Uluslararası kalkınma ve barış için spor

Spor dünyayı değiştirme gücüne sahiptir; temel bir haktır, sosyal bağları güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı, barışı ve dayanışmayı ve saygıyı teşvik etmek için güçlü bir araçtır. Eşsiz bireysel becerilerimiz ve kolektif gücümüz sayesinde, spor ve fiziksel aktivite yoluyla sağlığımızı ve refahımızı iyileştirmenin yaratıcı yollarını kendi evlerimizden bile olsa bir araya gelebilir ve paylaşabiliriz.

barış için spor

Uluslararası kalkınma ve barış için spor

Geniş erişimi, benzersiz popülaritesi ve pozitif değerlerin temeli nedeniyle spor, Birleşmiş Milletler’in kalkınma ve barış hedeflerine katkıda bulunmak için ideal bir konumdadır.


UNESCO tarafından sporun tüm dünyada din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin uygulanması ve geliştirilmesi gerektiği ilkesinden hareketle; Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 23 Ağustos 2013 tarihli 67. oturumunda, 6 Nisan tarihinin “Uluslararası Kalkınma ve Barış için Spor Günü“nün ilan edilmesi, A/RES/67/296 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

BM Genel Kurulu günü belirleyen Kararında ( A / RES / 67/296 ),

Devletleri, Birleşmiş Milletler sistemini ve özellikle Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Barış için Spor Ofisi’ni, ilgili uluslararası kuruluşları ve uluslararası, bölgesel ve ulusal spor kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini ve özel sektörü de içeren sivil toplumu davet eder ve diğer tüm ilgili paydaşların Uluslararası Kalkınma ve Barış Spor Günü için işbirliği yapmaları, bunları gözlemlemeleri ve farkındalıklarını artırmalarını teşvik eder” şeklinde ifade edilmektedir.

2014 yılından itibaren 6 Nisan günü tüm dünya ve ülkemizde “6 Nisan Uluslararası Kalkınma ve Barış için Spor Günü” olarak kutlanmaya başlamıştır.

spor günü

BM Kalkınma ve Barış için Spor Ofisi ile ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Spor, Barış ve Kalkınma Forumu da dahil olmak üzere BM sisteminin birçok kuruluşu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile ortaklıklar kurmuştur. Olimpik Antlaşma’da belirtildiği üzere komitenin misyonu ve rolü, sporu insanlığın hizmetine sunmak ve sporu kültür ve eğitimle ilişkilendirerek barışçıl bir toplum ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve hiçbir ayrım gözetmeksizin insan onurunu korumaktır.

Genel Kurul ayrıca, Uluslararası Paralimpik Komitenin, engelli sporcuların başarılarını küresel bir izleyici kitlesine sergilemede ve engellilik sporunun toplumsal algısını değiştirmek için birincil araç olarak hareket etmede oynadığı rolü de kabul etmektedir.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin girişimi ile başlatılan ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde resmi olarak ilan edilen “Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü“, topluma hizmet eden ve barış için evrensel bir araç olan sporun bu rolünü desteklemeyi amaçlamaktadır.


6 Nisan Uluslararası Kalkınma ve Barış Sporları Günü, spor ve fiziksel aktivitenin topluluklarda ve dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarında oynadığı rolü tanımak için bir fırsat sunmaktadır.

sport day

Covid-19  Bireylere, toplumlara, kuruluşlara ve ekonomilere büyük zarar verdi. Salgını yenmek için alınan önlemler, spor dahil hayatımızın her alanına dokundu. Ancak sporun kendisi direnç oluşturmada ve pandemiden kurtulmada bir rol oynamaya yardımcı olacağı, daha dirençli ve eşitlikçi bir dünyaya daha iyi bir şekilde geri dönme çabasına yardımcı olabileceği ifade edilmektedir.

Spor, adaleti, ekip oluşturmayı, eşitliği, katılımı ve sebatı teşvik etmeye yardımcı olabilir. 

Spor ve fiziksel aktivite, kaygıları azaltarak ve fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirerek Covid-19 gibi kriz zamanlarını atlatmamıza da yardımcı olabilir.

Profesyonel spor aynı zamanda dünyadaki birçok insana istihdam ve gelir sağlar ve birçok topluluk ve bölgenin ekonomik başarısı için ayrılmaz bir sektördür.

Spor, sınırları aşabilir ve basmakalıp düşüncelere meydan okuyabilir ve uluslararası umut uyandırabilir, ancak buna ancak daha iyi iyileşirsek ve herkesin Covid-19’dan korunmasına yardımcı olarak pandemiyi sona erdirmeye yardım edersek geri dönebiliriz.

Şimdi, pandemiyi yenmek, adil ve eşit aşı dağıtımı için oyun alanını eşitlemek ve pandemiden daha güçlü bir şekilde kurtulmak için birbirimizi desteklemek için her zamankinden daha fazla bir ekip olarak hareket etmeliyiz.

Herkesin Covid-19’dan korunmasını sağlayarak salgının sona ermesine yardımcı olalım.

Oyun alanını düzleştirelim ve daha iyi iyileşelim.


Kaynak : https://www.un.org/en/observances/sport-day

Uluslararası İlişkiler ve Spor: 80 yılda dünya siyasetinde yankı uyandıran 15 sportif olay

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümünde, Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmekte olup, Spor Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim ve Bilim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Spor Ekonomisi, Spor Yönetimi, alanlarında ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar ile yerel, ulusal dergi ve gazetelerde Spor Editörlüğü ve yazarlığı yapmaktadır.