Keçiören Belediyesi’nin 31 bin liraya kiraladığı arazi elden ele geçti, kira 480 bin liraya çıktı

Keçiören Belediyesi’nin yıllık 31 bin liraya bir şirkete kiraladığı mesire alanı elden ele geçti, kiralayan bir başkasına kiraladı. Arazinin kirası 480 bin liraya çıktı!

Keçiören Belediyesi

Ankara’nın Keçiören Belediyesi’nin 2019 Sayıştay Denetim Raporu yayımlandı. Orman İşletmesi’nden belediyenin 31 bin TL’ye kiraladığı alan, elden ele geçerek son sözleşmede bir şirketten diğer şirkete 480 bin TL ve cironun yüzde 10’u karşılığı kiralandığı ortaya çıktı.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in Sayıştay denetim raporunu kaynak gösterdiği haberine göre, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü ile Keçiören Belediyesi arasında yapılan 20 Kasım 2015 tarihli sözleşme ile Çankaya İlçesi Yıldız Mevkii Birlik Mahallesinde bulunan “Ankara Orman İşletme Şefliği Hasbahçe 1 B Tipi 6,28 Hektar Mesire Yeri” 29 yıllığına kiralandı. Kiralamanın bedeli yıllık 31 bin 916 TL olarak belirlendi ve takip eden yıllar kiranın Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırılacağı belirtildi.


Belediye, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü ile sözleşme imzalarken kiralanan alanın tekrar kiraya verilmesi konusunda izin istedi.

Ankara Orman İşletme Müdürlüğü, belediye ile üçüncü kişi arasında düzenlenen kira sözleşmesinden elde edilen gelirin, cari yıl kira bedelinden fazla olan kısmının yüzde ellisinin kendilerine ödenmesi ve her türlü sorumluluğun belediyede olması şartıyla üçüncü kişiye kiralanmasını uygun gördü.

Bunun üzerine belediye, yıllık 33 bin TL bedel üzerinden ihaleye çıktı. İhaleye tek bir şirket 34 bin teklif verdi ve ihaleyi kazandı.

Şirket ile belediye arasında 7 Ocak 2016 tarihinde imzalanan sözleşme ile mesire yeri 29 yıllığına bu şirkete kiralandı.


Belediye ile kiracı arasında imzalanan sözleşmede, şirketin kiraladığı mesire yeri ve tesisleri belediyeden izin almadan devretmesi ya da kiralamasının yasak olduğu da yazıldı.

Kiralayan bir başkasına kiraladı

Daha sonra alanda yapılan incelemede, mesire yerinde ilk kiracının başka bir şirkete onun da üçüncü bir şirkete kiralama yaptığı tespit edildi.

İkinci ve üçüncü şirket arasında 11 Şubat 2017’de alanın bir bölümüne Aquapark yapılması için 15 yıllık “İmalat Karşılığı İşletme Sözleşmesi” imzalandığı ve alanda Aquapark’ın yanı sıra kafe, mangal evi, idari bina, soyunma odaları bulunduğu belirlendi.

İkinci şirket ile üçüncü şirket arasında kira bedeli olarak ise aylık 40 bin, yılık 480 bin TL ve aylık cironun yüzde 10’u üzerinden anlaşıldığı da denetim raporunda yer aldı.

Sayıştay kötüye kullanma dedi

Sayıştay denetçileri, isimleri açıklanmayan ve raporda “A,B,C” olarak gösterilen şirketler ile belediye arasındaki kiralama olayı için şu tespitte bulundu:


“Bu şekilde Belediyenin bilgisi, izni ve onayı olmadan yapılan kiralama işlemleri, yasal mevzuatta belirtilen, Belediyenin mahalli müşterek nitelikte olmak kaydıyla işlemler yapacağı ve sorumlulukları altındaki kamu malları ve kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımının sağlanacağı, kayıp ve kötüye kullanımının önleneceği hükümlerine ve belediye ile…. isimli A şirketi arasında yapılan kira sözleşmesi hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.”

Kamu arazileri üzerindeki turistik tesislerin borçları 1 yıl ertelendi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.