Kredi çeken yurttaş borcuna sadık kalırken, sermayeden tahsil etmek imkansız!

Ziraat Bankası’ndan kredi çeken yurttaşlar ve çiftçiler borçlarına sadık kalırken şirketlere verilen kredilerden vadesi geçenlerin oranı yüzde 1452 arttı!

Kredi alan yurttaş ve çiftçi borcuna sadık kalırken, sermayeden tahsil etmek imkansız!

Kredi çeken yurttaş borcuna sadık kalırken, sermayeden tahsil etmek imkansız!

Ziraat Bankası’ndan, tarımsal kredi ve bireysel kredi alanlar borçlarını geri ödemede sorun yaratmazken imalat, ticaret, tarım, taahhüt, turizm ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere verilen kredilerin tahsilinde güçlük yaşanıyor.


Kurumsal müşterilere verilen kredilerden vadesi geçenlerin oranında büyük artış oldu. Risk uyarısında bulunan Sayıştay, kredilendirme aşamasında dikkatli olunmasını istedi.

Ziraat Bankası’nın denetim raporlarında yer alan bilgilere göre, bankanın kullandırdığı kredilere ilişkin son beş yıla ait verilerin incelenmesi sonucunda, bireysel ve tarımsal kredilerde kredi artış oranı ile vadesi geçmiş kredilerin artış oranı arasında uyum olduğu görüldü.

Ancak kurumsal ve girişimci kredilerde kredi artış oranı ile vadesi geçmiş kredilerin artış oranı arasında önemli ölçüde uyumsuzluk olduğu saptandı. Bankanın son beş yıla ilişkin verileri incelendiğinde kullandırılan kredi tutarlarının önemli ölçüde arttığı belirlendi.

Buna göre, 2015 yılı sonu itibarıyla 189.083 milyon TL düzeyinde olan kredi büyüklüğü, 2016 yılında 236.609 milyon TL, 2017 yılında 302.807 milyon TL, 2018 yılında 379.331 milyon TL ve 2019 yılında 447.983 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Büyük pay kurumsal kredilerde

Bankanın verdiği kredilerden en yüksek payı kurumsal müşteriler aldı.


2019 yılı sonu itibarıyla toplam 447.983 milyon TL düzeyindeki toplam kredilerin 257.305 milyon TL’si kurumsal kredilerden, 118.964 milyon TL’si bireysel kredilerden ve 71.714 milyon TL’si ise tarımsal kredilerden oluştu.

Kurumsal kredilerin toplam krediler içindeki payı 2015 yılında yüzde 52 düzeyinde gerçekleşmişken bu oran yıllar itibarıyla artarak 2019 yılı sonunda yüzde 58’e çıktı.

Rekor artış!

2015 yılı referans alındığında bireysel kredilerde toplam kredi artış oranı yüzde 230, vadesi geçen ancak takibe uğramayan kredi artış oranı yüzde 175 olarak, tarımsal kredilerde toplam kredi artış oranı yüzde 189 vadesi geçmiş kredi artış oranı yüzde 351 oldu.

Kurumsal kredilerde ise toplam krediler yüzde 259 oranında artarken vadesi geçmiş kredilerdeki artış yüzdesi 1452 gibi olarak gerçekleşti.

Sayıştay: Kredi verirken dikkat!

Sayıştay’ın denetim raporunda, bankanın kullandırdığı toplam kredilerin yaklaşık yüzde 58’inin kurumsal nitelikli kredilerden oluştuğu vurgulanarak şu uyarılarda bulunuldu:

• Bu segmentteki kredilerin geri ödemesinde yaşanan gecikmelerin bankanın mali yapısını ve kârlılığını olumsuz anlamda etkileyebileceği, takip oranlarının yükselmesine yol açabileceği, faaliyetlerini verimli ve kârlı bir şekilde sürdürmesi açısından problemler oluşturabileceği hususları dikkat çekmektedir.


• Bu bağlamda banka tarafından kredilendirme sürecinde; kredilendirme ilkelerine uygun hareket edilmesi, işletmelere ve projelere ilişkin analiz raporlarının gerçekçi hazırlanması ve kredi tahsis aşamasında dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Amasya çiftçisi kredi borcunu ödeyemedi, traktörleri haczedildi!