Futbol endüstrisinin gladyatörleri

1760’lı yıllarda başlayıp 1830’lara kadar süren ilk Sanayi Devrimi ile birlikte dünyada köklü değişimler olmuştur. Futbolun kurumsallaşarak, profesyonelleşip, şirketleşmesi ve ticarileşmesi bu dönemden sonra hız kazanmıştır.

Futbol endüstrisinin gladyatörleri

Futbol bugün tüm dünyada önemli endüstriye dönüşmüştür. Milyonlarca takipçisi olan futbolun kurumsal ve organizasyonel yapısı milyar dolarlık bütçelerle ifade edilmektedir.

Futbol endüstrisinin federasyonlar, kulüpler, medya gibi kurumsal paydaşlarının yanı sıra yöneticiler, teknik adamlar, antrenörler, taraftarlar ve futbolcular gibi önemli aktörleri bulunmaktadır.

Bu devasa futbol endüstrisi dünyanın karşılaşmış olduğu en önemli krizlerinden sayılan Küresel Salgın Koronavirüs (Covid-19)‘ten dolayı sarsılmış bulunmaktadır.

Salgınla birlikte başlayan futbol endüstrisindeki tedirginlik; liglerin iptal edilmesi veya ertelenmesi ile birçok gelir kaybına ve mağduriyete yol açmıştır. Ayrıca bu salgının sağlığı tehdit etmesi, futbol dünyasında birçok yönetici, teknik adam ve futbolcuların Covid-19 testlerinin pozitif çıkması ve karantinaya alınmaları; futbol kurumlarını harekete geçirerek, çeşitli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmalar ve uygulamalar başlatılmasını zorunlu kılmıştır.

Bugün gelmiş olduğumuz noktada, futbol endüstrisini salgına özgü alınan önlemler ve tedbirlerle birlikte kontrollü bir şekilde yeniden hayat kazanmasıdır. Futbola Dönüş Projeleri olarak adlandırılan liglerin yeniden başlatılmasının odağında futbolcular yer almaktadır. Salgın ortamında risk alarak, futbol oynayarak, futbolu yaşatmaya çalışarak maddi ve manevi olarak hayat da kalma mücadelesi vereceklerdir.

Tıpkı eski Roma’da Gladyatör dövüşçüleri gibi!

Gladyatör dövüşleri bir dönem Roma halkının eğlence anlayışının merkezinde yer almıştır. Oyunların halk tarafından şiddetle talep edilmesi sonucunda organizatörler, politikacılar ve devlet adamları yani Roma senatosu oyunları kurumsallaştırmıştır.

gladyatörler

Kurumsallaşan oyunlar çok geçmeden antik toplumun en önemli sosyal rant gruplarından birisi haline gelmiştir… Eğlence halini alan oyunların sonucu olarak gladyatörlük para kazanılan bir meslek olmuştur. Güneşin doğmasıyla birlikte, değerli taşlarla süslü elbiseler içerisinde zincire bağlı ve silahsız olarak, resmi tören geçidi havasında arenaya götürülen gladyatörler, arenaya girişlerinin ardından, imparatorun locası önünde durarak, Latince ‘çok yaşa imparator, ölümle kutsanmış olan bizler seni selamlarız! (Ave, Imperator, morituri te salutant!) narasını atarlarmış.

Galip gelen gladyatöre verilen en önemli ödül palmiye (palme) yaprağı olup, her galibiyette bir adet palmiye yaprağı kazanıldığından gladyatörlerin başarısı palmiye yaprağı ile ölçülürmüş. Ayrıca galip gelişinin ardından özgürlüğünü de kazanan gladyatöre tahta bir kılıç (rudis) verilirmiş. *

Küresel Salgın Koronavirüs sürecinde her şeye rağmen, futbolu yaşatmak için hayatları pahasına canlarının ortaya koyan Futbol Endüstrisinin Gladyatörleri Futbolcular bu süreçte vermiş oldukları güvencesiz mücadeleleri takdire şayandır.

Umarım ki hüsranla sonuçlanmaz, futbol özlenen günlerine en kısa zamanda yeniden dönerek yaşama sevincimizin bir parçası olur.

Kaynak: Tarihlisanat.com Gladyatör Oyunları ve Antik Roma’da Gladyatörler

Corona virüs tehdidi altında futbol

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümünde, Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmekte olup, Spor Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim ve Bilim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Spor Ekonomisi, Spor Yönetimi, alanlarında ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar ile yerel, ulusal dergi ve gazetelerde Spor Editörlüğü ve yazarlığı yapmaktadır.