Zamanı boşa harcatan 6 alışkanlık

Zaman yönetiminin önünde hem Türkiye’de hem de dünya genelinde dizginlenemedikleri takdirde büyük engel olan en yaygın 6 alışkanlık…

zamanı boşa

Günümüzün en önemli sorunlarının başında, zamanın ev ve iş hayatına yeterli olmadığı şikayeti geliyor. Kadın, erkek, anne baba hatta çocukları dahi etkileyen bu kritik problem günümüzün en önemli sorunları arasında yer almayı sürdürüyor.

Yaşam akışında karşılaşılan en büyük sıkıntılardan biri zamanın hiçbir şeye yetmemesi. Kadın, erkek, anne baba hatta çocukları dahi etkileyen bu kritik problem günümüzün en önemli sorunları arasında yer almayı sürdürüyor. Bu durum beraberinde yüksek stres, öfke sorunu, verimsizlik, yorgunluk gibi olumsuz sonuçları getiriyor.


Dijital bağımlılık

Teknolojik cihazların amaçlarının dışında uzun süreli kullanılması ölü zaman olarak adlandırılmaktadır. Özellikle telefonu ya da bilgisayarı hayatın merkezine koyarak, yoğun saatler geçirmek zamanın boşa harcanmasına sebep olmaktadır. Bu durum sosyal medya platformları için de geçerlidir. Bu platformlarda geçirilen uzun süreler zaman yönetimiyle ilgili sorunları beraberinde getirmektedir.

Aynı rutinde yaşamak

Büyük resme dışarıdan bakıldığında görülüyor ki zaman aslında hayatın akışını belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Birçok öğretiye göre zamanı boşa harcamak hayatı da boşa harcamak anlamına gelmektedir. Hayata ne kadar çok deneyim sığdırılırsa zamanın o kadar iyi değerlendirileceği en yaygın görüştür. Sürekli aynı rutinin içinde olmak zamanı boşa harcatan en önemli etkenlerin başında gelmektedir.


Önemli işleri sürekli ertelemek

Ara sıra her bireyin yapması gereken bazı önemli işleri ertelediği olur. Ancak bu durumun süreklilik haline gelmesi, günlük rutinlerin aksamasına ve zamanın verimli kullanılmamasına neden olmaktadır.

Seçici izleyici olmamak

Yapılan araştırmalara göre insanlar zamanlarının büyük bölümünü televizyon veya video izleyerek geçirmektedir. Seçici bir izleyici olmamak ve televizyon karşısında geçirilen uzun saatler de bireylerin zamanlarını verimsiz kullanmalarına neden olmaktadır.

Başkalarının hayatlarına odaklanmak

Başkalarının hayatlarını konuşmak, boşa zaman harcamanın en büyük etkenlerinden biridir. Bireyler kendilerinden farklı insanların hayatlarını detaylıca ve saatlerce konuşarak kendi hayatlarından çalar. Bu eylemi gerçekleştirirken aynı zamanda kendi hayatlarını da eleştirirler ve ruh hallerini de olumsuz yönde etkilerler. Bu durumla gelen olumsuzluklardan bazıları ise yaşam isteğinin azalması, depresyon gibi durumlardır.

Uzun süreli telefon görüşmeleri yapmak


Son zamanlarda insanların en çok şikayet ettiği ve zaman alan konuların başında uzun süren telefon konuşmaları gelmektedir. Yalnızca hal hatır sormak ve önemli işleri halletmek için kullanılan telefon görüşmeleri, zaman zaman insanların vaktini en çok alan unsurlar arasında üst sıralara kadar yerleşmektedir.

Etkili zaman yönetimi nedir? Nasıl yapılır?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.