2021 yılı için trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tarifesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olarak açıkladı. Buna göre 2021 trafik cezaları, Motolu Taşıtlar Vergisi (MTV) tarifleri belli oldu. İşte detaylar…

2021 yılı için trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyatları

2021 yılı için trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tarifesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) 2021 yılındaki vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranını Resmi Gazete’de yayımladı. Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Buna göre trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifleri de belli oldu.


Resmi Gazete’de yer alan açıklama şöyle:

• Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

• Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için yüzde 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

2021 yılı trafik cezaları belli oldu: Hız sınırı cezası ne kadar?

Trafik cezaları kapsamında en çok uygulanan ceza hız limitini aşma cezası. Türkiye’de hız sınırını aşmanın cezası, aşım oranına göre değişiklik gösteriyor:

• Yönetmelikle belirlenen hız sınırını %10’dan %30’a (%30 dahil) kadar aşan kişilere 314 TL para cezası uygulanır.

• Yönetmelikle belirlenen hız sınırını %30’dan %50’ye (%50 dahil) kadar aşan kişilere 652 TL para cezası uygulanır.

• Yönetmelikle belirlenen hız sınırını %50’den fazla aşan kişilere ise 1.339 TL para cezası uygulanır.

2021 trafik cezaları: Alkollü araç kullanma cezası ne kadar?

Hususi otomobille 0,50 promil üzerinde alkollü olarak araç kullanmanın cezası 1.230 TL’dir. İlk cezadan itibaren 5 yıl içerisinde 2. kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülere 1.679 TL, 3 ve 3’ten fazla kez yakalanan sürücülere ise 2.698 TL para cezası kesilir.

İlk defa alkollü olarak yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 6 ay, 2. kez yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konur. 3 ve 3’ten fazla kez yakalananların ise her defasında ehliyetlerine 5 yıllığına el konur.

Hususi olmayan otomobillerde ise 0,20 promil üzerinde alkollü olarak araç kullanmak yasaktır. Uygulanan cezalar ise hususi otomobiller ile aynıdır.

2021 trafik cezaları: Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmanın cezası ne kadar?

Uyuşturucu ya da uyarıcı herhangi bir maddenin etkisindeyken araç kullanmanın cezası 6.909 TL’dir. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 5 yıl süresince el konuluyor. Ayrıca kanunlara göre Türkiye’de uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmak yasak. Bu nedenle ayrıca hukuki süreç işletilir ve dava açılır.

Trafik ceza puanı nedir?

Trafik cezaları yanı sıra kurallara uymayan sürücülere trafik cezası puanı da uygulanır. 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı alan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay boyunca el konulur. Şahsınıza gelen trafik ceza puanlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

2021 Trafik Cezaları (Tam Liste)

Alkol, uyuşturucu ve hız sınırı dışında sıkça karşılaşılan trafik cezaları şöyle sıralanıyor:

Trafik cezaları: Ceza Nedeni Ceza Tutarı Ceza Puanı Trafikten Men
Tescilli aracı tescil belgesi ve plakası olmadan trafiğe çıkarmak 1.339 TL 10 Eksiklikler giderilinceye kadar
Hurdaya çıkarılmış aracı trafiğe çıkarmak 2.698 TL Yok Mülkiyet kamuya geçene kadar
Araç tescil belgesini araç içerisinde bulundurmamak 122 TL 10 Araç bilgileri doğrulanana kadar
Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere monte etmek 122 TL 15 Tescil plakası uygun yere yerleştirilene kadar
Standart dışı plaka kullanmak 551 TL 20 Yok
Tescil plakasında okumayı engelleyen değişiklikler yapmak 551 TL 15 Yok
Tescilli aracı plakasız kullanmak 2.270 TL 20 Tescil plakası takılıncaya kadar
Başka bir araca tescilli plakayı takmak ya da kullanmak 6.687 TL 20 Araç tescil edilinceye ya da tescilli plaka takılıncaya kadar
Sahte plaka takmak ya da kullanmak 6.687 TL 20 Araç tescil edilinceye ya da tescilli plaka takılıncaya kadar
Çakar ve siren gibi ses çıkaran aletleri mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanmak 1.339 TL Yok 1 yıl içerisinde 3 kere ihlal olması durumunda 15 gün men cezası uygulanır
Resmi olmayan araçlara siyah plaka takmak 314 TL 10 Aykırılık giderilene kadar
Araç üzerinde yapılan mevzuata uygun değişikliği 30 gün içerisinde bildirmemek

144 TL

10 Yapılan değişiklik tescil belgesine işlenene kadar
Yüksek sesli egzoz gibi çevreyi rahatsız edecek düzeyde yüksek sesli ve mevzuata uygun olmayan değişiklikler yapmak 1.339 TL Yok Araç mevzuata uygun hale getirilene kadar
Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak 314 TL 10 Yok
Muayene sonucunda emniyetsiz olduğu anlaşılan araçla trafiğe çıkmak 652 TL Yok Yok
Ehliyetsiz araç kullanmak 2.473 TL Yok Yok
Sürücü belgesi herhangi bir nedenle geri alınmasına rağmen araç kullanmak 2.473 TL Yok Yok
Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak 2.473 TL Yok Yok
Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 1.339 TL 20 Yok
Kırmızı ışık kuralına uymamak 314 TL 20 1 yıl içerisinde 3 kere tekrar edilirse 30, 6 defa tekrar edilirse 45, 9 defa tekrar edilirse 90 gün sürücü trafikten men edilir
Trafik işaretçilerine ya da levhalarına uymamak 144 TL 20 Yok
Takip mesafesine uymayıp yakın takip yapmak 144 TL 10 Yok
Araç sürerken cep telefonu gibi bir iletişim cihazı kullanmak 314 TL 10 Yok
Kara yollarında mecburi şartlar dışında duraklamak ya da park etmek 144 TL 20 Yok
Taşıt yolu üzerinde duraklayan ya da park edilen araçların yanında duraklamak 144 TL 10 Yok
Taşıt yolu üzerinde, geçiş yolları önünde ya da üzerinde park etmek 144 TL 10 Yok
Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içerisinde park etmek 144 TL 10 Yok
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden on beş metrelik mesafe içinde park etmek 144 TL 10 Yok
Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek 144 TL 10 Yok
Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etmek 144 TL 10 Yok
 Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek 144 TL 10 Yok
Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünde beş metrelik mesafe içinde park etmek 144 TL 10 Yok
Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek 144 TL 10 Yok
Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek 144 TL 10 Yok
Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek 288 TL 10 Yok

Not: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2021 yılı için belirlediği %9,11 yeniden değerlendirme oranına göre hesaplanmıştır. Yukarıdaki trafik cezaları değişiklik gösterebilir.

2021 yılı MTV ücretleri ne kadar olacak? (Tam liste)

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için de artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da bu orana göre artacak.

İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları…

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.

Aracın tescil tarihi 01.01.2018’den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.

01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

 • 2019 MTV: 861 lira
 • 2021 MTV: 964 lira
 • 2021 MTV: 1051 lira

1301-1600 cc 

 • 2019 MTV: 1499 lira
 • 2021 MTV: 1678 lira
 • 2021 MTV: 1830 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

 • 2019 MTV: 2647 lira
 • 2021 MTV: 2964 lira
 • 2021 MTV:  3234 lira

1801-2000 cc

 • 2019 MTV: 4170 lira
 • 2021 MTV: 4670 lira
 • 2021 MTV: 5095 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

 • 2019 MTV: 600 lira
 • 2021 MTV: 672 lira
 • 2021 MTV:  733 lira

1301-1600 cc

 • 2019 MTV: 1124 lira
 • 2021 MTV: 1258 lira
 • 2021 MTV:  1372 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc


 • 2019 MTV: 2068 lira
 • 2021 MTV: 2316 lira
 • 2021 MTV: 2526 lira

1801-2000 cc

 • 2019 MTV: 3211 lira
 • 2021 MTV: 3596 lira
 • 2021 MTV:  3923 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

 • 2019 MTV: 336 lira
 • 2021 MTV: 376 lira
 • 2021 MTV:  410 lira

1301-1600 cc

 • 2019 MTV: 652 lira
 • 2021 MTV: 730 lira
 • 2021 MTV: 796

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

 • 2019 MTV: 1218 lira
 • 2021 MTV: 1364 lira
 • 2021 MTV: 1488 lira

1801-2000 cc

 • 2019 MTV: 1888 lira
 • 2021 MTV: 2114 lira
 • 2021 MTV: 2306 lira

2019 yılında taşıtlardaki değer 46 bin 300 liranın altındakiler, 81 bin 100 lirayı aşmayanlar ve 81 bin 100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.

1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar ve 90 bin 800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi.

1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

 • 2019 MTV: 861 lira
 • 2021 MTV: 964 lira
 • 2021 MTV: 1051 lira

Matrahı 51 bin 800 – 90 bin 800 lira arası

 • 2019 MTV: 946 lira
 • 2021 MTV: 1059 lira
 • 2021 MTV: 1155 lira

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

 • 2019 MTV: 1033 lira
 • 2021 MTV: 1156 lira
 • 2021 MTV: 1261 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

 • 2019 MTV: 1499 lira
 • 2021 MTV: 1678 lira
 • 2021 MTV:  1831 lira

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 – 90 bin 800 lira arası

 • 2019 MTV’si: 1649 lira
 • 2021 MTV’si: 1846 lira
 • 2021 MTV: 2014 lira

1301-1600 cc

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

 • 2019 MTV’si: 1799 lira
 • 2021 MTV’si: 2014 lira
 • 2021 MTV: 2197 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

 • 2019 MTV: 2911 lira
 • 2021 MTV: 3260 lira
 • 2021 MTV: 3557 lira

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

 • 2019 MTV: 3176 lira
 • 2021 MTV: 3557 lira
 • 2021 MTV: 3881 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

 • 2019 MTV’si: 4586 lira
 • 2021 MTV’si: 5136 lira
 • 2021 MTV:  5603 lira

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

 • 2019 MTV’si: 5003 lira
 • 2021 MTV’si: 5603 lira
 • 2021 MTV: 6113 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemesi ne zaman?

İlk taksidi Ocak ayında yapılacak MTV ödemelerinin 2. taksit ödemeleri Temmuz ayında gerçekleşecek.


Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlı fiyatları belli oldu!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.