Kredi çeken yurttaş borcuna sadık kalırken, sermayeden tahsil etmek imkansız!

Ziraat Bankası’ndan kredi çeken yurttaşlar ve çiftçiler borçlarına sadık kalırken şirketlere verilen kredilerden vadesi geçenlerin oranı yüzde 1452 arttı!

Kredi alan yurttaş ve çiftçi borcuna sadık kalırken, sermayeden tahsil etmek imkansız!

Kredi çeken yurttaş borcuna sadık kalırken, sermayeden tahsil etmek imkansız!

Ziraat Bankası’ndan, tarımsal kredi ve bireysel kredi alanlar borçlarını geri ödemede sorun yaratmazken imalat, ticaret, tarım, taahhüt, turizm ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere verilen kredilerin tahsilinde güçlük yaşanıyor.


Kurumsal müşterilere verilen kredilerden vadesi geçenlerin oranında büyük artış oldu. Risk uyarısında bulunan Sayıştay, kredilendirme aşamasında dikkatli olunmasını istedi.

Ziraat Bankası’nın denetim raporlarında yer alan bilgilere göre, bankanın kullandırdığı kredilere ilişkin son beş yıla ait verilerin incelenmesi sonucunda, bireysel ve tarımsal kredilerde kredi artış oranı ile vadesi geçmiş kredilerin artış oranı arasında uyum olduğu görüldü.

Ancak kurumsal ve girişimci kredilerde kredi artış oranı ile vadesi geçmiş kredilerin artış oranı arasında önemli ölçüde uyumsuzluk olduğu saptandı. Bankanın son beş yıla ilişkin verileri incelendiğinde kullandırılan kredi tutarlarının önemli ölçüde arttığı belirlendi.

Buna göre, 2015 yılı sonu itibarıyla 189.083 milyon TL düzeyinde olan kredi büyüklüğü, 2016 yılında 236.609 milyon TL, 2017 yılında 302.807 milyon TL, 2018 yılında 379.331 milyon TL ve 2019 yılında 447.983 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Büyük pay kurumsal kredilerde

Bankanın verdiği kredilerden en yüksek payı kurumsal müşteriler aldı.


2019 yılı sonu itibarıyla toplam 447.983 milyon TL düzeyindeki toplam kredilerin 257.305 milyon TL’si kurumsal kredilerden, 118.964 milyon TL’si bireysel kredilerden ve 71.714 milyon TL’si ise tarımsal kredilerden oluştu.

Kurumsal kredilerin toplam krediler içindeki payı 2015 yılında yüzde 52 düzeyinde gerçekleşmişken bu oran yıllar itibarıyla artarak 2019 yılı sonunda yüzde 58’e çıktı.

Rekor artış!

2015 yılı referans alındığında bireysel kredilerde toplam kredi artış oranı yüzde 230, vadesi geçen ancak takibe uğramayan kredi artış oranı yüzde 175 olarak, tarımsal kredilerde toplam kredi artış oranı yüzde 189 vadesi geçmiş kredi artış oranı yüzde 351 oldu.

Kurumsal kredilerde ise toplam krediler yüzde 259 oranında artarken vadesi geçmiş kredilerdeki artış yüzdesi 1452 gibi olarak gerçekleşti.

Sayıştay: Kredi verirken dikkat!

Sayıştay’ın denetim raporunda, bankanın kullandırdığı toplam kredilerin yaklaşık yüzde 58’inin kurumsal nitelikli kredilerden oluştuğu vurgulanarak şu uyarılarda bulunuldu:

• Bu segmentteki kredilerin geri ödemesinde yaşanan gecikmelerin bankanın mali yapısını ve kârlılığını olumsuz anlamda etkileyebileceği, takip oranlarının yükselmesine yol açabileceği, faaliyetlerini verimli ve kârlı bir şekilde sürdürmesi açısından problemler oluşturabileceği hususları dikkat çekmektedir.


• Bu bağlamda banka tarafından kredilendirme sürecinde; kredilendirme ilkelerine uygun hareket edilmesi, işletmelere ve projelere ilişkin analiz raporlarının gerçekçi hazırlanması ve kredi tahsis aşamasında dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Amasya çiftçisi kredi borcunu ödeyemedi, traktörleri haczedildi!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.