamak birden düştü.

Sonuçlar Türkiye’nin 2013-2019 aralığına bakıldığında en fazla düşüş yaşayan üç ülkeden biri olduğunu gösteriyor.


Bu yıllar içinde Türkiye ile birlikte en çok düşüş gösteren diğer iki ülke ise Macaristan ile Karayipler’deki ada ülkesi Saint Lucia.

corruption turkey
Türkiye yolsuzluk araştırması

Kamu yönetimindeki yolsuzluk düzeyine yönelik algıyı ele alan araştırmada en iyi sonucu elde eden ilk üç ülke ise Yeni Zelanda (87), Danimarka (87) ve Finlandiya (86) oldu.

Yolsuzluk algısının en yüksek olduğu ülke ise Venezuela (16), Yemen (15), Suriye (13), Güney Sudan (12) ve Somali (9).

Örgütten yapılan açıklamada siyasetin finansmanına dair şeffaflık ölçümleri ve karar alma süreçlerinin kapsayıcılık ve katılımcılık düzeyine yönelik araştırmaların, 2019 Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçları ile örtüştüğü ifade ediliyor.

Yolsuzluk Algı Endekisi 2019 raporunda Türkiye’nin ortaya koyduğu performans ve hızlı düşüş ile ilgili öne sürüler gerekçeler arasında ‘yürütme erkinin tek elde toplanması’, ‘yargı bağımsızlığı, ‘hukuk ihlalleri’, ‘denetleyici nitelikteki kamu kurumlarının işlevini yitirmesi’, ‘meclisin hesap sorma gücünü kaybetmesi’ gibi sebepler gösteriliyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu üyesi ve Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı E. Oya Özarslan 2019 yılı sonuçlarını şöyle değerlendirdi:


— Türkiye yolsuzluklarla ilgili kritik bir süreç yaşıyor. Dünya Yolsuzluk Algı Endeksi’nde bir yıl içinde 13 sıra düşerek 180 ülke arasında 91. sırada yer alan ülkemiz, böylece ülke tarihindeki en düşük sırayı almış durumda. Bu durum bir yandan kamu kaynaklarının dağılımı konusunda gittikçe artan kaygıları derinleştirerek, sosyal eşitsizlikler yaratmaktadır. Öte yandan ülkemizin diğer ülkelere göre rekabetçiliği ve yatırım çekebilme kapasitesini düşürmektedir. Acilen kurum ve kuralların işlediği ve denge denetleme mekanizmalarının bulunduğu tam demokratik bir sisteme dönülmelidir.

Mansur Yavaş düğmeye bastı: 70 milyon liralık yolsuzluk için suç duyurusu


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.