Uyuşturucu ve cinsel suçlara ceza infaz indirimi uygulanacak!

AKP’nin, bugün muhalefet partilerinin görüşünü alacağı infaz paketi taslağında uyuşturucu ve cinsel suçlar ile mükerrer işlenen suçlar infaz indirimi kapsamına alınırken terör ve örgütlü suçlarda dörtte üç, kasten öldürmede üçte iki olan infaz oranı korunuyor.

Uyuşturucu ve cinsel suçlara ceza infaz indirimi uygulanacak!

Uyuşturucu ve cinsel suçlara ceza infaz indirimi uygulanacak!

Diğer suçlarda infaz oranı üçte ikiden yarı yarıya düşürülürken denetimli serbestlik süresinin artırılmasıyla birlikte cezaevlerinde yatılacak süre, cezanın yüzde 40’ı olacak.


Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre; AKP’nin infaz paketi taslağında şu düzenlemeler yer alıyor:

Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süre kısaltılacak:

Koşullu salıverilme oranı üçte ikiden yarı yarıya (yüzde 67’den yüzde 50’ye) indirilecek.

Terör ve kasten öldürme kapsam dışı:

Kasten öldürme suçu bakımından üçte iki ve terör ve örgütlü suçlar bakımından dörtte üçlük koşullu salıverilme oranında değişiklik yapılmayacak.

Cinsel suçlar ve uyuştucu suçlarında indirim:

Mükerrir ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarında dörtte üçlük infaz oranı üçte ikiye indirilecek.

Denetimli serbestlik süresine oran:

Her hükümlüye 1 yıl olarak uygulanan denetimli serbestlik süresi, koşullu salıverilmeye esas alınacak sürenin beşte biri kadar olacak. İnfaz indirimi ve denetimli serbestlikle birlikte cezaların yüzde 40’ı cezaevinde geçirilecek.

Bir kereye özgü denetimli serbestlik 3 yıl:

Terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi, bundan önce işlenen suçlar için 3 yıl uygulanacak.

Kadınlar ve yaşlılara özel düzenleme:

Geçici bir maddeyle bir defaya özgü olmak üzere terör, kasten öldürme, cinsel suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler, cezalarının bitimine 4 yıl kala denetimli serbestlikle tahliye edilecek.

Çocuk hükümlüler:

Çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün, 3 gün olarak kabul edilecek.Özel infazın kapsamı genişletilecek:

Hapis cezalarının hafta sonu ve gece cezaevinde geçirilerek infaz edilebilmesine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından 3 yıla çıkarılacak. Konutta infazın sınırı, kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 2 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak. Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezası alan hükümlülerden ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenenlerin cezası konutta çektirilebilecek.

Doğum yapanlara ev hapsi:

Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum olan kadınların cezası konutunda çektirilebilecek.

İyi hale yeni kriterler:

İyi hal incelemesi infazın tüm aşamalarında yapılacak. Hükümlüler, idare ve gözlem kurulu tarafından 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu suçlarından mahkum olanlar hakkında yapılacak değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet başsavcısı başkanlık edecek. Kurula Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerince belirlenen birer uzman katılacak.

İnfaz hakimlerinin yetkileri genişletilecek:

İnfaz aşamasında verilecek tüm kararlar infaz hakimleri tarafından verilecek. Cumhuriyet savcısının infaza ilişkin verdiği kararlara karşı infaz hakimliğine şikayette bulunulabilecek.

Açık cezaevlerine geçişe yeni koşullar:

Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör, örgüt, kasten öldürme, cinsel suçlar ve uyuşturucu suçlarından mahkum olanların açık cezaevlerine ayrılması infaz hakiminin onayına tabi olacak.


İnfaza ara verilebilecek:

Zorunlu ve çok ivedi durumlarda Cumhuriyet başsavcısının hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmesine ilişkin yetkisi 1 yıla çıkarılacak. Ayrıca hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık ve malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları halinde de infaza ara verilebilecek. Yeni doğum yapan kadınların cezası 6 ay yerine 1.5 yıl ertelenebilecek.

Kamu kurumlarında çalışma:

Hükümlüler kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, gece bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak koşuluyla çalıştırılabilecek. Açık cezaevlerinde olanlara verilen 3 günlük mazeret izni 7 güne çıkarılacak. Hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izni hakkı 2’ye çıkarılacak. Salgın hastalık halinde hükümlülerin cezaevine ait telefonları kullanmaları sağlanacak.

Canavarca hisle öldürmenin cezası:

Kezzap atma gibi yaralama suçunun canavarca bir hisle işlenmesi durumunda verilecek cezanın alt sınırı 13.5 yıldan 18 yıla çıkarılacak.

Kaçakçılık suçlarına yeni düzenleme:


Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni sayılacak ve kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak. Malın değerinin 2 katı paranın Hazine’ye ödenmesi durumunda cezada indirim yoluna gidilebilecek.

Çalışan ile işveren ilişkisinde 15 soruda corona rehberi!