Whatsappiens: Yeni bir insan türü geliyor! Whatsapp araştırması sonuçları

Dev WhatsApp araştırmasının sonuçları ortaya çıktı: Yeni bir insan türü geliyor! Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan, 25 bin öğrencinin katılımıyla yeni insan türü whatsappiens araştırmasını gerçekleştirdi. Araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı…

whatsappiens

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan, 25 bin öğrencinin katılımıyla yeni insan türü whatsappiens araştırmasını gerçekleştirdi. Araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı.

Prof. Dr. Eraslan yaptığı araştırmayla ilgili “WhatsAppiens, yâni whatsapp insanı. O kadar yoğun bir şekilde insanlar whatsapp üzerinde saatlerce çalışıyor, belki anlık olarak kontrol ediyor, gün içerisinde yüzlerce bakıyor, whatsapp üzerinden şikayetini bildiriyor, alışveriş yapıyor. Neredeyse anlık iletişim aracı olmaktan çıktı. İnsanların normal kullandıkları sözlü bir iletişim aracı haline geldi” diyor.


Prof. Eraslan, WhatsApp’ın giderek hayatımızda yeni bir insan tipi oluşturmaya başladığına dikkat çekiyor. WhatsApp artık sadece haberleşme için kullanılan dijital mecralardan biri değil. Kadın dayanışması, organizasyon hazırlıkları ya da alışveriş bunlardan sadece birkaçı…

Kullanıcıların yüzde 57’si 2 saat ve üzeri, yüzde 17’si ise 5 saat ve üzeri Whatsapp kullanıyor.

Türkiye Whatsappiens araştırması sonuçları

25 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada ise dikkat çeken birkaç sonuç ise şu şekilde:

• Katılımcıların yarısından fazlasının, günde iki saat ve daha fazla (%57, 60) WhatsApp kullandığı belirlenmiştir. Bunun yanısıra katılımcıların beşte birinin, günde beş saatten fazla WhatsApp kullandığı tespit edilmiştir.

• Katılımcıların üye olduğu WhatsApp grup sayılarına ilişkin yüzdelik dağılımı incelendiğinde katılımcıların yarısından fazlasının en az 4 WhatsApp grubuna üye olduğu tespit edilmiştir.

• Katılımcıların %60, 70’i birden fazla sebeple WhatsApp’ı kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu kullanım amaçlarının başında “bilgi edinmek-vermek” ve “sohbet etmek” motivasyonlarının geldiği tespit edilmiştir.

• Katılımcıların WhatsApp uygulamasını tercih etme nedenlerine ilişkin frekans dağılımı incelendiğinde, “çok yaygın olması” (f=8.712) ilk sırada yer almaktadır.


• WhatsApp üzerinden zorbalığa maruz kalan kullanıcıların oranı incelendiğinde, yaklaşık olarak katılımcılardan her 13 kişiden birinin WhatsApp üzerinden zorbalığa maruz kaldığı tespit edilmiştir.

• WhatsApp üzerinden istismar edildiğini söyleyen kullanıcıların oranı incelendiğinde, katılımcılardan her 12 kişiden birinin WhatsApp üzerinden istismar edildiği görülmektedir.

• Her 4 katılımcıdan biri WhatsApp üzerinden çeşitli kazalar (yanlış kişiyle fotoğraf paylaşmak, yanlış gruplara mesaj göndermek, vb.) yaşadıklarını belirtmişlerdir.


• Kadınlar erkeklere göre, WhatsApp’ı daha fazla “Sohbet etmek” amacıyla kullanmakta, daha fazla WhatsApp grupları bulunmakta ve WhatsApp üzerinden istismara maruz kalmaktadır.

• WhatsApp uygulamasını tercih etmede kadınlar için sesli, görüntülü olmasına, erkekler için ise kullanımının basit olması önem arz etmektedir.

• Katılımcıların %46, 60’ının “WhatsApp durum” uygulamasını sosyal mesaj verme aracı olarak görmekte ve bu anlamda içerikler paylaşmak olduğu belirlenmiştir.

• 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz, daha fazla WhatsApp üzerinden istismara, zorbalığa maruz kalmakta ve daha fazla WhatsApp gruplarında/biriyle mesajlaşırken bir kaza yaşamaktadır.


• 26 yaş ve üzeri katılımcıların diğerlerine göre, WhatsApp’ı alışveriş/ticaret yapmak ve görüntülü iletişim kurmak amacıyla WhatsApp’ı daha fazla kullandığı saptanmıştır.

Türkler VPN hizmetlerine akın ediyor: Türkiye en çok VPN kullanan 3. ülke!