Sabancı Holding uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor

62 bin çalışanı olan Sabancı Holding, uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor. 2 yıl içinde 25 bin beyaz ve gri yaka çalışanın esnek ve uzaktan çalışmaya geçmesi planlanıyor. Bu doğrultuda 200 milyon TL’nin üzerinde ilave yatırım hedefleniyor.

Sabancı Holding uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Sabancı Holding de esnek çalışmayı kalıcı hale getirdi. Boston Consulting Group (BCG) Türkiye işbirliğiyle hazırlanan ‘İşin Geleceğine Uyum’ planı topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsayacak ve 7 ana başlık altında uygulanacak.

Tüm çalışanlar, mevcut ve yeni eklenecek gelişim programlarıyla, gelecek için ihtiyaç duydukları yetkinlik ve becerilerle donatılacak. Beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75’i tamamen ya da karma modelle uzaktan çalışmaya devam edecek. Çalışanlar farklı Sabancı şirketlerine ait lokasyonları kullanabilecek.


İnternet, yemek, elektronik iş araçları gibi bazı sabit gider destekleri ve çalışma masası, sandalyesi, ergonomik ihtiyaçlara yönelik destekler verilecek. Programda çalışanlar ve aileleri için online psikolog ve rehberlik seansları da yer alacak. İki yıl içinde çalışanlara ve organizasyonlara yönelik 200 milyon TL’nin üzerinde ilave yatırım hedefleniyor.

Covid-19 salgını dijital dönüşümü hızlandırırken, iş yapış şekillerini de değiştirdi. Esnek/uzaktan çalışma yeni normal haline geldi. Sabancı Holding de esnek çalışmayı kalıcı hale getirdiğini duyurdu. 2020 yılı faaliyet raporuna göre 2020 yıl sonu itibarıyla alt işveren dâhil yaklaşık 62 bin çalışanı bulunan toplulukta iki yıl içinde 25 bin beyaz ve gri yaka çalışanın esnek ve uzaktan çalışmaya geçmesi planlanıyor.

Sabancı Holding’in, Boston Consulting Group (BCG) Türkiye işbirliğiyle hazırlayarak, uyguladığı plan ile ilgili olarak Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur ve Boston Consulting Group (BCG) Kıdemli Yönetici Ortağı ve Ülke Direktörü Burak Tansan’ın katıldığı basın toplantısı düzenlendi.

7 ana başlık altında uygulanacak

Toplantıda verilen bilgiye göre Sabancı Holding’in 2021-2025 stratejisi kapsamında odaklandığı beş ana başlıktan biri olan İşin Geleceğine Uyum için 1.500 maddelik eylem planı hazırlandı. Plan, topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsayacak ve 7 ana başlık altında uygulanacak. Uzaktan Çalışma, Zihinsel ve Fiziksel Sağlık, Esnek İş gücü ve Yüksek Performans, Yetenek ve Beceri yönetimi, Geleceğin Liderliği, Amaç Odaklı organizasyon ve Kültür, Dijital, Veri odaklı ve Çevik Organizasyon başlıkları altında, her bir şirket için ayrı bir yol haritası oluşturulacak. Yol haritaları kapsamında iki yılda çalışanlara yönelik 200 milyon TL’nin üzerinde yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor.

sabancı holding

Toplumsal yaşamı da ilgilendiriyor

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Türkiye’de uzaktan çalışmaya geçen ilk topluluklardan biri olduklarını, bu çalışmalara pandemi öncesinde başladıklarını söyledi. İşin Geleceğine Uyum’un sadece iş yaşamını değil, toplumsal yaşamı da yakından ilgilendiren bir konu olduğunu vurgulayan Alper “Ana amacımız; tüm paydaşlarımızın gelişip güçleneceği bir gelecek için, ‘işlerimizin ve iş yapış biçimlerimizin geleceğini’, ‘çalışma ortamlarımızın geleceğini’ ve ‘iş gücümüzün geleceğini’ bütüncül ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele alarak, cesur adımlar atmak, öncü ve örnek olma misyonumuzu pekiştirmek.

Yaşanan tüm bu dönüşümlerin ışığında, iş dünyasının temsilcileri olarak, geleceği tasarlamamız ve çalışanlarımızı geleceğin yetkinlikleri ile donatmamız şart. Bizleri bekleyen zorlu gelecekte ancak daha çağdaş, daha kapsayıcı çalışma hayatı prensipleriyle var olabilir; katma değerli üretim konusunda ülke olarak hedeflediğimiz seviyeye bu şekilde ulaşabiliriz.” dedi.

“Tasarruf değil, yatırım”

2020 yıl sonu itibarıyla Sabancı Topluluğu’nun alt işveren dâhil yaklaşık 62 bin çalışanı bulunuyor.

Alper uzaktan çalışma modeli ile sabit giderler, servis, ofis giderleri gibi kalemlerden 200 milyon lira tasarruf sağlandığını ancak Sabancı olarak bu sürece “tasarruf” değil, “yatırım” olarak baktıklarını söyledi.

Alper, “Uzaktan çalışma ile 200 milyon liraya yakın bir tasarruf var. Biz bunun tamamını çalışanlarımıza geri döndürüyoruz. Bunu bir kenara atıp kullanabilirdik ama tamamını çalışanlarımıza geri döndürmek istiyoruz. Yani maliyet ve tasarruf birbirini dengeliyor bu dönemde” dedi. İki yıllık süreçte yapılacak 200 milyon lira yatırımın başlangıç olduğunu belirten Alper, bunun uzun vadeli bir program olduğunu ve sonrasında da bu alana yatırımlarının süreceğini söyledi.

“Tüm ofislerimize ve varlıklarımıza bakıyoruz”

Alper, uzaktan çalışma modelinin kalıcı hale gelmesiyle birlikte mevcut ofislerin kullanımı ve daha küçük ofislere geçiş planları ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Topluluğumuzun tüm ofislerini, tüm varlıklarını bölge temsilciliklerimiz dahil gözden geçiriyoruz. Sabancı Topuluğu bütünsel yaklaşımı içinde ziyaretçi şirketlerden çalışanların da o ofisi teknik altyapısı ile kullanabileceği bir noktaya getireceğiz. Yani ben bugün Sabancı Holding’e geleceğime Sabancı DX’te bir toplantı organize edebilirim. Yarın Ankara’daki ofiste çalışabileceğim. Akbank dahil tüm ofislerimize ve varlıklarımıza bakıyoruz. Buradan ne tür fırsatlar doğar inceliyoruz.”

Her şirket için ayrı yol haritası izlenecek

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur da 7 ana başlık altında 34 alt başlık bulunduğunu aktardı. Her şirkete özgü reçete yazıldığını kaydeden Timur “Önümüzdeki üç yıl içinde Sabancı şirketlerinin yüzde 100’ünde sadece uzaktan çalışma değil, esnek çalışma modellerinin tamamı kullanılıyor olacak. Pandemi sonrasında da kalıcı olmak üzere beyaz ve gri yaka çalışanlarımızın yüzde 75’inin tamamen ya da karma bir modelle uzaktan çalışmaya devam edecek” dedi.

“Tasarruf unsuru olarak ele almadık”

‘İşin geleceği’ kavramını tasarruf unsuru olarak ele almadıklarını söyleyen Hakan Timur şöyle konuştu: “Uzaktan çalışma başta olmak üzere, çalışma hayatında yapılacak bazı değişikliklerin, şirketlere finansal olarak avantaj yarattığı bir gerçek. Ancak biz, tüm bu çalışmalarla oluşacak kaynağı yine çalışanlarımıza döndüreceğiz. Bu kaynağı onların ihtiyaçlarına, fiziksel ve zihinsel sağlığına, kişisel gelişimine, eğitimlerine harcayacağız. Bu doğrultuda, önümüzdeki 2 yıl içinde çalışanlarımıza ve organizasyonlarımıza yönelik 200 milyon TL’nin üzerinde ilave bir yatırımı hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”


BCG Kıdemli Yönetici Ortağı ve Ülke Direktörü Burak Tansan da ‘İşin Geleceği’ denilince akla ilk uzaktan çalışma gelse de, geleceğin organizasyonlarını inşa etmek için bu konunun çok boyutlu bir şekilde ele alınması gerektiğine inandıklarını söyledi. Tansan ” Geleceğin çalışma modellerine uyum sağlamak ve bu konuda lider olmak, önemli bir adanmışlık, zaman ve kaynak gerektiren uzun bir yolculuk.” dedi.

“İş tanımı uygun herkes uzaktan çalışacak”

Tamamen uzaktan ve karma uzaktan çalışma olarak iki ayrı planda tanımlanan model ile topluluk bünyesindeki beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75’i için uzaktan çalışma kapsamında olacak.

Yarı zamanlı çalışma

Sabancı çalışanlarına farklı Sabancı şirketlerine ait lokasyonları ortak kullanabildikleri, çalışma zamanlarını kendi belirledikleri esnek saatlerle çalışabildikleri, freelance ya da part-time çalışma opsiyonlarının sunulduğu çok sayıda uygulama hayata geçirilecek.

İleri veri analitiği uygulamaları temelli, gelecekte ihtiyaç duyacağı yetkinlikleri baz alan ve bu yetkinlikleri ikame etmeye yönelik bir stratejik iş gücü planlaması modeli tüm şirketlerde hayata geçecek.

Sabit gider desteği verilecek

Uzaktan çalışanlara verilen destekler çeşitlendirilecek. Bazı sabit gider (internet, yemek, elektronik iş araçları vb..) desteklerinin yanında ergonomik ihtiyaçlara yönelik destekler (çalışma masası, sandalyesi, vb.) de kapsamın içinde yer alacak.

İş özel hayat destek uygulaması

İş – Özel Hayat Destek Uygulamaları (toplantısız saatler, iletişim kuralları) , Uzaktan Çalışma Eğitimleri gibi pek çok destek de yaygınlaştırılarak devam edecek.

Online psikolog seansı

Tüm çalışanları kapsayan çalışan destek programları, bedensel, ruhsal, zihinsel ilave sağlık destek paketleri ile zenginleştirilecek. Bu paketlerin kapsamında; kaygı ve stres yönetimi, ebeveyn-çocuk ilişki destekleri, spor-fitness-diyetisyen destekleri, çalışanlar ve aileleri için online psikolog ve rehberlik seansları da yer alacak.

Geleneksel ofis kurguları da yeniden ele alınacak. Sürdürülebilirliği temel alan bir yaklaşımla, karbon ayak izini azaltan, daha yeşil, akıllı, engelsiz ve kapsayıcı çalışma alanları yaratmak öncelikli olacak. Bu bakış açısıyla ofisler daha esnek, ofis içindeki ve dışındaki herkesi çok daha erişebilir kılan, iş birliğini destekleyen teknolojik altyapılarla yeniden tasarlanacak.

Gelişim programlarıyla yetkinlik ve becerilerle donatılacak

Tüm çalışanlar, mevcut ve yeni eklenecek gelişim programlarıyla, gelecek için ihtiyaç duydukları yetkinlik ve becerilerle donatılacaklar.

Programlar belirli alanlarda, çalışanların ailelerinin erişimine de açık olacak.

Pilot olarak uygulamakta olan çevik çalışma modelleri, sadece belirli fonksiyonlarla sınırlı kalmadan, şirket geneline ve şirketler arası projelere yaygınlaştırılacak.

Esnek performans ve ödüllendirme modeli Perfx, yıl sonuna kadar tüm topluluk şirketlerinde yaygınlaştırılacak.

Sabancı Holding şirketleri ve kuruluşları:

 • Akbank
 • AK Sigorta
 • AvivaSA
 • AK Lease
 • AK Yatırım
 • AK Portföy
 • CarrefourSA
 • TeknoSA
 • EnerjiSA
 • ÇİMSA
 • AKÇANSA
 • BRİSA
 • TURSA
 • KORSA
 • TEMSA
 • Sabancı Üniversitesi
 • Sabancı Vakfı
 • Sakıp Sabancı (SSM) Müzesi
 • SABANCIDX

Koç Holding esnek ve uzaktan çalışma uygulamasına geçmişti


Koç Holding, 2021 yılı başında uzaktan çalışmaya geçmişti. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Açık fikirlilikle dünyadaki gelişmeleri izliyoruz. Değişmekten korkmuyoruz. Uzaktan çalışma modeli 35 bin ofis çalışanı arkadaşımız için kalıcı bir uygulama haline geliyor. 95 bine yakın çalışanı bulunan Koç Grubu’nda personelin yaş ortalaması 34; çalışanlar içinde Y ve Z kuşağı oranı ise yüzde 72.” ifadelerini kullanmıştı.

Uzaktan çalışma yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.