Ali Babacan memlekete DEVA olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ekonomiye yönelik görüş ayrılıklarından dolayı AKP’den ayrıldığı iddia edilmiş; parti kurması durumunda Abdullah Gül’ün kendisine destek vereceği düşünülen Ali Babacan’ın DEVA Partisi…

Ali Babacan memlekete DEVA olur mu?

Ali Babacan memlekete DEVA olur mu?

Ali Babacan 2015 yılındaki seçimlerde, Ankara 1. bölge 1. sıradan aday olurken aslında pek de istekli olmadı. O dönemde AKP yönetimi ile zaman zaman ters düştüğü görüldü. Hatta o dönemde, bugünkü siyasi rakibi olan ve bir ara birlikte parti kuracakları düşünülen Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan’ı ikna ederek tekrar AKP’den milletvekili olmasını istemişti.


O dönemde Davutoğlu, Babacan için “Sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da çok ciddi bir itibar kazandı. Her alanda Türkiye’ye büyük katkılar yapabilecek bir devlet adamıdır” demişti.

Babacan’ın, o günlerde Başbakan olan Erdoğan ile ters düştüğü konu, ekonomiye yönelik bakış açılarıydı. Aslında Babacan, bundan yıllar önce bugünleri görmüş sanki. Ekonomik parametrelere farklı pencerelerden bakıyordu her iki isim de.

Erdoğan bugünlerde olduğu gibi o günlerde de ‘inşaat ekonomisi’ne yönelmişken; Ali Babacan borçlanarak büyümeyi doğru bulmamış ve ‘sanayi’nin gelişmesine dikkat çekmişti.

Ali Babacan aslında, AKP’den ayrıldıktan sonra siyasete pek de sıcak bakmıyordu. Ancak daha sonra gelişen siyasi konjonktür, fikrinin değişmesine neden oldu.


Abdullah Gül’ün, Babacan’a destek verdiği ve Davutoğlu’nun yanında olmayacağı iddia edilmişti. Şu an için kartlar açık oynanmıyor doğrusunu söylemek gerekirse ve gelecekte Gül, rengini belli eder mi onu da zaman gösterecektir.

Ali Babacan, AKP’den önceki yıllarında uluslararası şirketlere danışmanlık yapmış biri. Bunun yanında Sayın Babacan’ın dışişleri bakanlığı, ekonomi bakanlığı ve Avrupa Birliği ile ilgili müzakerelerde bulunması, kendisinin dünya ekonomi piyasalarınca tanınmasını sağlamıştır.

Babacan’ın AKP’den sonra DEVA Partisi‘ni kurması; Türk siyasetinde, özellikle sağ seçmende bir umut oldu diyebiliriz. Erdoğan siyasetinin, daha doğru bir ifade ile AKP’nin kurulduğu yıllardaki siyasetin sürekliliğini istiyor ve şu an buradan politikanın devamını arzuluyor kendisi.

Bugün, demokrasinin ve bağımsız yargının tutarlı bir şekilde, eşgüdümlü olması halinde ekonominin rayına oturacağını düşünüyor. Toplumun hayat tarzına müdahil olmadan özgürlükçü bir iradenin varlığının vazgeçilmez olduğunu ifade etmekte kendisi…


O yüzden Babacan’ın DEVA Partisi Türk siyasetine yeni bir renk olacaktır diye düşünüyorum…

Ali Babacan: Yüksek faiz vatana ihanettir diyordunuz, şimdi ne oldu?


Kişioğlu, zıt düşüncelere sahip kişilerle tartışmayı seven ve her olaya bilimsel olarak yaklaşıp, olaylara septik yaklaşmaktan kaçınmayan biridir. Olayları derinlemesine incelemeyi ve yanlışın ortaya çıkarılıp doğruya nasıl ulaşılacağı konusunda fikir üretilip bunun üzerinden felsefe yapılmasını arzulayan biridir. Etik, ahlaki ve hukuki sınırları aşmadan herkesin, her ortamda eleştirilmesi taraftarıdır. Dogmatik düşüncelerden uzak; sormayı, sorgulamayı kendisine görev edinmiş ve bunun çabası içerisindedir… Her türlü bilgi alışverişine açık; farklı görüşlerin çarpıştıkça büyüyebileceğine ve kolektif düşünsel ürünlerin ikamesinin de olabileceğine inanmakta; halk için, halk yararına olan her şeyin de yanındadır…