Salda Gölü’nde yapılaşmaya izin veren imar planı onaylandı!

Burdur Valiliği, Salda Gölü’nü imara açacak projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

salda imar

Salda Gölü’nde yapılaşmaya izin veren imar planı onaylandı!

Burdur‘un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü‘nü imara açacak proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Konuyla ilgili olarak Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı koşullarına uygun olmak kaydıyla seyrek yoğunluklu kırsal yapılaşmaya imkân tanınacaktır” denildi.


Hazırlanan planda, mevcutta bulunan köy yerleşimlerinin (Karaatlı Mahalle Yerleşimi, Düden, Işıklar ve Niyazlar) “geleneksel dokusunun korunması amacıyla mevcut halinin sürdürülmesinin hedeflendiği” ifadelerine yer verildi.

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

• Salda Gölü Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile; göl yüzeyinde herhangi bir faaliyete izin verilmemiştir.

• Göl çevresinde, doğal alanlar ve köyler arasında bisiklet yolları ve yürüyüş rotaları önerilmiştir.

• Alan içerisinde mevcutta bulunan maden ocaklarının faaliyetlerinin sonlandırılması öngörülmüştür.

• Tarım, mera, orman alanları ile sulak alanlar korunmuştur. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olup; ilan sürecinde itiraz olması halinde bu itirazlar değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilecektir.


• Ayrıca Yeşilova Belediyesi ve Salda Köyünde alt ölçekli plan çalışmaları devam etmektedir.

12 bin yıllık Dipsiz Göl’ün yok edilmesine izin veren müdür, kurban keserek görevine döndü!