Kıdem tazminatı almayı zorlaştıran düzenleme komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 30 maddesi kabul edildi.

Kıdem tazminatı almayı zorlaştıran düzenleme

Kıdem tazminatı almayı zorlaştıran düzenleme komisyondan geçti

Teklife göre, 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve daha yukarı yaştaki işçilerle belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek.


Uzmanlar, bu madde nedeniyle işçinin kıdem tazminatı almasının zorlaşacağını belirtiyor.

Belirli süreli sözleşmelerde belirlenen sürenin sonunda sözleşme kendiliğinden sona erdiği için işçinin kıdem tazminatı alabilmesi zora giriyor.

25 yaşını doldurmamış işçiler ile yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi, işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek.

Bu hüküm uyarınca bir defada veya yenilenerek yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi iki yılı aşamayacak.

İşe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup, bir veya birden fazla işverence çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak işverenlerce, prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile yüzde 7.5’i işveren, yüzde 5’i sigortalıya ait olmak üzere yüzde 12.5 oranında genel sağlık sigortası primi ödenecek.

Bu madde kapsamında çalışanların genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu olacak.

Bu fıkra kapsamına girenler, adlarına ödenen primin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın 30 katının yüzde 20’si oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyebilecek. Ödenen primlere ilişkin süreler sigortalılık süresi sayılacak.


İşe girdiği tarihten önceki son bir yıl içinde prim ödeme gün sayısı 120 günden fazla olanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacak.

2021 cezalar yılı olacak: Vergiler ve trafikten bol bol ceza yağacak!