CHP’den corona için kanun teklifi: Salgın bitene kadar ücretli izin!

CHP’nin hukukçu vekillerinden Mahmut Tanal, özel sektördeki 10 binlerce emekçinin corona virüsü tehdidi sona erene kadar ücretli izinli sayılmaları amacıyla kanun teklifi hazırladı.

CHP den corona için kanun teklifi: Salgın bitene kadar ücretli izin!

CHP’nin hukukçu vekillerinden Mahmut Tanal, özel sektördeki 10 binlerce emekçinin  koronavirüs tehdidi sona erene kadar ücretli izinli sayılmaları amacıyla kanun teklifi hazırladı.

Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı giderek artarken, ücretli izin talepleri karşılanmayan 10 binlerce emekçi, işe gitmek zorunda bırakılıyor.


CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, özel kurum ve kuruluş çalışanlarının, koronavirüs tehdidi sona erene kadar ücretli izinli sayılmaları amacıyla kanun teklifi hazırladı.

Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün, diğer adıyla Covid-19’un, Türkiye’yi de etkisi altına aldığı belirtildi.

Geçim derdindeki çalışanlara ücretli izin verilmeli!

Türkiye açısından önümüzdeki günlerde vaka sayısının daha da artacağının öngörüldüğünün dile getirildiği gerekçede,  yapılan araştırmaların virüs ile mücadelenin en etkin yolunun genel hijyen koşullarının ve sosyal uzaklaşmanın sağlanması olduğunu gösterdiği kaydedilerek şöyle konuştu:

“Nitekim birçok devlet erkanı ve akademisyen sosyal uzaklaşmanın önemini gün aşırı vurgulamaktadır. Her ne kadar hassas gruplar, yaşlılar, hamileler ve engelli bireyler için gerekli önlemler alınmaya çalışılsa da; sosyal uzaklaşmanın önemi için tüm çalışanlar açısından ücretli izin imkanı tanınmalıdır.


Bazı özel kurum ve kuruluşlar işyerlerini kapatarak çalışanlarına ücretli izin vermişken bu konuda bir yeknesaklık bulunmamaktadır. Yine aynı şekilde bazı işyerlerinin ise çalışanlarını ücretsiz izne yönlendirdiği bilinmektedir.

Hal böyle iken çalışanların ekonomik varlığını devam ettirebilmesi; kira, fatura, temel gıda ve geçinme masraflarını karşılayabilmesi açısından iznin ücretli olarak verilmesi elzemdir.”

Gerek görülmesi halinde bakanlık izin süresini uzatabilmeli

Teklifin gerekçesinde, devletin özel teşebbüsler üzerinde bazı durumlarda tedbir alma zorunluluğu olduğunun belirtildiği Anayasa’nın 48. maddesi ile “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” şeklindeki Anayasa’nın 56. maddesi hatırlatılarak; “Bu bağlamda özel kurum ve kuruluşlarda; çalışanlara yönelik yıllık izinden hariç olmak üzere ücretli izin hakkı verilmesi birey ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca gerek görülmesi halinde bu süre ilgili bakanlık tarafından uzatılabilmelidir” ifadelerine yer verildi.

Devlet işverenin yükünü hafifletmeli

Ücretli izinler nedeniyle işverenler açısından oluşacak mali yük için de devletin destek vermesi gerektiğinin belirtildiği gerekçede, şöyle devam edildi:


“Ücretli iznin işveren üzerine yüklediği ekonomik külfetin hafifletilmesi, işverene mali olarak kaynak sunulması ve devletin bu yükü tek başına işverene yüklememesi gerekmektedir. Nitekim ‘Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır’ şeklindeki Anayasamızın 49. maddesi; açık bir şekilde gerekli tüm tedbirleri almak konusunda devletin yükümlülüğü olduğunu belirtmiştir. Bu noktada verilen ücretli izinlerin mali yönleri çıkarılacak yönetmelik ile belirlenmeli ve devlet tarafından işverenlere mali destekler verilmelidir.”

İngiltere’de çalışamayanların maaşını devlet ödeyecek!