Whatsappiens: Yeni bir insan türü geliyor! Whatsapp araştırması sonuçları

Dev WhatsApp araştırmasının sonuçları ortaya çıktı: Yeni bir insan türü geliyor! Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan, 25 bin öğrencinin katılımıyla yeni insan türü whatsappiens araştırmasını gerçekleştirdi. Araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı…

whatsappiens

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan, 25 bin öğrencinin katılımıyla yeni insan türü whatsappiens araştırmasını gerçekleştirdi. Araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı.

Prof. Dr. Eraslan yaptığı araştırmayla ilgili “WhatsAppiens, yâni whatsapp insanı. O kadar yoğun bir şekilde insanlar whatsapp üzerinde saatlerce çalışıyor, belki anlık olarak kontrol ediyor, gün içerisinde yüzlerce bakıyor, whatsapp üzerinden şikayetini bildiriyor, alışveriş yapıyor. Neredeyse anlık iletişim aracı olmaktan çıktı. İnsanların normal kullandıkları sözlü bir iletişim aracı haline geldi” diyor.


Prof. Eraslan, WhatsApp’ın giderek hayatımızda yeni bir insan tipi oluşturmaya başladığına dikkat çekiyor. WhatsApp artık sadece haberleşme için kullanılan dijital mecralardan biri değil. Kadın dayanışması, organizasyon hazırlıkları ya da alışveriş bunlardan sadece birkaçı…

Kullanıcıların yüzde 57’si 2 saat ve üzeri, yüzde 17’si ise 5 saat ve üzeri Whatsapp kullanıyor.

Türkiye Whatsappiens araştırması sonuçları

25 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada ise dikkat çeken birkaç sonuç ise şu şekilde:

• Katılımcıların yarısından fazlasının, günde iki saat ve daha fazla (%57, 60) WhatsApp kullandığı belirlenmiştir. Bunun yanısıra katılımcıların beşte birinin, günde beş saatten fazla WhatsApp kullandığı tespit edilmiştir.

• Katılımcıların üye olduğu WhatsApp grup sayılarına ilişkin yüzdelik dağılımı incelendiğinde katılımcıların yarısından fazlasının en az 4 WhatsApp grubuna üye olduğu tespit edilmiştir.

• Katılımcıların %60, 70’i birden fazla sebeple WhatsApp’ı kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu kullanım amaçlarının başında “bilgi edinmek-vermek” ve “sohbet etmek” motivasyonlarının geldiği tespit edilmiştir.

• Katılımcıların WhatsApp uygulamasını tercih etme nedenlerine ilişkin frekans dağılımı incelendiğinde, “çok yaygın olması” (f=8.712) ilk sırada yer almaktadır.


• WhatsApp üzerinden zorbalığa maruz kalan kullanıcıların oranı incelendiğinde, yaklaşık olarak katılımcılardan her 13 kişiden birinin WhatsApp üzerinden zorbalığa maruz kaldığı tespit edilmiştir.

• WhatsApp üzerinden istismar edildiğini söyleyen kullanıcıların oranı incelendiğinde, katılımcılardan her 12 kişiden birinin WhatsApp üzerinden istismar edildiği görülmektedir.

• Her 4 katılımcıdan biri WhatsApp üzerinden çeşitli kazalar (yanlış kişiyle fotoğraf paylaşmak, yanlış gruplara mesaj göndermek, vb.) yaşadıklarını belirtmişlerdir.

• Kadınlar erkeklere göre, WhatsApp’ı daha fazla “Sohbet etmek” amacıyla kullanmakta, daha fazla WhatsApp grupları bulunmakta ve WhatsApp üzerinden istismara maruz kalmaktadır.

• WhatsApp uygulamasını tercih etmede kadınlar için sesli, görüntülü olmasına, erkekler için ise kullanımının basit olması önem arz etmektedir.

• Katılımcıların %46, 60’ının “WhatsApp durum” uygulamasını sosyal mesaj verme aracı olarak görmekte ve bu anlamda içerikler paylaşmak olduğu belirlenmiştir.

• 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz, daha fazla WhatsApp üzerinden istismara, zorbalığa maruz kalmakta ve daha fazla WhatsApp gruplarında/biriyle mesajlaşırken bir kaza yaşamaktadır.


• 26 yaş ve üzeri katılımcıların diğerlerine göre, WhatsApp’ı alışveriş/ticaret yapmak ve görüntülü iletişim kurmak amacıyla WhatsApp’ı daha fazla kullandığı saptanmıştır.

Türkler VPN hizmetlerine akın ediyor: Türkiye en çok VPN kullanan 3. ülke!


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.