İktidarın sosyal medya karşıtlığındaki asıl neden nedir?

İktidarın sosyal medya ile ilgili son zamanlarda ortaya çıkan olumsuz tavrı, ister istemez meselenin sadece sosyal medyanın bir takım düzeysizliklere olanak veren yapısı olmadığını düşünmemize neden olmaktadır.

iktidarın sosyal medya karşıtlığı

İktidar epey zamandır sosyal medya konusunu gündeme taşımaktadır. Çünkü iktidarlar genel olarak her türlü araçları kendi lehlerine olduğu müddetçe kullanışlı görürler ve muhafaza etmeye çalışırlar. Ne zaman ki, söz konusu araçlar kendilerine zarar vermeye başlar veya kullanışlı olmaktan çıkar, o zaman söz konusu aracı ortadan kaldırmaya veya etkisiz hale getirmeye çalışırlar.

İşte sosyal medyayla ilgili durum ve gidişat da böyle bir şeydir. Sosyal medya insanların kimliğine, kişiliğine, diline, dinine, rengine ve ideolojisine bakmadan herkese açık bir iletişim ve kendini ifade etme araçlarından birisi olması nedeniyle oldukça katılımcı ve bu yönüyle de demokratik bir alandır.


Elbette kötüye kullanım, düzeysizlik gibi “kötücül” ve olumsuz eğilimlere de olanak sağlayan bir mecradır. Çünkü anlıktır ve o an için kontrol ve denetim olası değildir. Ama gerçek hayat da böyledir.

Sosyal medyanın olanak sağladığı bazı olumsuzlukları ve kötücül davranışları engellemek ve bunlar ile mücadele etmek yerine, kötücül ve olumsuz olmayanların kendilerini ifade ettikleri yaşam alanlarını ortadan kaldırmayı düşünmek kolaycı, toptancı ve daha kötüsü kötücül ve olumsuz olmayan insanlara karşı haksızlığa neden olacak, ilkel bir mücadele anlayışı olsa gerektir.

Örneğin futbolda şiddeti yok etmek için futbol müsabakalarını yasaklama düşünebilir mi? Ya da “doping ile mücadele için tüm üst düzey, uluslararası spor organizasyonları iptali dopingi kendiliğinden ortadan kaldırmaz mı? Veya tecavüz olaylarını sıfırlamak için en radikal çözümün erkekleri itlaf etmek değil midir? İşte sosyal medyayı kapatma mantığı da aynen böyledir.


Bu arada hemen belirtelim sosyal medya kötü de onun dışındaki medya çok mu düzeyli. TV kanalları, yazılı medya diye tanımlanan gazeteler çok mu seviyeli? Hepsinde o kadar çok yalan ve manipülasyon var ki…

Özetle asıl mesele sosyal medyanın düzeysizliği falan değildir.

Mesele sosyal medyanın iktidar için bir avantaj olmaktan çıkmaya başlamış olması ve muhalif unsurlar için daha kullanışlı bir araç haline gelmiş olmasıdır. Örneğin sosyal medyanın asıl rahatsız edici boyutlarından birisi, gerçek hayatta yanına 1 km. dahi yaklaşamayacağın kudretli ve muktedir insanları rahatça eleştirebilme hakkını kullanabilecek bir mecra olmasıdır.

Sosyal medyayı doğru kullanan muhalif kişi, kurum ve kuruluşlar, suç teşkil etmeden de iktidarı ve iktidar mensuplarını eleştirebilmektedirler. Tutarsızlıkları, yolsuzlukları, yalanları belgeli olarak yayınlayabilmektedirler. Bu okuyan ve okuduğunu yayan kişiler vasıtasıyla geniş kitlelere ulaşmaktadır. Dahası artık tarlada, fabrikada çalışanlar dahi başta “feysbuk” olmak üzere sosyal medya kullanıcısı durumundadırlar.

Dolayısıyla giderek artan şekilde bir seçmen kitlesi akşam tv kanalında duymadığı haberleri ve yorumları sosyal medya aracılığı ile öğrenebilmektedir. Özetle sosyal medya kitleselleşmektedir. Kitleselleşme eğer iktidara ilişkin ise mesele yoktur. Ama kitleselleşme iktidara karşı bir durum arz ediyorsa sorun var demektir. İşte asıl mesele budur… Yoksa bir kaç trolün, bir kaç terbiyesizin, bir kaç ahlaksızın yazdığı çizdiği değil… Kaldı ki bu tiplerden binlerce yeşil top kullanan maaşlı trol olduğu da ortaya çıkmış bir gerçektir.


Sosyal medya bilgi ve belge yayınlamak için inanılmaz etkili bir araç ve bir mecradır. Bu iktidar için arzu edilmeyen bir durumdur. Sosyal medya reaksiyonu bundandır. Kaldı ki, terbiyesizliğin ve suç oluşturan tüm paylaşımların önlenmesi ve temizlenmesinin yolu bellidir. Bilişim suçları diye bir şey vardır ve bununla ilgili binlerce kişi devletin resmi kurumlarında iş ve görev yapmaktadırlar.

AKP’nin getireceği sosyal medya düzenlemesi kapsamı ne?